VÝCHOZÍ PŘEHLEDY modulu MS

1.      MS OSOB. 1

1.1.      Barvy přehledu. 7

2.      NÁSTUPY/VÝSTUPY. 8

3.      FLUKTUACE. 8

4.      ELDP – KONTROLA. 8

5.      ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKY. 8

6.      VÝROČÍ 8

 

ÚVOD

·           Po spuštění modulu MS se uživateli zobrazí jeden filtr vztahující se k prvnímu výchozímu přehledu „MS osob“. Po vyplnění filtru se zobrazí na horní liště kromě výchozího přehledu i přehledy další, které by měly usnadnit uživateli práci s daty z oblasti personalistiky. Pokud uživatel na něktěrý z těchto přehledů klikne myší, zobrazí se mu filtr vybraného přehledu a po vyplnění filtru se požadovaný přehled zobrazí.

·           Z dat zobrazených v přehledu si uživatel může vytvořit kontingenční tabulku nebo graf kliknutím na příslušnou značku

Obr. Značky pro tvorbu kontingenční tabulky a grafu

1.  MS OSOB

·         Výchozí přehled modulu

·         Barevný prohlížeč s novými sloupci a uživatelským uspořádáním sloupců. Od nejpotřebnějších na předních místech. V případě potřeby si lze sloupce uspořádat přetažením myší na požadované místo a uložit přes volbu „Uložení nastavení přehledu“(přes pravé tlačítko myši). Barvy prohlížeče lze nastavit podle vybraného hlediska, např. podle kmene, střediska, podle pracovního poměru, kalendáře.

·         U jednotlivých osob jsou zobrazeny informace ze záložek matričního souboru/modulu Osoby. Uživatel tak nemusí zobrazovat kartu/záložku osoby a informaci vidí v příslušném sloupci prohlížeče.

·         V prohlížeči jsou zobrazeny kontroly upozorňující a chybové. Chybové kontroly po opravě v údajích MS Osoby zmizí. Upozornění je umístěno ve sloupci „Výpis“. Klikem myší na řádek osoby v tomto sloupci se objeví rozpis všech upozornění u osoby.

 

Obr. 1. Část kontrolního prohlížeče MS Osoby

Údaje přehledu MS Osoby 1. část

Popis

Období

Období dle zadání do filtru přehledu

Osoba

Číslo osoby

PP

Pořadí pracovního poměru

Příjmení

Příjmení osoby

Jméno

Jméno osoby

NPoč

Počet nástupů

PředUkon

Datum předpokládaného ukončení, dle smlouvy

KonZkDoby

Konec zkušební doby, dle smlouvy

Dny

Počet dní do konce zkušební doby

VPoč

Počet výstupů

Výstup

Datum výstupu

Výpis

Výčet kontrol v prohlížeči na údaji „Výpis“:

1.     Osoba má podepsané daňové prohlášení a nemá slevu na osobu

2.     Zdravotní stav na záložce Všeob musí být vyplněný (nesmí být 0)

3.     Osoba nemá žádný z aktivních PP zatržený jako Základní pro danění

4.     Dítě má neaktivní stav, je třeba zadat Stav 2 - Aktivní a řešit pomocí sloupce Uplatnit (platí i pro výstup v tomto roce)

5.     Sleva na děti končí v tomto měsíci

6.     Sleva na děti končí následující měsíc

7.     Dítě se slevou dne DD.MM.RRRR dovršuje 18 let

8.     Dítě se slevou dne DD.MM.RRRR dovršuje 26 let

9.     Pracovní poměr na dobu určitou končí v tomto měsíci

10.   Pracovní poměr na dobu určitou skončil v předchozích měsících ale PP je stále aktivní'

11.   Pracovní poměr na dobu určitou bude končit následující měsíc

12.    Je zatrženo hlídat min. základ pro pojištění u DPP nebo DPČ (osoba má pouze jeden aktivní PP)

13.   Osoba je v insolvenci

14.   Ve mzdách nebo v docházce odpracováno 0hod. na DPP

15.   Ve mzdách nebo v docházce odpracováno Xhod. na DPP

16.   Výstup (znamená, že v zobrazeném období přehledu má osoba výstup)

17.   V RZD (pořízení změn) je na děti uplatněno ?Kč (informace se zobrazuje v měs. 01-03)

18.  Osoba nemá přiřazený čip

 

