VÝCHOZÍ PŘEHLEDY modulu MZDY

1.      MZDY – BAREVNĚ. 1

2.      MZDY – KONTROLA. 4

2.1.      První (horní) úroveň přehledu. 5

2.2.      Druhá (dolní) úroveň přehledu. 7

3.      NEMOCENSKÉ DÁVKY - mzdy. 8

3.1.      První (horní) úroveň přehledu. 9

3.2.      Druhá (dolní) úroveň přehledu. 12

3.3.      Pořízení nemocenské přes zjednodušené šablony 701 a 702. 14

3.4.      Zobrazení nemocenské v přehledu po pořízení 15

3.4.1.       Výpočet hodnoty redukovaného průměru. 16

4.      PŘÍLOHA K ŽÁDOSTI O. 17

5.      E-NESCHOPENKY. 18

6.      EXEKUCE Z MĚSÍČNÍCH DAT. 18

7.      DOVOLENÁ. 21

8.      DOVOLENÁ – čerpání po měsících. 22

9.      DPP  23

10.   PŘESČASY. 24

 

ÚVOD

·           Po spuštění modulu MZDY se uživateli zobrazí jeden filtr vztahující se k prvnímu výchozímu přehledu MZDY- BAREVNĚ. Po vyplnění filtru se zobrazí na horní liště kromě výchozího přehledu i přehledy další, které by měly usnadnit uživateli práci se mzdovými daty. Pokud uživatel na některý z těchto přehledů klikne myší, zobrazí se mu filtr vybraného přehledu a po vyplnění filtru se požadovaný přehled zobrazí.

·           Z dat zobrazených v přehledu si uživatel může vytvořit kontingenční tabulku nebo graf kliknutím na příslušnou značku

Obr. Značky pro tvorbu kontingenční tabulky a grafu

 

1.  MZDY – BAREVNĚ

·           Přehlednější jednoúrovňový přehled než původní výchozí přehled „5D1-001 Řádky komplet“(uložen ve stromečku přehledů ve větvi „ostatní).

·           Filtr přehledu umožňuje zobrazit přehled dle těchto údajů:

 

·           V záhlaví přehledu jsou na údajích nastavené pomocné vysvětlující poznámky, když se na nich uživatel pohybuje myší (tzv. hinty).

Obr. Ukázka poznámky na údaji „Koef

 

·           Uživatel může použít filtrování na jednotlivých údajích přehledu (malé trychtýřky), stejně jako v celém IMESu

·           Pořízení dokladu probíhá standardně jako u přehledu „5D1-001 Řádky komplet“, přes ikony pro pořízení v záhlaví přehledu nebo přes pravé tlačítko myši

·           Možnost ovládání přes pravé tlačítko myši (př. oprava, výmaz, dokladu, úloha na odesílání výplatních lístků e-mailem, …)

 

Obr. Ikony pro pořízení v záhlaví přehledu nebo na pravé tlačítko myši

 

·           Hrubé a čisté mzdy jsou barevně odlišeny podle použitého druhu mzdy. Za každou osobou je zvýrazněný řádek s Doplatkem na účet a zobrazením HM a ČM ve sloupci Výpis.

·         Barva růžová = pořízení hrubých mezd

·         Barva modrá = náhrady

·         Barva zelená = přesčasy a příplatky

·         Barva žlutá = čisté mzdy

·         Barva oranžová = paragraf, nová a stará dovolená

·         Barva šedá = poslední zvýrazněný řádek osoby s doplatkem na účet, čistou a hrubou mzdou v údaji „Výpis“

·         Barva červená = exekuce a insolvence

·         Barva béžová = ostatní srážky- př. nájemné, stravné, záloha pokladna

 

Obr. Barevné zobrazení HM a ČM dle DM

 

 

·           „Výpis“ se zobrazuje v přehledu u řádek:

-       s nemocenskou (číslo legitimace, od – do)

-       s exekucí (číslo rozhodnutí, datum doručení)

-       kde je Doplatek na účet (výše ČM, HM)

-       kde je Dopočet do min. základu pro zdravotní pojištění (uveden postup celého výpočtu částky)

-       kde je zobrazena Sleva na děti (uvedeny jednotlivé děti osoby a pořadí a sleva dítěte)

Obr. Zobrazení možných hlášek přehledu „Mzdy – barevně“ v údaji „Výpis“

 

·           Údaje přehledu Mzdy – barevně

Obr. Přehled „Mzdy – barevně“

Název údaje přehledu Mzdy-barevně

Popis

Doklad

Číslo dokladu

Období

Období, které si zvolil uživatel ve filtru

Osoba

Číslo osoby

PP

Pořadí pracovního poměru

Jméno

Příjmení a jméno osoby

Kmen

Číslo kmene

Název

Název kmene

Kal.

Kód plánovacího kalendáře

Kalendář

Název plánovacího kalendáře

DM

Pořízený druh mzdy (DM) z číselníku C05006M Druhy mezd

Dop

Doplněk pořízeného druhu mzdy (DM)

DnyPr

Dny pracovní

DnyV

Dny volné

DnyS

Dny svátků

Hodiny

Hodiny, které vstupují do měsíčního fondu - C05006M parametr Hod=1 Ano

Ostatní

Hodiny, které nevstupují do měsíčního fondu - C05006M údaj Hod=0 Ne

Množ

Označuje pořízené množství mzdy (např. stravenky - počet kusů,,...)

