Postup instalace SQL serveru z CD IMES

1. Stažený soubor .iso je potřeba vypálit např.v programu Nero, CDBurnerXP, ....).

2. Instalaci je nutno provádět pod administrátorským účtem ve Windows.

3. Po vložení DVD do mechaniky se spustí HTML stránka. Pokud se nespustí, je nutno spustit soubor ImesDVD.exe z rootu DVD mechaniky.

 

Instalace SQL serveru

·    Na hlavní stránce najdete oranžové tlačítko „instalace“. Po kliknuti na tlačítko se spustí instalační program. Samotnou instalaci SQL serveru zahájíte tlačítkem „instalace SQL server) a postupujte podle instrukcí na obrazovce. V průběhu instalace zřejmě bude nutno počítač restartovat (záleží na jakou verzi Windows se bude instalovat – v průběhu instalace budete vyzvání k restartu). Po restartu je nutno znovu spustit instalaci stejným způsobem.

 

Založení demoverze

·         V instalačním programu se tlačítkem „Založení demoverze“ založí a obnoví databáze na SQL server pod názvem iData_Demo

 

Instalace klienta

·         Tlačítkem „instalace klienta“ se spustí instalace klienta (programu) na stanici.

·         Do kolonky:    Server je nutno vyplnit název SQL serveru ve tvaru jméno počítače\softok.

Správcovské jméno bude SA a heslo správce a (tyto údaje se také zobrazí po instalaci SQL serveru).

Cesta kam se bude instalovat klient, standardně c:\SoftOK\Imes

Databáze v tomto případě iData_Demo

·         Tlačítko provést instalaci zahájí instalaci a následné spuštění programu.

 

 

Upozornění:

SQL Server nelze nainstalovat na počítač, který má stejný název jako je jméno jakéhokoliv uživatele na tomto serveru. Tzn. pokud je server IMES a uživatel také IMES, server se nepodaří nainstalovat. Je potřeba přejmenovat jak uživatele, tak hlavně název počítače a reinstalaci spustit znovu.