Obr. 2. Část kontrolního prohlížeče s kontrolními sloupci

 

 

 

·         Kontrolní sloupce v prohlížeči části 2 jsou:

1)       Sloupec Insolvence - říká jestli se spouští aktualizace na insv. rejstřík a kdy naposledy byla osoba prověřena v insolvenčním rejstříku

2)       Sloupec Zdr.prohlídka - upozorňuje 2 měsíce předem, do kdy má mít osoba provedenou pracovnělékařskou prohlídku a o jaký druh prohlídky se jedná (zoobrazuje v závorce číselný kód)

3)       Sloupec Školení - upozorňuje 2 měsíce předem, že se má absolvovat školení s uvedením kódu školení

4)       Sloupec Exekuce - říká jestli má osoba exekuce a vypisuje všechny při kliknutí na danou buňku

5)       Sloupec Děti - říká po kliknutí na buňku jestli má osoba děti a vypisuje je – stejný princip jako exekuce

Ostatní údaje přehledu MS Osoby 2. část

Popis

Posob

Počet skutečně zaměstnaných osob. Při souběhu více PP se započte jen jednou.

Pracovní pozice

Název funkce z číselníku C5620, údaje „funkce ze záložky PP_mzda

Zákl

Zatržítko určuje, který PP je základní.

Akt

Hodnota říká, který PP je určen pro danění.

Věk

Aktuální věk v daném období.

Úvaz

přepočet úvazku dle kalendáře osoby

A

ve sloupci je číselný údaj, který říká kolik má osoba aktivních PP

 

C

ve sloupci je číselný údaj, který říká kolik má osoba PP Celkem, včetně zrušených. Informace pro uživatele, aby při návratu osoby nemuseli zakládat nový PP ale mohli obnovit již PP ukončený

Evidenční stav

Údaj ze záložky PP_mzda

 

Obr. 3.část kontrolního prohlížeče s dalšími sloupci

 

Údaje přehledu MS Osoby 3. část

Popis

PD

Denní pracovní doba

TPD

Týdenní pracovní doba

Tarif

Hodnota z údaje Mzdový tarif ze záložky PP_mzda

OsOhod

Hodnota z osobního odhodnocení ze záložky Sazby a paušály

%Premií

Hodnota z údaje %prémií ze záložky PP_mzda

Celkem tarif

Součet tarifu a osobního ohodnocení

Celkem vyp.

Součet tarifu, osobního ohodnocení a %prémií

Průměr

Průměr na náhrady ze záložky MS_PP Mzda

Průměr denní

Přepočet průměru na náhrady dle pracovní doby

PrůmNem

Průměr pro výpočet náhrady

VýpočetPrůNem

Postup výpočtu průměru pro náhrady

 

 

Obr. 4.část kontrolního prohlížeče  - Zobrazení dovolených

 

Údaje přehledu MS Osoby 4. část

Popis

DCelkem

Celkový počet dní dovolené (stará + nová)

DNáhrada

Kolik stojí zaměstnavatele výběr dovolené v Kč. Pokud není uvedena u osoby hodnota průměru, náhrada se nezobrazí.

DStará

Zůstatek staré dovolené z MS záložky PP Mzda

DNová

Zůstatek staré dovolené z MS záložky PP Mzda

DDodatk

Zůstatek dodatkové dovolené z MS záložky PP Mzda

DDalší

Zůstatek další dovolené z MS záložky PP Mzda

Dnárok

Nárok na dovolenou z MS záložky PP Mzda, dle zadané skupiny na dovolenou

PrVNár

Nárok dnů pracovního volna

PrVZůst

Zůstatek dnů pracovního volna

 

Obr. 5. část kontrolního prohlížeče - Zobrazení zadaných slev na dani

 

 

1.1.       Barvy přehledu

·         Přehled se může uživatel barevně nastavit. Barvy se nastavují v číselnících:

·         C5101 Plánovací kalendáře

·         C05001 Sklady

·         C0001 Středisko

·         C5500 Pracovní poměr

·         Od verze pro rok 2020 jsou nové údaje ve filtru MS, které uživateli obarví nebo setřídí MS podle vybraného kritéria. Předpokladem pro barvení je, že má uživatel nastavené barvy v jednotlivých číselnících (C0001 Střediska, C05001M Kmeny, C5101 Pl.Kalendáře ve sloupci BARVA, zpravidla poslední sloupec číselníku).