Sazba

Vyplacená složka mzdy

Koef

Koeficient uvedený u druhu mzdy v číselníku C05006M (Druhy mezd) ve sloupci 15. koeficient nebo v C5068 (číselník prací)

Částka

Výsledná částka pořízeného DM

Název DM

Název pořízeného DM

Základ

Částka základu pro výpočet:

- odvodů zdravotního, sociálního pojištění a povinného pojištění úrazu

- měsíční zálohové, srážkové a solidární daně

Uvedená sleva na osobu, na děti, invaliditu, studenta, ...

Účet

Účet MD nastavený v číselníku C0115 Hlavní účty.

Účet SVZ

Účet Dal nastavený v číselníku C0121 Předkontace.

Výpis

Výpis, kde jsou pro uživatele uvedené informace typu:

- číslo legitimace a trvání nemocenské od - do

- číslo rozhodnutí s datem doručení u exekuce, na kterou se v daném období sráží

- postup výpočtu odvodu zdravotního pojištění z minimálního vyměřovacího základu

- postup dopočtu minimální (hrubé) mzdy

- hodnota ČM a hodnota HM

- slevy na děti v jednotlivých částkách pro 1,2,3 pořadí

Středisko

Na jaké středisko je směrován pořízený DM

Výkon

Na jaký výkon je směrován pořízený DM

2.  MZDY – KONTROLA

·           Kontrolní dvouúrovňový přehled s nápovědou na jednotlivých údajích

·           Barevný přehled v obou úrovních

·           Doporučujeme zkontrolovat data na tomto přehledu před uzavřením mezd z důvodu kontrol pořízených dat na sloupcích se znakem „!“

·           Ve filtru při vstupu do přehledu lze provést třídění dle následujících údajů:

2.1.       První (horní) úroveň přehledu

·           V 1. úrovni přehledu sleduje uživatel pod sebou všechny osoby s následujícími údaji dle obrázků níže.

 

·           Na jednotlivých údajích může uživatel filtrovat pomocí malého trychtýřku.

 

·           Barevně jsou označené sloupce pro:

·         HM = barva růžová

·         ČM = barva žlutá

·         Zák.srážky = barva červená

·         Ost. srážky = světle zelená

·         Doplatek = barva šedivá

·         DN (dovolená CELKEM) a (dovolená čerpání)= oranžová

·         Přesč (Hodiny přesčasů) = světle modrá

·         Sv (Hodiny svátků) = středně modrá

 

·           Barevně jsou označené řádky, pokud je:

·         Nemoc, MD, PPM = barva růžová

·         DPP = barva zelená

·         Osoba vyřazená = barva šedivá, písmo tučné

·         U osoby je chyba (označení na konci řádky ve sloupci ! je znak  X) = barva červená

·         U osoby je chyba (označení na konci řádky ve sloupci ! je znak ?) = barva žlutá

·         Statutáři = barva zelenomodrá, písmo kurzíva

ČERVENÉ  a ŽLUTÉ řádky by měl uživatel zkontrolovat a prověřit, proč dochází k chybové hlášce.

 

1.úroveň přehledu MZDY – KONTROLA

Popis

Období

Období dle filtru

Osoba

Číslo osoby

PořadíPP

Pořadí pracovního poměru osoby

Jméno

Příjmení a jméno osoby

Ev.stav

Název evidenčního stavu

Kmen

Číslo kmene

Název kmene

Název kmene

Kal

Kód plánovacího kalendáře

Název kalendáře

Název plánovacího kalendáře

HM

Hrubá mzda

ČM

Čistá mzda

Zák.srážky

Zákonné srážky sražené (exekuce/insolvence/výživné)

Ost.srážky

Ostatní srážky sražené (stravné, podniková půjčka, podniková škoda, ....)

Nemoc

Částka vyplacené nemocenské - hodnota 0 znamená nemoc bez vyplacené částky

Doplatek

Doplatek na účet nebo pokladnou

Sleva děti

Částka uplatněné slevy na děti

DN

Dny dovolené CELKEM (stará + nová)

Dny čerpané dovolené

Přesč

Hodiny přesčas

SoNe

Hodiny příplatku za práci v sobotu a v neděli

Sv

Hodiny příplatku práce ve svátek

Noc

Hodiny příplatku za práci v noci

Odpo

Hodiny příplatku za práci odpoledne

!

kontrola:

 ! Nesouhlasí kalendářní dny

Osoba nemá správně pořízené kalendářní dny vzhledem k plánovacímu kalendáři.

Kontrola, která označí řádek červeně (mimo DPP a odměn statutárů, kde jen kontrola uživatele upozorní, ale červeně řádek neoznačí).

!

kontrola:

 ! Nesouhlasí pracovní dny

Kontrolu lze zapnout pouze pro vybrané plánovací kalendáře (zapíná se v C5101 - údaj Kontrola/pracovní dny - 0 bez kontroly, 2 s kontrolou).

Využije se u pracovníků odměňovaných dle odpracovaných dnů. Program hlídá (pokud je zapnuté) jestli je správně fond pracovních dnů na fond pracovních dnů dle kalendáře.

Kontrola, která označí řádek červeně. Osoba nemá správně pořízené pracovní dny vzhledem k plánovacímu kalendáři.

!

Osoba má méně hodin než je dle kalendáře, nebo není počet hodin vykryt přesčasy.

