Změny IMES v. leden 2021

1.  Možnost individualizace úvodního formuláře IMESU – vizualizace dat

·         Nové základní okno IMESu, do kterého jsou soustředěny nejpoužívanější volby jednotlivých uživatelů (moduly, sestavy, prohlížeče, číselníky, ukazatele, kontrolní režim a další…). Umožní přizpůsobit IMES konkrétní osobě.

1.1.       Rozmístění informací v základním modulu

1.1.1.  Horní úroveň přehledu

·         Zobrazení oblíbených modulů (viz obr. bod 1). Obdoba dřívějšího základního okna včetně záložek jednotlivých agend

·         Zobrazení oblíbených sestav, přehledů a číselníků  viz obr. bod 2, 3)

Nastavení oblíbených objektů v hlavním modulu:

·         Při první reinstalaci naplníme automaticky, dle četnosti posledních spuštění resp. zařazení do oblíbených

Moduly – standardně jako dříve přes menu na pravé tlačítko v záložkách agend

Přehledy - ve všech modulech ve stromu přehledů je nabídka na pravé tlačítko viz obr. níže

Sestavy - ve všech modulech v menu sestavy je nabídka na pravé tlačítko viz obr. níže

Číselníky - zobrazují se zde číselníky, které uživatel má v modulu číselníky jako oblíbené.

 

1.2.       Spodní úroveň

·         Informační úroveň

·         Vlevo ukazatele a vpravo chybový režim. Možno doplnit další záložky informací

·         Při opuštění IMESu si program pamatuje poslední otevřené záložky

1.2.1.  Ukazatelé (vlevo dole viz bod 4 obr.)

·         Nový objekt – ukazatel.  Jde o důležité údaje, ke kterým se dříve uživatel složitě dostával (např. součet na poslední stránce libovolné sestavy).

·         Aktivní ikona, která reaguje na limit

·         Proklik do sestavy nebo přehledu, kde uživatel najde data, z kterých se ukazatel skládá

·         Pravidelný automatický přepočet na pozadí nebo ručně

·         Možnost přidávání uživatelských ukazatelů

·         Zobrazení ukazatelů jednotlivým uživatelům dle práv

·         Vybrané ukazatele si uživatel přiřadí do záložky oblíbené, kde uvidí jen své a je možno editovat limit

1.2.2.  Chybový režim  (vpravo dole viz bod 5 obr.)

·         Zobrazení aktivních chybových stavů z jednotlivých modulů na jednom místě.

·         Zobrazuje se dle uživatelských práv na moduly

·         Proklik do chybových prohlížečů

·         Možnost zadání výjimky

1.2.3.  Další informační záložky

·         Možnost zobrazení dalších informací. Nyní kalendář a poznámky.

1.3.       Menu základního modulu

·         Při otevírání jednotlivých modulů (např. Partneři, osoby atd.) se přidávají záložky v základním modulu, mezi kterými se může uživatel přepínat (viz obr. bod 1)

·         Aktivní modul je podbarven oranžově

·         Pokud zavřu jednotlivý modul křížkem, tak se modul ukončí a uživatel se přepne do posledně otevřené záložky

·         Pokud zavírám základní modul a jsou otevřené jiné moduly, tak vyskočí potvrzovací hláška, jestli chci opravdu zavřít celý IMES.

2.  Dokumenty

2.1.      Elektronický podpis sestav a exportů

·         Elektronický podpis PDF - zaručuje, že v dokumentu vyexportovaném/zaslaném z Imesu nebude možno provádět neautorizované změny nebo úpravy. Zároveň podpis jednoznačně identifikuje odesílatele – je prakticky nepadělatelný.

·         Uživatel, který chce, aby se dokumenty podepisovaly si nahraje certifikát do menu v hlavním menu Systém/Nastavení/Certifikáty/Osobní a zatrhne u certifikátu tlačítko podepisovat pdf. Podrobný popis nahrání certifikátu zde

2.2.       Komunikace a archivace datových schránek

·         Příjem a odesílání zpráv

·         Neomezená archivace datových zpráv

·         Možnost odesílání faktur datovou schránkou – právně zaručený příjem Faktury protistranou

·         Doplnění ID adres datových schránek v modulu Partneři k uloženým partnerům (při pořízení nového partnera přes ARES nebo hromadná úloha doplnění z Ares adresy, DIČ a datové schránky z webu mojedatovaschranka.cz)

·         Automatické přihlašování

·         Evidence historie přeposílání na email

·         Vyhledávání v datových zprávách i schránkách

·         Variabilní nastavení oprávnění

·          Podrobný popis v dokumentaci zde

2.3.       Emaily

·         Automatického zasílání informací o systému (Chybové stavy, ukazatele, úkoly) (např. jednou týdně) na mail

·         Automatické upozornění emailem při změně zápisu do modulu Dispečink (nový úkol, nová pošta, nový doklad ke schválení atd.)