·         Barvy v přehledu, které jsou nastaveny od nás „centrálně“ jsou pro DPP(zelená), insolvence (červená), RD a MD (červeno-růžová s písmem kurzíva), Statutáři (modrozelená s písmem kurzíva)

Nový údaj

Popis

Barvit

MS_filtrbarvit.jpg

Při kódu 0, nebude mít uživatel přehled MS obarvený. Při kódu 1 ho bude mít obarvený postupně, dle výše uvedených údajů (je potřeba mít nastavené barvy v jednotlivých číselnících). Pak již uživatel nemusí vybírat barvení dle třídění. Pokud uživatel zvolí kód 2, tak si v následujícím parametru pro třídění zvolí, za jaký údaj chce mít MS setříděný.

Třídění

Osoba/Jméno

MS_filtrosoba_jmeno.jpg

Uživatel si již při výchozím zobrazení přehledu může zvolit, zda chce mít přehled setříděný podle osobního čísla(0) nebo příjmení osoby (1).

 

 

2.  NÁSTUPY/VÝSTUPY

·         Přehled Vám usnadní práci s přihláškami a odhláškami na zdravotní pojišťovny a ČSSZ a zkontroluje, zda byly přihlášky a odhlášky vytvořené.

·         Při vstupu do přehledu si uživatel vyvolá měsíční období a rok

·         U dohod mimo pracovní poměr se přihlášky tvoří, až když přesáhne ve mzdách pořízená částka na DPP nebo DPČ hranici pro odvod. Pokud v dalším měsíci nepřesáhne částku pro odvod, potom přehled uživatele opět upozorní na odhlášku DPP.

V přehledu se zobrazí: Přihláška – dosažení částky pro odvod/Odhláška (v závorce je období přihlášení)

 

Obr. Zobrazení přehledu Nástupy/výstupy (1.část)_období 03.2020

Obr. Situace, kdy přihlášky osoby nebyly vůbec vytvořeny (2.část)_období 03.2020

Obr. Situace, kdy přihlášky byly vytvořeny, ale nebyly odeslány (2.část)_období 03.2020

Obr. Situace, kdy byly přihlášky vytvořeny a odeslány (2.část)_období 03.2020

·         K označení, že bylo OK - Odesláno dojde v momentě, kdy uživatel v modulu MS/Menu Export/Import pro přihlášení nebo odhlášení SP (menu Oznámení o nástupu – ukončení zaměstnání (xml)) stiskne po vytvoření exportu tlačítko XML na zápatí obrazovky

·         K označení, že bylo OK - Odesláno dojde v momentě, kdy uživatel v modulu MS/Menu Export/Import pro přihlášení nebo odhlášení ZP (menu Export změn ZP)) stiskne po vytvoření exportu tlačítko ODESLAT na zápatí obrazovky

 

Obr. Situace, kdy je nutné odhlásit zdravotní pojištění u DPP v období 04.2020 (v 03.2020 byly vytvořeny přihlášky)_ 1.část přehledu

Obr. Situace, kdy odhlášky DPP osoby nebyly vůbec vytvořeny v období 04.2020_ 2.část přehledu

·         Na obrázku hlásí uživateli, že u DPP, které byly přihlášeny v 03.2020 se neprovedla odhláška ZP v měsíci 04.2020 (na DPP byla pořízena částka nepodléhající odvodu nebo nebyla pořízena vůbec žádná)

3.  FLUKTUACE

·         Přehled se 2. úrovněmi (pravá a levá) umožní uživateli sledovat fluktuaci pracovních pozic na podniku.

·         Pokud je v modulu MS, na záložce PP_mzda vyplněn údaj „Funkce“, lze z přehledu zjistit, jaká je fluktuace na jednotlivé pozici v rámci zadaného období. Příklad na obrázku zobrazuje období 01.2020-08.2020 a vykazuje fluktuaci na pozici THP, kde dne 31.01.2020 byl z evidence vyřazen pracovník THP.