Kontroly:

? Osoba má méně odpracovaných hodin než je v kalendáři

! Fond+přesčas je menší než odpracované hodiny

! Fond+přesčas je vyšší než odpracované hodiny

Kontroly, které označí řádek červeně (mimo DPP a odměn statutárů, kde jen kontrola uživatele upozorní, ale červeně řádek neoznačí).

ČM

Kontrola, zda byl proveden výpočet čisté mzdy.

ANO - výpočet ČM byl proveden

NE - výpočet ČM nebyl proveden

 

2.2.       Druhá (dolní) úroveň přehledu

·           Obdoba přehledu MZDY – barevně s tím rozdílem, že údaje o osobě jsou zobrazeny v 1. úrovni přehledu. Ve 2. úrovni přehledu jsou zobrazené jednotlivé složky mzdy až po doplatek na účet.

·           Uživatel se pohybuje po jednotlivých osobách v horní úrovni přehledu a podle toho, na které osobě stojí, se mu zobrazuje detail složek mzdy této osoby v dolní úrovni přehledu

 

Obr. Zobrazení dolní úrovně přehledu MZDY - kontrola

 

 

Tabulka: Popis údajů přehledu 2.úrovně Mzdy - kontrola

Název údaje přehledu 2. úrovně Mzdy-kontrola

Popis

Doklad

Číslo dokladu

DM

Pořízený druh mzdy (DM) z číselníku C05006M Druhy mezd

Dop.

Doplněk pořízeného druhu mzdy (DM)

Název druhu mzdy

Název druhu mzdy

DnyPr

Dny pracovní

DnyV

Dny volné

DnyS

Dny svátku

Hodiny

Hodiny, které vstupují do měsíčního fondu - C05006M parametr Hod=1 Ano

Ostatní

Hodiny, které nevstupují do měsíčního fondu - C05006M údaj Hod=0 Ne

Množ

Označuje pořízené množství mzdy(např. stravenky - počet kusů,...)

Sazba

Sazba pořízeného DM

Koef

Koeficient uvedený u druhu mzdy v číselníku C05006M (Druhy mezd) ve sloupci 15. koeficient nebo v C5068 (číselník prací)

Mzda

Ve sloupci „Mzda“ jsou spočtené jednotlivé složky mzdy.

Základ

Částka základu pro výpočet:

- odvodů zdravotního, sociálního pojištění a povinného pojištění úrazu

- měsíční zálohové, srážkové a solidární daně

 

Uvedená sleva na osobu, na děti, invaliditu, studenta, ...

Účet

Účet MD nastavený v číselníku C0115 Hlavní účty.

Účet SVZ

Účet Dal nastavený v číselníku C0121 Předkontace.

Výpis

Výpis, kde jsou pro uživatele uvedené informace typu:

- číslo legitimace a trvání nemocenské od - do

- číslo rozhodnutí s datem doručení u exekuce, na kterou se v daném období sráží

- postup výpočtu základu pro dopočet minimální mzdy zdravotního pojištění

- hodnota ČM a hodnota HM (Zde uživatel vidí, zda jsou ČM spočteny nebo ne. Pokud ČM = 0, tak spočtené nejsou)

Kontroly stejné jako o „Výpisu“ v přehledu „Mzdy – barevně“

 

3.  NEMOCENSKÉ DÁVKY - mzdy

·           Kontrolní dvouúrovňový přehled pořízených nemocenských s nápovědou na jednotlivých údajích

·           Uživatel může přímo v přehledu pořizovat nemocenské (šablona 700 nebo zjednodušené šablony 701 a 702) a po uložení dokladu se mu ve druhé úrovni osoba zobrazí s rozepsanou nemocenskou

·           Barevný přehled v obou úrovních

·           Ve filtru při vstupu do přehledu lze provést třídění dle následujících údajů:

·         Filtr. Umožňuje uživateli pozměnit si vytvořený přehled.

Údaj filtru

Popis

Období

Rozmezí období od do, za které chce uživatel zobrazit nemocenské.

Kmen

Upřesnění výběru nemocí osob vybraného kmenu.

Kalendář

Upřesnění výběru nemocí osob na vybraném plánovacím kalendáři.

I dny mimo ND

Kódem 1 se upřesní ve 2.úrovni přehledu zobrazení pouze dnů nemocí, tzn. bez ostatních dnů v měsíci.

Pouze akt.období

Kódem 1 se upřesní zobrazení přehledu ve 2.úrovni. Zobrazí se jen aktuální období.

 

Obr. 1-4. Příklady vyplnění období do filtru a zobrazení nemocí v přehledu.

Filtr 01.2019-01.2019_zobrazí se nemoc jen v rámci období 01.2019

Filtr 01.2019-04.2019_zobrazí se trvání nemoci za vybraná období. Nemoc končí 10.2.2019.

Filtr 01-04.2019_ zobrazí se trvání nemoci za vybraná období. Nemoc začíná 15.10.2018 a končí 13.2.2019.

Filtr 01.2019-01.2019­_zobrazí se trvání nemoci za vybrané období. Nemoc trvá celý měsíc 01.2019. Začátek nemoci je 15.10.2018.

·         Údaj začátek = První den nemoci. Datum z legitimace.

·         Údaj „Od“

Dosazené datum je závislé na výběru období ve filtru.