·         Možnost hromadného/jednotlivého e-mailu z modulu Partneři

·         Do formuláře přidána úroveň se zprávou, kterou uživatel obdrží. Možnost editovat zprávu v editor

3.  Nové funkce přehledů modulů

3.1.        Předvolby filtrování

·         Možnost odfiltrování dat v prohlížeči dle zvolené funkce – Den, Měs, Rok – ikonky v levém horním rohu prohlížeče viz bod 1) obr.

Den – volbou funkce se zobrazí data pořízená v aktuálním dnu (dle systémového datumu)

Měs – zobrazení dat pořízených v otevřených obdobích daného

Rok – zobrazení dat pořízených v roce převzatého z otevřeného období modulu od do

3.2.        Fulltextové vyhledávání

·         nově je okno pro zadání textu pro fulltextové vyhledávání neustále otevřeno a je standardně součástí prohlížeče – umístění v pravém horním rohu – přesun do okna k zápisu hledaného textu klikem myší nebo klávesovou zkratkou Ctrl+F viz bod 2) obr.

3.3.        Zobrazované zkrácené menu na pravé tlačítko myši

·         Zjednodušení menu na pravé tlačítko. Nově se v prohlížečích položky v menu na pravé tlačítko myši zobrazují podle historie používání. Nebudou se zobrazovat menu, které nepotřebuji.

·         Zobrazení zkráceného menu (i podmenu):

·         Za podmínky, že jedna funkce dosáhne min. 20 spuštění za dobu 3 měs. (dle profilu uživatele)

·         Zobrazeny pouze funkce min. 1x spuštěné

·         Zvýrazněny tučně

·         Zobrazení kompletního menu (i podmenu):

·         Rozbalení zkráceného menu do kompletního menu na základě označení ikonky šipka dolů na poslední řádce menu

·         V kompletním menu (po předchozím zobrazení zkráceného menu) - funkce alespoň 1x spuštěné – zobrazeny tučně, ostatní funkce (nevyužívané) netučně

4.  Partneři

·         Další semafory na důvěryhodnost partnerů

 

1)   Insolvence

·         Interaktivní semafor. Nahlíží do insolvenčního rejstříku. Pouští se vždy s pořízením Fa nebo ručně v partnerech.

2)   Credit Czech

Interaktivní semafor. Nahlíží do datbáze Credit Czech (https://creditcheck.cz/). Pouští se vždy s pořízením Fa nebo ručně v partnerech.

·         Nový údaj – Datová schránka – zadání kódu adresy datové schránky partnera - Při zakládání partnera přes ARES je dle IČ doplněna i hodnota datové schránky, ale jen v případě, že v licenci Imes jsou v záložce Přístupy zadány hodnoty datové schránky

·         Výchozí prohlížeč – nová záložka v 2. úrovni – Historie záznamů - Záznam změn vybraných údajů, které byly změněny na partnerovi

·         Nové funkce (v přehledu) na pravé tlačítko:

·         Odeslat datovou schránkou – viz bod 2.2

·         Odeslat e-mailem – umožněno hromadné odeslání e-mailu k vybraným partnerům (přednostní doplnění e-mail adresy od partnera)

5.  Modul Položky a ceník

·         Výchozí prohlížeč – první úroveň – přidány ukazatele zda existuje cena prodejní velkoobchodní, maloobchodní a zda jde o položku do eshopu. Z důvodu zjednodušení nastavení (vyhledám si položky bez ceny a cenu doplním)

 

·         Výchozí prohlížeč – nová záložky v 2. úrovni

-       Historie změn záznamů  - Záznam změn vybraných údajů, které byly změněny na položce

-       Objednávky stavy – Stav položky, který je objednaný nebo zarezervovaný

-       Objednávky vystavené – řádky objednávek vystavených

-       Objednávky přijaté- rezervace – řádky rezervací na danou položku

6.  Modul KF

·         Výchozí prohlížeč – do 2. úrovně doplněna záložka Rekapitulace DPH (kompletní zobrazení hodnot jako v modulu DPH)