·         Na zápatí přehledu jsou hodnoty se součty výstupů a počty osob na podniku za zvolené období. Ve sloupci „Fluktuace“ je zobrazena procentní hodnota fluktuace na dané pracovní pozici.

 

Obr. Levá úroveň přehledu „Fluktuace“ se všemi pracovními pozicemi, počty osob na daných pracovních pozicích a procentní zobrazení fluktuace na dané pracovní pozici

 Obr. Pravá úroveň přehledu se zobrazením všech osob na pracovních pozicích za zvolené období

4.  ELDP – KONTROLA

·         Přehled ELDP – KONTROLA by Vám měl pomoci ohlídat, komu jste zapomněli ELDP vytvořit, případně odeslat. Ve sloupci Výpis se Vám zobrazí, komu jste ELDP:

·         Neodeslali ! NEODESLÁNO

·         Nevytvořili: ! NEVYTVOŘENO

·         Odeslali: ! ODESLÁNO

·         Vytvořili nebo odeslali a máte rozdíl v základu na sociální pojištění ve mzdách a v ELDP: ROZDÍL ZÁKLADŮ NA SP ELDP_MZDY

·         Nevytvořili, ale je OK, protože není základ SP: OK – DPP,DPČ a není základ SP

·         Neodeslali a je přesažen max. základ na SP: ! NEODESLÁNO, přesažen max. základ na SP

·         Vytvořili, ale jako zaměstnání trvá s kódem 01, místo zaměstnání ukončeno s kódem 02. !Neodesláno

·         Vytvořili, ale jako zaměstnání trvá s kódem 01, místo zaměstnání ukončeno s kódem 02. OK - Odesláno

 

Obr. Kontroly na údaji „Výpis“

 

Obr. Přehled ELDP-kontrola

·         Červeně zobrazené řádky je nutné zkontrolovat. U záznamu není něco v pořádku.

·         Zeleně označené řádky jsou dohody mimo pracovní poměr

·         Po každé změně ELDP provedené v menu Export/Import, je nutné si přehled zaktualizovat přes tlačítko s modrou a červenou šipkou, aby byly změny vidět 

5.  ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKY

Obr. Přehled „Zdravotní prohlídky“

·         Přehled „Zdravotní prohlídky“ uživateli zobrazí, které prohlídky osob jsou již propadlé (červeně) a které čekají na obnovu a ještě propadlé nejsou (zelené). Při vstupu do přehledu jsou prohlídky setříděné od nejstaršího data obnovy. Do přehledu se dotahují veškeré údaje zadané v MS na záložce „Lékař“. Údaje lze v hlavičkách sloupců třídit podle jakéhokoliv údaje.

 

Obr. Ukázka třídění na údaji „Prohlídka“

 

 Obr. Ukázka třídění na údaji „Prohlídka“ při volbě „Vstupní – Základní prohlídka“

 

·         Výraznou růžovou barvou v 1. úrovni přehledu uživatele upozorňuje na změnu věku přes hranici 50-ti let. Osobě se generuje příští prohlídka při věku do 50- ti let a na prohlídku jde již po 50- ti letech věku. Stejná barva upozorňuje, že datum příští prohlídky se generuje na nepracovní den, tedy na So, Ne.

·         2. úroveň přehledu „Zdravotní rizika- všechna“ zobrazuje veškerá rizika, ze kterých se generuje další datum prohlídky. Jsou označena oranžovou barvou. Příští prohlídka se určuje na základě jednotlivých period opakování u jednotlivých rizik. Červený řádek zobrazuje, které riziko je rozhodující pro opakování další prohlídky, má nejnižší periodu opakování. Světle růžový sloupec „Obnovit“ zobrazuje datum obnovy daného rizika.

·         3. úroveň přehledu „Skupiny zdravotních rizik“ vpravo dole, zobrazuje modře rizika, která má osoba k sobě přiřazená vzhledem ke své pracovní pozici v MS na záložce Lékař.

6.  VÝROČÍ

·         Nástroj pro rozbory věku a doby zaměstnání osob v MS a dále rozbory pro zjištění odchodu do důchodu.

·         Při vstupu do přehledu jsou data osob setříděná od údaje „Doba zaměstnání“, tzn. dle osob, které pracují na podniku nejdéle.