1) pokud je jen jedno období a nemoc v tomto období začíná - zobrazí se první den nemoci

2) pokud je jen jedno období a nemoc v tomto období pokračuje - zobrazí se první den v měsíci

3) pokud je ve filtru více období a nemoc začíná v minulém roce - zobrazí se první den nového roku

4) pokud je ve filtru více období a nemoc začíná v některém z nich - zobrazí se první den nemoci

5) pokud je ve filtru více období a nemoc pokračuje v některém z nich - zobrazí se první den v měsíci

 

·         Údaj „Do“

Dosazené datum je závislé na výběru období ve filtru.

1) pokud je jen jedno období a nemoc v tomto období končí - zobrazí se poslední den nemoci

2) pokud je jen jedno období a nemoc pokračuje do dalšího období - zobrazí se poslední den v měsíci

3) pokud je ve filtru více období a nemoc končí v některém z nich - zobrazí se poslední den nemoci

4) pokud je ve filtru více období a nemoc pokračuje do dalšího období - zobrazí se poslední den v měsíci

3.1.       První (horní) úroveň přehledu

·           V 1. úrovni přehledu sleduje uživatel pod sebou všechny osoby s pořízenými nemocenskými

·           Uživateli se obrazí následující sloupce s údaji, dle obrázků níže.

 

Obr. 1.část horní úrovně přehledu

 

Obr. 2.část horní úrovně přehledu

 

Obr. 3.část horní úrovně přehledu – poslední sloupec, běžné kontroly

 

 

1.úroveň přehledu Nemocenské dávky - mzdy

Popis

Období

Období

Kmen

Číslo kmene

Název kmene

Název kmene

PlKal

Kód plánovacího kalendáře

Název PlKal

Název plánovacího kalendáře

Osoba

Číslo osoby

PořadíPP

Pořadí pracovního poměru osoby

Jméno

Příjmení a jméno osoby

DZ

Pořízený druh mzdy.

Název DZ

Název druhu mzdy.

Legitimace

Číslo legitimace předepsané doktorem nebo uživatelem vepsaná identifikace PPM, RD nebo OTC ve tvaru zkratka+rok nástupu+osobní číslo. Příklady

Nástup na RD v roce 2013, číslo osoby 122, legitimace = RD2013122

Nástup na PPM v roce 2017, číslo osoby 122, legitimace = PPM2017122

Nástup na OTC v roce 2019, číslo osoby 21, legitimace = OTC201921

Začátek

První den nemoci. Datum z legitimace.

DC

Všechny dny nemoci CELKEM (i za předešlé měsíce). Ve 2.úrovni, sloupec "Dny".

PrC

Pracovní dny CELKEM po dobu trvání celé nemoci.

D1

Všechny pracovní dny 1. pásma po celou dobu trvání nemoci (označené písmenem "P" ve 2. úrovni, ve sloupci "Nem"). Dny 1. pásma označené ve 2. úrovni, ve sloupci "pásmo" hodnotou 1.

D2

Všechny pracovní dny 2. pásma po celou dobu trvání nemoci (označené písmenem "P" ve 2. úrovni, ve sloupci "Nem"). Dny 2. pásma označené ve 2. úrovni, ve sloupci "pásmo" hodnotou 2.

D3

Všechny dny 3. pásma po dobu trvání nemoci (pracovní i nepracovní, placeny ČSSZ). Dny 3. pásma označené ve 2. úrovni, ve sloupci "pásmo" hodnotou 3.

H1

Všechny pracovní hodiny 1. pásma CELKEM, dle plánovacího kalendáře.

H2

Všechny pracovní hodiny 2. pásma CELKEM, dle plánovacího kalendáře.

Od

Dosazené datum je závislé na výběru období ve filtru.

1) pokud je jen jedno období a nemoc v tomto období začíná - zobrazí se první den nemoci

2) pokud je jen jedno období a nemoc v tomto období pokračuje - zobrazí se první den v měsíci

3) pokud je ve filtru více období a nemoc začíná v minulém roce - zobrazí se první den nového roku

4) pokud je ve filtru více období a nemoc začíná v některém z nich - zobrazí se první den nemoci

5) pokud je ve filtru více období a nemoc pokračuje v některém z nich - zobrazí se první den v měsíci

Do

Dosazené datum je závislé na výběru období ve filtru.

1) pokud je jen jedno období a nemoc v tomto období končí - zobrazí se poslední den nemoci

2) pokud je jen jedno období a nemoc pokračuje do dalšího období - zobrazí se poslední den v měsíci

3) pokud je ve filtru více období a nemoc končí v některém z nich - zobrazí se poslední den nemoci

4) pokud je ve filtru více období a nemoc pokračuje do dalšího období - zobrazí se poslední den v měsíci

PrA

Pracovní dny zobrazeného období.

DA1

Pracovní dny 1. pásma zobrazeného období.

DA2

Pracovní dny 2. pásma zobrazeného období.

DA3

Všechny dny třetího pásma zobrazeného období.

HA1

Pracovní hodiny 1. pásma ve zobrazeném období.

HA2

Pracovní hodiny 2. pásma zobrazeného období.

OH

Odpracované hodiny ve stejný den nemoci pořízené na dokladu.

Mcelkem

Celková částka vyplacená na této nemoci.

Mzda akt

Částka vyplacená ve zobrazeném období.

Výpis

!

! Nesouhlasí kalendářní dny namocenské na dny placené/volné

Kontrola, která označí řádek červeně.

Výpis

!