·         Daňový doklad k vystavené záloze (k úhradě 0) – v pořízení se již nenabízejí zálohy odečtené bez daňového dokladu (před úpravou pro nabízení bylo jen kritérium existence daňového dokladu, nově i odečtení dokladu)

·         Variabilní symbol – doplněn nový výběr do modulu Dispečink (zobrazení výběru při nastavení v šabloně hlavičky) – při převzetí VS z výběru – aut. doplnění hodnot, které byly zadány v došlé poště v Dispečinku – Partner, Účet, Středisko, Výkon, Dokument - přiřazení naskenovaného dokumentu

·         Při zadání partnera se program interaktivně propojí s databázemi Insolvenční rejstřík a CreditCheck. Obdobně jako dříve nespolehlivý partner. Zobrazení výsledku na interaktivním semaforu vedle partnera.

·         Možnost změny parametru zaokrouhlení až při pořízení jednotlivých dokladů v záložce parametry

    – podmínky – ve V0302 nastavit parametr zaokrouhlení na přebírání ze šablony C0300 hodnota 1,  C0302 hodnota 9), platné i pro nastavení zaokrouhlení od způsobu úhrady (C0420)

 

6.1.      Tisky faktur

·         Vystavené faktury s vyplněným splátkovým kalendářem

·         Volba režimu tisku hodnot zadaných v záložce Kalendář na vystavené fa v režimu Pozastávka nebo v režimu Splátkový kalendář

1) Režim Pozastávka (ve V0302 parametr Plán výroby/…. je různý od 7)

- Tisk textu u zadané splátky - Splátka/Pozastávka k DD. MM. RRRR + částka mínus

- Netiskne se splátka, která má shodné datum splatnosti s datem splatnosti uvedeným na hlavičce dokladu

- Pod rekapitulací DPH se tiskne celková částka Pozastávky (suma splátek s rozdílným datem splatnosti od hlavičky)

- Částka k úhradě je ve výši splátky, která má datum splatnosti shodný s datem splatnosti v hlavičce

2) Režim Splátkový kalendář (ve V0302 parametr Plán výroby/…. se rovná 7)

- Nad tiskem splátek tisk názvu Splátkový kalendář (pouze u fa 2F/050, 049 a 047 – za dodavatele, ostatní bez názvu)

- Tisk textu u zadané splátky          Splátka k DD. MM. RRRR + částka plusem

- Tisk všech splátek dle zadání v záložce Kalendář

- Standardní rekapitulace DPH s celkovou částkou k úhradě

7.  Modul DPH

·         Nová záložka prohlížeče – Souhrnné hlášení

·         Nové údaje v základní záložce – Název typu DPH,  DUZP/odpočet, DPPD/dodání

 

8.  Modul Pokladna

·         Prohlížeč – do 1. úrovně doplněna záložka Nezúčtované doklady a Pokladní zůstatky

·         Prohlížeč – do 2. úrovně doplněna záložka Rekapitulace DPH (kompletní zobrazení hodnot jako v modulu DPH)

·         Paragon – údaj partner – lze nastavit doplnění partnera od vyplněné osoby (příjemce/plátce) na hlavičce pokladního dokladu (zp. doplnění 2 – od osoby z C0204/C0205, osoba nemusí být zadaná v C0204, ale stačí mít osobu zadanou v záložce Kontakty – C0205 v číselníku partnerů)

·         Nový tisk – Nedaňový doklad z paragonu – tisk hodnot EET (tisk pro úhradu faktury)

9.   Modul Banka

·         Prohlížeč – do 1. úrovně doplněna záložka Bankovní zůstatky

·         Načtení elektronických bankovních výpisů – zablokování změny cesty pro archiv. Cesta pro přesun souboru do archivu se zadává v číselníku C0402 a v menu Načtení bankovního výpisu ji již nelze změnit

·         Nový import elektronického bankovního výpisu – XLS formát Commerzbank (viz podrobný popis)

 

10.              Modul Zásoby

·         Výchozí prohlížeč – Hlavičky, řádky – hodnota Objednávka/smlouva v 1.úrovni – zobrazení přednostně hodnota z hlavičky, při nevyplnění – z řádku

·         Nová úloha – importní dávka – Import dat z vážního systému M.E.N.

·         Zobrazování okna hotovosti pro volbu platby hotově nebo kartou – nově i pro výchozí předvyplněný způsob úhrady -  K – kartou (zadáno v šabloně hlavičky) - bylo funkční jen při zp.úhrady H – hotově

·         Příjemka – generování řádek z vystavené objednávky – nová funkčnost v doplnění Cena/MJ - z ceníku. Využití např. při vystavení objednávek bez ceny a importu nákupních cen do ceníku dle partnerů.