·         Filtrováním uživatel zjistí, která osoba dosáhne výročí, ať už věkového nebo pracovního. Na údaji „Kulatiny“ si uživatel zvolí variantu: 1=kulaté výročí věku (po 10- ti letech), 2=půlkulaté výročí věku (po 5- ti letech)

Obr. 1.část přehledu „Výročí“ při volbě 1 na údaji „Kulatiny“

 

Údaje přehledu Výročí 1. část

Popis

Období

Období dle zadání do filtru přehledu

Osoba

Číslo osoby

PP

Pořadí pracovního poměru

Titulpřed

Titul před jménem

Příjmení

Příjmení osoby

Jméno

Jméno osoby

TitulZa

Titul za jménem

Kulatiny

Výběr

0 – bez záznamů, kde bude kulaté a půlkulaté výročí

1 - kulaté výročí věku (po 10- ti letech) – červená řádka se šipkou

2 - půlkulaté výročí věku (po 5- ti letech) – modrá řádka se šipkou

Narozen

Datum narození

DnyDoNarozenin

Počet dní, které zbývají do příštích narozenin vzhledem k dnešnímu dni. Příklad: Dnes je 4.8.2020, osoba 101 bude mít narozeniny za 309 dní a osobě je k dnešnímu dni 59 let.

Věk

Věk osoby ke dnešnímu dni.

Nástup

Nástup do zaměstnání

VěkNástup

Věk při nástupu do zaměstnání

Výstup

Datum výstupu

Doba zaměstnání

Rozbor doby zaměstnání na podniku v letech, měsících a dnech vzhledem k dnešnímu dni. Příklad: Dnes je 4.8.2020, osoba 101 nastoupila do zaměstnání 1.1.2014. ke dnešnímu dni je 6 let, 7 měsíců a 4 dny v práci.

 

Obr. 2.část přehledu „Výročí“ při volbě 1 na údaji „Kulatiny“

 

Údaje přehledu Výročí 2. část

Popis

Pracovní pozice

Údaj „Funkce“ z MS, záložky PP_Mzda

Intervaly

0-5

6-10

11-15

16-20

21-25

26

Zaškrtnutí v daném intervalu názorně zobrazuje, jak dlouho pracovní poměr osoby trvá.

Příklad: Pracovní poměr osoby 101_1 (první řádek na obr.) trvá již přes 6 let, proto je označen v intervalu 6-10 let. Druhý pracovní poměr osoby 101_2 (4. řádek na obr.) trvá přes 3 roky, proto je v intervalu 0-5 let.

Pohlaví

Názvem označení: Muž nebo Žena

Muž

Grafické zobrazení šipka na modrém pozadí

Žena

Grafické zobrazení šipka na růžovém pozadí

Věkrozmezí

Interval, kam osoba svým věkem patří, od 10-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79, 80-89, 90-99

Důchod

Údaj Předp.důch. z MS, záložky „Všeobecné“ (předpokládaný odchod do důchodu)

Doba do důchodu

Zobrazí se za jak dlouho má osoba nastoupit do starobního důchodu. Počet let, měsíců a dní do data odchodu do důchodu.

Kmen

Kmen, na kterém je PP zařazený.

 

Obr. Filtrování osob na údaji „Kulatiny“, výběr hodnoty 1

 

Zobrazí se osoby, které budou mít kulaté výročí. Stávající věk je uveden ve sloupci „Věk“. Z obrázku je vidět, že osoba 101 dovrší 60- ti let až v příštím roce (údaj DnyDoNarozenin je červený), všechny ostatní osoby budou mít kulaté výročí v letošním roce (údaj DnyDoNarozenin je zelený).

 

·         Další možností pro zjištění dosažení např. 50- ti let věku, je filtrování ve sloupci „Věk“. Uživatel zadá hodnotu 49 a zobrazí se mu osoby, kterým je 49 let. Ve sloupci „DnyDoNarozenin“ se zobrazí zelenou barvou za kolik dní bude osobě 50 let.

 

 Obr. Filtrování osob, které dovrší 50-ti let

 

Z obrázku je vidět, že za 85 dní bude 50 let osobám 36,57,64,66,119,123,13,56. Za 90 dní bude 50 let osobě 121.