! Nesouhlasí vykázané hodiny – ve mzdách Xhod. a v ND je Yhod.

Kontrola, která označí řádek červeně. Nesouhlasí hodiny nemoci ve mzdách a v dokladu nemocenské.

Výpis

!

! Nesouhlasí vyplacená částka – ve mzdách XKč a v ND je YKč

Kontrola, která označí řádek červeně. Nesouhlasí částka nemocenské ve mzdách a v dokladu nemocenské.

Výpis

!

!Data v kalendáři se změnila, je třeba opravit nemocenskou dávku. ? Průměr se liší od MS.

Kontrola, která označí řádek červeně

Výpis

OK

Program nezaznamenal žádný chybový stav. Označí řádek růžově. Je OK.

Výpis

!

Plkal C5102 a rozpis na F11 je rozdílný

Osobě nesouhlasí rozpis kalendáře po dnech na kalendář přes klávesu F11 (kde je možnost úprav). Kontrola, která označí řádek červeně.

Výpis

OK. Průměr se liší od MS

Program nezaznamenal žádný chybový stav v pořízených dnech, hodinách a částce. Sděluje, že nemocenská je pořízená jiným průměrem, než je zadáno v MS na 2. záložce PP_mzda, údaji „Průměr“.

Výpis.

OK. Plánovaný přesčas v prvních 14 dnech.

Program nezaznamenal žádný chybový stav v pořízených dnech, hodinách a částce. Sděluje, že je v prvních 14 dnech nemoci naplánovaný přesčas, dle plánovacího kalendáře.

Výpis

!

! Nemocenské jsou rozdílné z důvodu pl.přesčasu v prvních 14 dnech nemoci

Kontrola, která označí řádek červeně. Do vedlejšího údaje „PlPřesč“ dosadí datum, na který byl plánovaný přesčas.

PlPřesč

Zobrazí se datum, na který je plánovaný přesčas v období ve kterém nemoc končí.

DnyPřesčPl

Zobrazí se pořadí dne nemocenské, na který byl plánovaný přesčas. Hodnota ze sloupce "Dny" druhé úrovně prohlížeče.

3.2.        Druhá (dolní) úroveň přehledu

·           Zobrazuje rozpis konkrétní nemoci z 1. úrovně přehledu, dle nastaveného plánovacího kalendáře v MS na záložce PP_mzda, údaje „Kalendář“

 

Obr. 2. Úroveň přehledu – 1. část

 

Obr. 2. Úroveň přehledu – 2. část

 

2.úroveň přehledu Nemocenské dávky – mzdy

Popis

Období

Období

Datum

Datum

Den

Po – Ne, označení, o který den v týdnu se jedná

KalKód

Označení pracovního a volného dne, dle plánovacího kalendáře,

 P = pracovní den, V = volný den

KalOd

Od kolika hodin je plánovaná směna

KalDo

Do kolika hodin je plánovaná směna

KalHod

Denní pracovní doba v hod., dle kalendáře

RozHod

Hodiny dle plánovacího kalendáře

Nem

Hodiny, ze kterých se počítá nemocenská

NemOd

Začátek pracovní doby pro výpočet nemocenské (důležité hlavně u směnařů)

NemDo

Konec pracovní doby pro výpočet nemocenské (důležité hlavně u směnařů)

Pr/hod

Hodinový průměr z MS

Pr/výpočet

Přesný postup výpočtu redukovaného průměru

H/sazba

Redukovaný průměr pro výpočet nemocenské

D1

Barevně označené dny prvního pásma

Hod1

Započtené hodiny 1. Pásma pro výpočet nemocenské

D2

Barevně označené dny druhého pásma

Hod2

Započtené hodiny 2. Pásma pro výpočet nemocenské

D3

Barevně označené dny třetího pásma placeného ČSSZ

NemHod

Rekapitulace hodin placených podnikem a ČSSZ

OH

Hodiny odpracované v den nemoci

Částka/den

Denní částka nemocenské

Plpřesč

Rekapitulace hodin plánovaného přesčasu v rámci nemocenské

Legitimace

Číslo legitimace

Započ

Barevné označení dnů nemoci se ZAPOČTENÝMI hodinami pro výpočet nemocenské placené podnikem, označené kódem „P“ (tj. pracovní dny prvního a druhého pásma placené podnikem)

Nezapoč

Barevné označení dnů nemoci s NEZAPOČTENÝMI hodinami ve výpočtu nemocenské placené podnikem a ZAPOČTENÉ u ČSSZ, označené kódem „V“ do 14. dne a dále dny ČSSZ (tj. volné dny prvního, druhého pásma a všechny dny placené ČSSZ)

Pásmo

Číselně označené dny pásma. Pásmo 1 (končí 3 odpracovanou směnou), Pásmo 2 (končí 14. Dnem nemoci), Pásmo 3 (od 15. dne nemoci, pásmo ČSSZ)

Dny

Chronologicky očíslovány dny nemoci. Z údaje je vidět, kolik dní je osoba nemocná.

