eNeschopenky od 1. 1. 2020

1.  Úvod

1.1.       Obecný

·         Od 1.1.2020 zaměstnavatelé nově nebudou od zaměstnanců přijímat žádosti o nemocenské v papírové podobě, ale komunikace bude probíhat elektronicky. Pouze u pracovní neschopnosti delší než 14 kalendářních dnů pošle zaměstnavatel okresní správě nezbytné údaje (o výši příjmu a o způsobu výplaty mzdy), aby mohla být vypočítána a vyplacena nemocenská dávka.

·         Zaměstnancům nicméně nadále zůstane povinnost informovat zaměstnavatele o své pracovní neschopnosti a nepřítomnosti v zaměstnání. Pro doložení postačí předat zaměstnavateli Průkaz práce neschopného pojištěnce, který budou lékaři stále vydávat v papírové podobě.

·         V praxi toho (v současné době) v ePortálu příliš nenajdete. Lékaři zde sice měli od 1. července 2019 povinně evidovat vznik i ukončení dočasné pracovní neschopnosti a orgány nemocenského pojištění zde měly zaměstnavatelům poskytovat informace o pracovní neschopnosti jejich zaměstnanců – například o místě pobytu v pracovní neschopnosti nebo o rozsahu vycházek. Ve skutečnosti však ePortál zatím zeje prázdnotou a start eNeschopenky, tak budí rozpaky. Problémy jsou i se zkušebním provozem a absencí některých avizovaných funkčností.

·         Pro lepší orientaci doporučujeme si projít Praktické informace k možnostem, jak získat informace o eNeschopenkách zaměstnanců.  Další informace a pokyny k eNeschopence jsou zveřejněny na webových stránkách ČSSZ.

1.2.       IS IMES

·         IS IMES od verze 2020 jsme připravili automatickou elektronickou komunikaci s ePortálem ČSSZ (služba VREP – prostřednictvím  certifikátu).  IMES bude pomocí služby každý den bezobslužně stahovat informace z ePortálu ČSSZ a doklady neschopenek automaticky vytvoří. Na obsluze zbyde kontrola a případná editace.

·         Pokud se rozhodnete službu VREP (přes certifikáty) nepoužívat, tak samozřejmě umožníme eNeschopenky v IS IMES pořídit nebo přijmout importem ručně. Jen to bude výrazně pracnější (datové schránky posílají jen notifikace) a přijdete o automatické stahování informací a tvorbu vlastního dokladu, což je škoda. Přes tuto službu budeme v příštím roce doplňovat další funkčnosti. Např. automatické přihlášky a odhlášky zaměstnanců. Výhodou (díky nahrání certifikátu přímo do IS IMES) je i možnost práce mzdové účetní z jakékoliv stanice.

·         Víme, že ti, kdo certifikát nepoužívají, tak argumentují cenou a nutností obnovy. Cena certifikátů se pohybuje cca 300 Kč /rok a lze pořídit až na 3 roky dopředu. Obnova je pak jednoduchá.

·         Podrobně o certifikátech viz. bod 3.

2.  Možnosti, které nabízí ČSSZ v rámci projektu eNeschopenky:

·         Zaměstnavatel bude moci pro zjištění dočasné pracovní neschopnosti svého zaměstnance využívat následující cesty.

1)     Služba - Data zaměstnavatelům o dočasné pracovní neschopnosti (DZDPN)

·         Nový typ e-Podání (služba VREP), který bude nově fungovat i v IMES. Služba umožní automatizovanou komunikaci IMES s ČSSZ a tedy dotahování informací přímo do IS IMES.

2)     Automatické zasílání notifikací s informacemi o DPN zaměstnanců do datové schránky nebo e-mailové adresy

·         Notifikace zasílané do e-mailové schránky budou obsahovat pouze obecné upozornění, že prostřednictvím služeb ePortálu jsou pro zaměstnavatele dostupné nové informace.

·         Ukázka zaslané informace do e-mailu zde

 

3)    Informační služba na ePortálu ČSSZ o DPN zaměstnanců.

·         Jde o náhled umístěný na ePortálu ČSSZ přihlášeným subjektům.

·         Ode dne 9. 12. 2019 je možné se prostřednictvím ePortálu ČSSZ přihlásit ke službám, které budou zaměstnavateli poskytovat informace o pracovních neschopnostech zaměstnanců a to pomocí služby Informace o dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance.

4)   Import souboru XML eNeschopenky

·         Tato funkce zatím na portále není, ale předpokládáme, že bude doplněna. Import je v IS IMES připraven.

3.  Co je třeba udělat pro rozjezd e-neschopenek v IS IMES?

·         Co se týká certifikátů, panuje nyní zmatek v tom, jaký certifikát budete vlastně potřebovat.

3.1.       Jaký certifikát potřebuji

·         Dosud veškerá komunikace s ČSSZ a dalšími pojišťovnami probíhala prostřednictvím Kvalifikovaného certifikátu. Nově avizovala VZP nutnost podepisování prostřednictvím Komerčního certifikátu od 1.1.2020 (viz: odkaz).