11.              Eshop

·         Uživatelská změna bannerů přímo z administrace e-shopu

·         Dodělána obnova hesla uživateli -  klient zapomene heslo, tak si rovnou na e-shopu zažádá o nové a automaticky mu heslo bude zasláno na E-mail

·         Blokace do mínusu -  když tato funkce je zapnuta, tak se zboží nedá objednat dokud objednané množství je větší než skladové

·         Optimalizované vyhledávání a řazení vyhledávaného řetězce. Nejdříve e-shop vyhledávám v čísle položky, pak v  názvu položky a nakonec v popisu položky.

12.              Modul Objednávky

·         Výchozí prohlížeč rozšířen v 1. úrovni o záložku jednoúrovňového prohlížeče Objednávky – řádky Červené podbarvení údaje Vykryto v hodnotě Ne (bez zatržítka) viz obr.

 

·         Nový prohlížeč pro objednávky přijaté z e-shopu (OBP/04) – vstupují jen objednávky z eshopu. Doplněny údaje o úhradě ze salda, pro případ, že uživatel vykrývá objednávky z Eshopu až po zaplacení.

-       K úhradě – celková částka objednávky vč. DPH, kterou má zákazník uhradit

-       Uhrazeno – údaj nabývá hodnot 0 – neuhrazeno, 1 – uhrazeno, nezadáno - nevypočítává se – hodnota i ve filtru prohlížeče

13.              Modul Upomínky

·         Nové nastavení umožňuje vystavení upomínky rovnou s penalizací. Řídí šablona – ve stromečku nový údaj Panalizace – 0 – bez penalizace, 1 – penalizace úrokem z prodlení od partnera.

·         Denní úrok z prodlení se doplňuje vždy od partnera –oddíl Odběratel/ Penalizace

·         Nové parametry šablony:

Doplnění poplatku

0 – poplatek ke každé upomínané fa na upomínce (doposud platný stav, který nastavuje reinstalace)

1 – poplatek za celou upomínku (nové nastavení)

Poplatek dle pořadí upomínky

       0 – Poplatek vždy bez vlivu pořadí upomínky (hodnota nastavená reinstalací)

     1 – Poplatek od druhé upomínky

3 – Poplatek od třetí upomínky

·         Prohlížeč

– 1. úroveň – zobrazení hodnoty poplatku i parametru penalizace

- 2. úroveň – zobrazení hodnot – Poplatek, Úrok z prodlení, Penalizace, K úhradě i samostatného řádku s vyčísleným poplatkem za upomínku

14.              Modul Majetek

·         Legislativa:

·         Zvýšení limitní částky pro kategorizaci hmotného majetku na 80.000,-Kč s platností od 1.1.2020. Uvedený limit lze zadat v číselníku C05512 – Typy položek a OS, skupina údajů Povolená účetní cena OD-DO. Po zadání limitů systém hlídá uvedené rozpětí a nedovolí pořídit majetek mimo zadaný interval.

·         Zrušení speciálních daňových odpisů nehmotného majetku s platností od 1.1.2020. V IS IMES to znamená návrat ke standardnímu způsobu daňových odpisů, kdy je daňový odpis přímo svázán s odpisem účetním.  

·         Zavedení mimořádných odpisů pro 1. a 2. odpisovou skupinu s platností od 1.1.2020-31.12.2021. Z hlediska IS IMES jde o nastavení měsíčních odpisů při zařazení nového majetku a použití sazby 100100 pro 1.OS (na 12 měsíců) a sazby 200200 pro 2.OS (na 24 měsíců, v prvním roce se uplatní 60%, ve druhém pak 40%). V případě zájmu o využití těchto sazeb je potřeba povolit v plánu daňových odpisů C05090 pro daný rok. Použití mimořádného odpisu neumožňuje přerušení odpisů, případné TZ nezvyšuje cenu majetku, TZ je třeba zařadit stejným způsobem pod novým INVCIS.

 

Doporučení: v případě, že už máte v roce 2020 zařazen nějaký majetek pod jinou sazbou, případně nedosahuje limitu pro zařazení do majetku a potřebujete ho stornovat, můžete zařazení stornovat. Případně změnit odpisové sazby pomocí standardní šablony 860/86 – Změny odepisovaného majetku vč.odpisů na kartě odpisy

 

Poznámky: všechny uvedené změny lze aplikovat správným nastavením odpisových sazeb v podnikovém plánu odepisování pro rok 2020-2021. Pokud o uplatnění výše uvedených změn uvažujete a máte o správném nastavení pochybnosti, kontaktujte svého aplikátora, který Vám s konkrétním nastavením pomůže.