Výpis

Speciální kontroly typu:

„Konec prvních 3 směn“

„Konec 14 dnů nemoci“

! Chyba – rozpis nemoci nesouhlasí s plánovacím kalendářem (plánovaný přesčas)

!Nesouhlasí celkové hodiny nemoci za den (v PLK je v den nemoci naplánován jiný počet hodin, než je pořízený v rozpisu nemocenské)

„Plánovaný přesčas část dne“

„Rozpis upraven, plánovaný přesčas celý den“

„Hodiny po půlnoci ze 14 dne nemoci“

! Chyba – rozpis nemoci nesouhlasí s plánovacím kalendářem (v PLK je jiný den P,V než v rozpisu nemocenské)

! Chyba – má být xhod. (i s přesahem do placených) je Yhod. (jsou pořízené odprac. Hodiny v 1. Den nemoci a není upraven rozpis přes F11)

„Nevyplněné děti“(je pořízena Otcovská a v MS, zál. OSOBY nejsou vyplněné děti)

„Příjmení a jméno dítěte, věk, nar.“ (je pořízena RD, výpis hlásí na jaké dítě)

 

3.3.       Pořízení nemocenské přes zjednodušené šablony 701 a 702

·           Přes šablonu 700 – přes původní šablonu

·           Přes zjednodušené šablony 701 (jedna osoba na dokladu) a 702 (více osob na dokladu). Pořízení je zjednodušené.

Uživatel doplní:

·         číslo šablony, legitimaci, nemoc od-do, případně odpracované hodiny (OH) v první den nemoci. Pokud je třeba – doplní údaj „Oprava“ pro opravu nemocenské, údaj „%“ pokud se má nemocenská krátit

Automaticky se zobrazí:

·         zaškrtnutí na údaji „Líst“(pokud není zaškrtnuto, peníze se osobě nevyplatí). Uživateli se zobrazí průměr z MS (údaj Pr/hod), automaticky se doplní redukovaný průměr pro výpočet nemocenské (údaj Pr/ND), počty dní v pásmu 1,2,3, hodiny 1. Pásma (údaj Hod1), hodiny 2. Pásma (údaj Hod2), hodiny pásma platné pro daný řádek (údaj Hodiny). Na údaji Mzda1 je spočtená nemocenská 1. Pásma - za první 3 pracovní dny. Na údaji Mzda2 je spočtená nemocenská 2. Pásma - za pracovní dny od 4 – 14 dne nemoci. Jedná se o částky placené podnikem. Zobrazí se Údaj „Mzda ND“, kde je celková částka nemocenské zaplacená podnikem. V údaji „Název DZ“ se zobrazí text pásma nemoci (Nemoc – 3. prac. směny, Nemoc – od 4-14. dne, Nemoc – od 15. dne)

 

Obr. Pořízení nemocenské přes zjednodušenou šablonu 701 - Nemocenské dávky - os. hlavička jednoduchý editor – příklad osoba 204

 

Obr. Uložení dokladu nemocenské přes zjednodušenou šablonu 701 - Nemocenské dávky - os.hlavička jednoduchý editor – příklad osoba 204

 

Obr. Pořízení nemocenských hromadně přes zjednodušenou šablonu 702 - Nemocenské dávky - jednoduchý editor – příklad osoby 120,35,203

 

Obr. Uložení dokladu nemocenských hromadně přes zjednodušenou šablonu 702 - Nemocenské dávky - jednoduchý editor – příklad osoby 120,35,203

3.4.       Zobrazení nemocenské v přehledu po pořízení

·           Po uložení pořízeného dokladu nemocenské se automaticky zobrazí nemoc osoby v přehledu nemocenských

·           Po uložení hromadného dokladu s více osobami, se kurzor postaví v 1.(horní) úrovni na první osobu, které byla pořízená nemoc a zobrazí podrobnosti o nemoci této osoby ve 2.(dolní) úrovni přehledu. Pohybem kurzoru po osobách v 1.(horní) úrovni se zobrazuje nemoc osoby i ve 2.(dolní) úrovni.

 

Obr. Zobrazení části 1. Úrovně (horní) přehledu po uložení dokladu s nemocí – př. s osobou 204

 

·           Příklady zobrazení 2. Úrovně (dolní) přehledu výše uvedeného příkladu v závislosti na vyplnění filtru

Obr. 2. Úroveň – Ve filtru na údaji „I dny mimo ND“ není vyplněno nic

·         Uživatel vidí ve 2. úrovni (dolní) všechny dny v měsíci, tedy i dny ve kterých nemoc nebyla

 

Obr. 2. Úroveň – Ve filtru na údaji „I dny mimo ND“ je ve výběru hodnota 1

·         Uživatel vidí ve 2.úrovni (dolní) jen dny, ve kterých je zadána nemoc

 

3.4.1.  Výpočet hodnoty redukovaného průměru

·           Ve 2. úrovni (dolní) prohlížeče se nachází údaj Pr/výpočet, kde je nastavený popis automatického výpočtu redukovaného průměru dle legislativy

 

Obr. Příklad výpočtu redukovaného průměru z průměru v MS, z hodnoty 300

4.   PŘÍLOHA K ŽÁDOSTI O

Obr. Přehled „Přílohy k žádosti o“ zobrazený v období 04.2020

 

·           Při vstupu do přehledu (klikem na přehled v záhlaví) si uživatel vyplní do nabízeného filtru období, které chce sledovat a to ve tvaru MM.RRRR.

·           Uživateli se zobrazí barevný jednoúrovňový přehled s informacemi o stavu vytvoření a odeslání „Přílohy k žádosti o“ a o stavu odeslání „Hlášení ukončení PN“.

·           Pokud v přehledu svítí údaje červeně, znamená to, že tiskopis nebyl vytvořen, nebo odeslán.