·         U služby e-Neschopenky přes VREP je to složitější. Podepisuje se kvalifikovaným certifikátem a to zůstává. Komerční certifikát k podpisu nebude ČSSZ akceptovat. Pro šifrování zpráv zatím kvalifikovaný certifikát  funguje (i ve zkušebním prostředí na další rok). Předpokládáme, že to tak bude i v začátku spuštění služby. Nově, ale na stránkách ČSSZ avizuje pro šifrování nutnost komerčního certifikátu. Na náš dotaz o vyjasnění nám bylo odpovězeno toto:

 

Služba DZDPN vyžaduje pro zašifrování odpovědi certifikát. Ze zákona je třeba použít komerční, tzn. nekvalifikovaný certifikát. Na dotazy bylo po pravdě odpovídáno, že my tento certifikát nijak nekontrolujeme a tudíž lze použít i kvalifikovaný podpisový certifikát. Ve výsledku někteří vývojáři chtěli potvrzení na ČSSZ pro své klienty, že mohou používat kvalifikovaný certifikát. Tento rozpor s legislativou musel být vedením ČSSZ vyřešen požadavkem na dodavatele, aby certifikáty začaly být kontrolovány. Použít lze tedy libovolný nekvalifikovaný certifikát. „

 

·         Když to tedy shrneme, tak budete určitě potřebovat kvalifikovaný certifikát (ten se registruje u ČSSZ) a pravděpodobně dříve nebo později i komerční certifikát k šifrování zpráv (tento se neregistruje u ČSSZ). Jelikož, ale VZP bude vyžadovat od 1.1. 2020 komerční certifikát k podpisu, tak doporučujeme mít kvalifikovaný a zároveň komerční certifikát.

·         Pro informaci  - rozdíl mezi komerčním a kvalifikovaným certifikátem je popsaný např. zde

3.2.       Pořízení certifikátu

·         Akreditovaní poskytovatelé certifikačních služeb a jejich sazebníky naleznete na odkazech níže: První certifikační autorita, a. s. , Česká pošta, s. p., eIdentity a. s.

·         Máme zkušenosti s Postsignum u České pošty, takže některé další odkazy budou na jejich stránky.

3.3.       Jak postupovat?

Certifikát zatím nemáte

·         Komunikaci s ČSSZ a pojišťovnami zajišťujete pravděpodobně, přes datovou schránku. Pro rozjetí automatické komunikace doporučujeme objednání kvalifikovaného certifikátu a komerčního certifikátu (např. na 3 roky).  Prvotní vydání bude obnášet návštěvu Czech POINTu na poště. Měli byste s sebou mít vygenerovanou žádost o certifikát nebo alespoň její ID.  Více info zde.

·         Oba dva pak nahrajete do IS IMES a navíc kvalifikovaný certifikát nahlásíte na ČSSZ. (na stejném odkazu pak certifikát obnovujete)

Certifikát již máte

·         Pokud máte kvalifikovaný certifikát, tak dle informací viz. bod 3.1, bude potřeba zařídit si i komerční certifikát. Vydání  i obnova je online na základě kvalifikovaného certifikátu a postup je zde. Vydání je otázka minut.

(tip: Postsignum nyní nabízí dokoupení komerčního certifikátu ke kvalifikovanému na 3 roky za 250,-Kč, viz. odkaz na ceník).  

3.4.       Nahrání certifikátu do IS IMES

·         Certifikát lze do IS IMES nahrát buď z disku (koncovka souboru pfx) nebo lépe natažením již dříve nainstalovaného certifikátu z prohlížeče (Windows).

·         Vlastní nahrání certifikátu do IS IMES bude možné až na verzi pro rok 2020. Ve formuláři zatrhnete, že je to certifikát registrovaný u ČSSZ a že je určen k šifrování.

3.5.       Přístup na e-portál ČSSZ

·         Základem veškeré komunikace bude ePortál České správy sociálního zabezpečení, prostřednictvím kterého se už teď mohou zaměstnavatelé on-line podívat, jestli jsou v systému evidované pracovní neschopnosti jejich zaměstnanců.

·         K přihlášení do ePortálu potřebují zaměstnavatelé ověření identity skrze účet národní identifikační autority nebo přístupové údaje ze své datové schránky.

·         Postup získání údajů jsme si pro Vás vyzkoušeli a je popsán zde.

3.6.       Zmocnění mzdových účetních (vlastního zaměstnance) pro e-komunikaci

·         K využívání e - Podání DZDPN (služba VREP) se zaměstnavatel musí zaregistrovat, což prakticky znamená pověřit svého zaměstnance, a to nejlépe službou po přihlášení k ePortálu ČSSZ nebo interaktivním tiskopisem Sdělení zaměstnavatele o pověření zaměstnanců k eSlužbám ČSSZ.

·         Pokud se rozhodnete službu VREP nevyužívat, tak o zasílání notifikací je třeba ČSSZ požádat, nejlépe za využití tiskopisu Žádost o zasílání/zrušení zasílání informací o dočasných pracovních neschopnostech zaměstnanců.

3.7.       Zmocnění účetní firmy nebo daňového poradce (externí zpracování mezd)

·         Potřebujete Pověření k eSlužbám ČSSZ (zaměstnavatel pověřuje právnickou osobu) anebo Pověření k eSlužbám ČSSZ (zaměstnavatel pověřuje fyzickou osobu)

 

Doufáme, že výše uvedené informace Vám pomohly se zorientovat v někdy dost zmatečných informacích o problematice eNeschopenek. Za tým IS IMES vývoji E-neschopenek dáváme maximum, takže doufáme, že náběh společně zvládneme.

 

 

Zpracoval: Josef Bambousek a Ludmila Bambousková

Mail: josef.bambousek@softok.cz