 

·         Ostatní změny:

·         Do výchozího prohlížeče připojena záložka stavy majetku

·         Do výchozího prohlížeče doplněny sloupce Popis – zobrazení volného textu, který je zadán k IČ (oprava možná přes F8) a Dokumenty – zobrazení přiřazených dokumentů opět k IČ

·         Doplněn kontrolní režim

·         Doplněny sestavy s plánem odpisů (karta, protokol o zařazení, přehled plánu odpisů)

 

15.              Modul Drobný majetek

·         Do výchozího prohlížeče připojena záložka stavy majetku

·         Do výchozího prohlížeče doplněny sloupce Popis – zobrazení volného textu, který je zadán k IČ (oprava možná přes F8) a Dokumenty – zobrazení přiřazených dokumentů opět k IČ

 

16.              Modul Zvířata

·          Rozšířen průběh porodu v režimu zpracování ústřední evidence

·          Doplněn kontrolní režim

·           Změna protokolu šifrování komunikace na TLS1.2 mezi IS IMES a servery MZe (portál farmáře) od 1.2.2021 (je již v systému pro rok 2021 zohledněno)

Poznámka: v případě, že se Vám při používání systému objeví následující chybová hláška, pravděpodobně nepoužíváte správnou verzi IS IMES nebo používáte nepodporovaný operační systém. V obou případech nás kontaktujte.

 

17.              Modul Rozbory

·          Doplněn nový komunikační protokol pro práci s Excelem. Přináší následující výhody:

-       Odstranění nevýhod plynoucích ze stávajícího protokolu ADE (nutnost instalace na server, k dispozici pouze na serverových discích, omezené použití na zabezpečených systémech,…)

-       Komunikace se odehrává na úrovni klientské stanice (využití místních disků)

-       Zrychlení komunikace

-       Podpora exportů i importů dat

-       Využití pro efektivnější práci s Excelem, náročnější úlohy vyžadující modelování v prostředí Excelu

-       Řešení na míru na základě specifických potřeb konkrétních uživatelů

 

Poznámka: stávající úlohy pracující pod protokolem ADE zůstávají zachovány.

 

18.              Dispečink

·         Nová možnost schvalovat došlé faktury. Včetně následného nabídnutí a automatického předvyplnění (VS, partner, Účet, Středisko, výkon, Dokument) v knize Faktur - Výhodou je neúčetní zápis ke schválení

·         Automatický příjem emailů z určité adresy

·         Možnost odesílání emailů

·         Kompletní obsluha (příjem/odesílání) datové schránky viz bod 2.2

·         Při zápisu připomínky na konkrétního uživatele dostane řešitel informaci e-mailem, že má zapsanou novou připomínku

 

19.              Automatizované úlohy pro zemědělství

19.1.   Automatická tvorba dokladů – importem z vážních lístků

 

·         Úloha tvoří v IS IMES doklady na základě univerzálního souboru z Vážních systémů

·         Eliminuje duplicitní pořízení dokladů do ERP systému.

·         Výsledkem můžou být tyto doklady:

·         Výroba – produkce vlastních výrobků včetně přiřazení výrobní ceny z ceníku. U zemědělských plodin doplněn automatický výpočet čisté produkce dle zadaného procenta vlhkosti a nečistot.

·         DL (výdejky) dle partnerů i včetně přiřazení prodejní ceny z ceníku

·         Nákup – nákup bez ceny do likvidace

·         Spotřeba – s automatickým doplněním výkonu

·         Převod -  s automatickým doplněním výkonu

 

19.2.   Automatická tvorba výkazů práce ze systému Tracker - AG info

·         Automatická tvorba výkazů práce dle osob a strojů do modulu provoz po dnech jako podklad pro automatický výpočet mezd

·         Přijímají se výkazy strojů a osob do modulu provoz z GPS modulů

·         nahrazuje ruční pořízení provozních výkazů

·         detailní rozpis prací dle strojů a osob pro mzdy, docházku, stazky, vnitrofakturaci, externí fakturaci, spotřebu PHM (evidence pro zelenou naftu)

·         import je pomocí Api rozhraní (webové služby), kdy se IS IMES přímo napojuje do datového centra AG Trackeru. Odpadá tedy práce se soubory.