·           V přehledu jsou zobrazeny následující údaje:

Přehled „Příloha k žádosti o“

Popis

Období

Období

Osoba

Číslo osoby

PořadíPP

Pořadí pracovního poměru osoby

Jméno

Příjmení a jméno osoby

Legitimace

Číslo legitimace, na které je evidována nemoc

Začátek

Datum, kdy nemoc začala

Typ DZ

Kód, který označuje, o jaký typ nemoci se jedná

Název typu dávky

Nemocenské, Ošetřovné, Otcovská, Karanténa, …

Od

Datum, od kdy nemoc trvá.

Do

Datum, do kdy nemoc trvá.

14den

Datum trvání nemoci 14- den.

DoNevyšší

Datum, kdy nemoc končí.

Stav

Možné stavy:

·         Je-li odesláno, zobrazí se ve sloupci „STAV“: OK

·         Není-li odesláno, zobrazí se ve sloupci „STAV“:

! Je třeba odeslat Přílohu k žádosti o …!

Výpis

Ve výpise zobrazí, v jakém období byl začátek nemoci a v jakém období je povinnost odeslání, dle 14.dne trvání nemoci. Pokud není povinnost odeslat přílohu (nemoc netrvá více jak 14. dní), zobrazí se OK-neodesílá se. Pokud uživatel již odeslal, zobrazí se OK-odesláno v tomto období nebo OK-odesláno v následujícím období. Viz. obr. níže.

Odesláno Nempri

Ve sloupci se zobrazí datum a čas odeslané „Přílohy k žádosti o“, pokud uživatel zpracoval elektronicky přes modul MZDY/menu Export/Import, přes úlohu „Příloha k žádosti o nemocenské dávky“ spuštěním tlačítka „XML“.

Ukončení + Odesláno ukončení

Pro uživatele je zde informace, zda již odeslal nebo neodeslal ukončení nemoci přes modul MZDY/menu Export/Import, přes úlohu „Hlášení při ukončení pracovní neschopnosti“ a spustil tlačítko „XML“ pro vytvoření souboru k odeslání do ČSSZ.

Dále v sloupci „Odesláno ukončení“ je vidět, kdy byl „XML“ soubor vytvořen. Je zde zobrazen datum a přesný čas.

 

5.  E-NESCHOPENKY

·         Podrobněji viz. Dokumentace IMES/Čisté mzdy a komunikace s úřady/11. Nemocenské dávky/eNeschopenky nebo ZDE

 

6.  EXEKUCE Z MĚSÍČNÍCH DAT

·           Přehled má 3 úrovně a 5 částí. Po výpočtu ČM se přehled naplní hodnotami do jednotlivých údajů.

·         1. úroveň zobrazuje v řádcích údaje týkající se exekuce dané osoby. Vedle je v rámečku „Výpočet“ zobrazený celý postup výpočtu, dle legislativy, tj. jak se k vypočtené částce exekuce došlo.

·         2. úroveň zobrazuje podrobnosti o exekuci, na kterou se v tomto období sráží. Vedle údajů o exekuci se zobrazuje v rámečku „Poznámka“ poznámka, kterou si uživatel doplnil k exekuci v matričním souboru na záložce „Srážky“.

·         3. úroveň zobrazuje celou historii srážení exekuce z 2. Úrovně (i pokud byla evidována na jiné srážce pod stejným číslem rozhodnutí)

Obr. Přehled – Exekuce z měsíčních dat

 

Obr. 1. Úroveň přehledu

 

Údaje Přehledu Exekuce z měsíčních dat 1.úroveň

Popis údajů 1. úrovně

Období

Období

Osoba

Osoba

PořadíPP

Pořadí pracovního poměru

Jméno

Jméno a příjmení osoby

Kmen

Kmen, kde je osoba zařazená v MS

NázevKmene

Název kmenu

Kal

Kalendář, který má osoba přiřazený v MS

NázevKal

Název kalendáře

Cakt

Počet aktivních exekucí

Zaplaceno celk.

Kolik osoba zaplatila celkem na všech exekucích

Zbývá celkem

Kolik zbývá ještě celkem zaplatit na všech exekucích

CSr

Počet exekucí, na které se srazilo

Zaplaceno akt.

Kolik se na exekuci, u které se sráží, zaplatilo celkem

Zbývá akt.

Kolik zbývá na exekuci, u které se sráží, ještě doplatit

Vyž.osoby

Počet vyživovaných osob se kterými se ve výpočtu exekuce počítá

Úprava nezab.částky

V případě souběhu víceplátců mzdy. O jakou částku si uživatel upravil nezabavitelnou částku v číselníku C5430 (Souběh exekucí u více plátců a nezabav. částka)

Základ

ČM + nemocenské

Srážka v měsíci

Částka spočtená ke sražení 

 

Obr. 2. Úroveň přehledu

 

Údaje Přehledu Exekuce z měsíčních dat 2.úroveň

Popis údajů 2. úrovně

Doručení

Datum doručení exekučního příkazu prvnímu plátci

Číslo rozhodnutí

Číslo rozhodnutí exekučního příkazu

Pr.moc od

Datum, kdy nabylo rozhodnutí právní moci

Srážka

Číslo zadané srážky z MS ze záložky „Srážky“

Název

Název srážky

Zaplaceno

Kolik osoba zaplatila na tomto čísle srážky celkem

Zbývá

Kolik osobě zbývá ještě na tomto čísle srážky zaplatit

Zapl.rozhodnutí

Kolik osoba zaplatila na tomto čísle rozhodnutí celkem (tzn. osoba mohla mít v historii splácení této exekuce evidováno jiné číslo srážky patřící do tohoto rozhodnutí )

Zbývá rozhodnutí

Kolik osobě zbývá na tomto čísle rozhodnutí ještě zaplatit

 

Obr. 3. Úroveň přehledu

·           Z obrázku je vidět, že se výše uvedená exekuce sráží od 02.2018 a že na ní osoba celkem do měsíce 07.2019 zaplatila 150 611,81Kč. Částka je uvedená i u exekuce ve druhé úrovni na údaji „Zapl.rozhodnutí“.  Dále je vidět, že v rámci jednoho rozhodnutí se uplatňovala srážka 802052 v 02.2018 a srážka 802051 od 09.2018-07.2019.

 

 

Obr. Poznámka k exekuci z MS_záložky „Srážky      Obr. Postup výpočtu exekuce dle legislativy

              

 

7.  DOVOLENÁ

·           Jednoúrovňový barevný přehled všech osob s dovolenou. Barevně jsou označené sloupce se zůstatky dovolené (zelená, růžová, žlutá) a dále žlutě řádky osob, u kterých v daném období došlo k nějaké změně (nástup, výstup, ruční zásah do výše dovolené, …), šedivě se zobrazují řádky osob, které mají Výstup.

·           Na první pohled je vidět, jaký zůstatek dovolené celkem (tzn. dovolená stará, nová, dodatková a další) mají osoby ve zvoleném období a kolik je zůstatek dovolené celkem po čerpání v tomto období. Jsou zde kontroly na:

·         přečerpání dovolené – označeno vykřičníkem ! ve sloupci „Zůstatek po čerpání“

·         ruční zásah uživatelem - označeno vykřičníkem ! ve sloupci „Zůstatek po čerpání“, označeno otazníkem ? ve sloupci „Čerpáno“. Důvodem může být např. ruční pokrácení nebo navýšení dovolené.

 

Přehled „Dovolená“ – kontroly označené vykřičníkem !

prehleddovolena.jpg

 

Přehled Dovolená – Údaje

Popis

Období

Období zvolené, dle filtru ve formátu RRRRMM

Osoba

Číslo osoby

PP

Pořadí pracovního poměru

Jméno

Jméno a příjmení osoby

Kmen

Číslo kmene

Název

Název kmene

Kal

Kód plánovacího kalendáře

Název

Název plánovacího kalendáře

Nástup

Datum nástupu do PP

Výstup

Datum výstupu z PP

Minulé období

Datum minulého období ve formátu RRRRMM

Zůstatek min. měsíc

Zobrazí se v zeleném sloupci počet dní dovolené z minulého měsíce

Nepřevedeno

 

LedenBezStaré

Načte se nový nárok dovolené dle skupiny dovolené ze záložky PP_mzda

LedenCelkem

Po přechodu na nový rok se do sloupce převezme zůstatek dovolené z předešlého roku a sečte se s novým nárokem dovolené pro nový rok. Pokud je nárok i na dovolenou dodatkovou a další, přičte se také. Je to dovolená CELKEM (stará i nová, případně dodatková i další). Nevstupuje pouze do této hodnoty zdravotní volno, tzv. sick day.

Zůstatek po čerpání

Zůstatek dovolené po zadání dovolené do tohoto měsíce

Čerpáno

Počet dní dovolené v zobrazeném měsíci

Chyba

? otazníkem, na řádce osoby je upozornění na možnou chybu

NárokDleSměn

Nárok na dovolenou dle směnnosti osoby

NárokDleSměnPlPřesč

Nárok na dovolenou dle směnnosti osoby včetně plánovaného přesčasu

MS

Ve sloupci je napsáno „Klikněte“. Uživatel se proklikem dostane do rozpisu zůstatku a čerpání dovolené ve zvoleném a předchozím období osoby, na které stojí. Nemusí se tak vracet do MS, aby rozklíčoval jednotlivé druhy dovolené.

 

Obr. Detail přehledu „Dovolená“ – zobrazení „Výstupu“ osoby, zůstatků a čerpání dovolených, nároků na dovolenou u osob se směnným PLKAL

 

Obr. Proklik ve sloupci „MS“ do rozpisu zůstatků a čerpání dovolené u osoby, která má nástup 23.3.2020 a výstup 12.5.2020

8.  DOVOLENÁ – čerpání po měsících

·           Jednoúrovňový přehled, ve kterém uživatel přehledně vidí, jak osoby čerpaly dovolenou po jednotlivých měsících daného roku, který si zadá do vstupního filtru přehledu.

·           V měsících, kde nejsou hodnoty uvedeny, není ještě otevřené období mezd v modulu MZDY. Na níže uvedeném obrázku je vidět, že jsou mzdy zpracované do období 06.2020 a je otevřené období 07.2020.

·           Na osobě 4_1 uživatel vidí, že měla osoba na začátku roku zůstatek dovolené (DN1) ve výši 44 dní. Osoba čerpala dovolenou v měsíci únor(2) a to 2 dny a dále v měsíci květen (5) také 2 dny. Do měsíce červen (6), kdy jsou mzdy již zpracované, čerpala osoba „Celkem“ 4 dny dovolené a „Zůstatek“ činí 40 dní.

 

Obr. