1.  Převod mezd ze SIDUS DO IMES

 

 

1.1.       Na straně SIDUSU – export dat

·         rozchodit sidus  (administrator, super)

·         nahrát konfigurační soubory do adresare  C:\sidusexport jsou vystaveny http://www.softok.cz/ke-stazeni   (Převodní úloha na mzdy Sidus)

·         založit si adresář C:\sidusexport\EXPORT

V SIDUSU si vzvolat v hlavním menu volbu zaměstnanci

otevře se menu záznamy\export zde na formuláři dole menu zavést nastavení,  natáhne se konfigurace exportu a dole vpravo odmáčknu export. Do cesty C:\sidusexport\EXPORT  se vytvoří xml soubor.

Tuto činnost zopakuji se všemi konfiguračními soubory

            G4DDenik.4si - deník vět

            MZCDM.4si - druhy meyd

            MZMData.4si - čisté mzdy  a pořízená data dle kmenů

            MZMNemoc.4si - nemocenské dávky

            MZMZam1.4si - pracovní poměry

            MZMZam2.4si - osoby

            MZMZam3.4si - srážky

            Prace.4si – práce

 

1.2.       Na straně IMESU

 

1.2.1.  Předpoklady

·         naplněný číselník středisek (C0001), výkonů (C0002), kmenu(C05001), skupiny dovolených (C5111) …

 

1.2.2.  Výmaz dat a příprava k ostrému provozu

·         V základním okně modulu v menu údržba/ správce zadám heslo správce imes1

·         Jdu do IMESU do modulu mzdy zde menu údržba - výmaz dat modulu. To samé v modulu Osoby.

1.2.3.  Příjem dat

Příjem dat - modul Osoby\Údržba\Příjem dat z externích systémů\Sidus

 

 

1) Naplnění číselníku C5900 nejprve DM přes menu - SIDUS\číselníky\Převod MZCDM.xml

 

 

2) příjem katalogu prací SIDUS\číselníky\Převod Prace.4si

3) zkontrolovat číselník c5900 - nesmí být sloupec katprace = 1 (existuje dm v katalogu prací, který není převeden)

4) zvolím menu naplnění C5068 - dosadí se katalog prací

5) přijímám matriční soubor - předpoklad naplnění číselník středisek (C0001), výkonů (C0002), kmenu(C05001), skupiny dovolených (C5111)

6) příjem dat MZMZAM1.xml do pracovní tabulky imesu (T50sidusMZMZAM1) a doplnění c5900

7) kontrola a doplnění c5900 - střediska, kmeny, výkony, dovolená atd.

7) kontrola a doplnění c5900 - střediska, kmeny, výkony, dovolená atd.

8) Naplnění ostrých tabulek imesu – postupně Tvorba T50OSOBY1, Tvorba T50ospp, Tvorba T50adresy

9) Import souboru MZMZam2.xml a vytvoření tabulky T50sporo – doplatky na účet

10) Import souboru MZMZam2.xml a vytvoření tabulky T50deti - děti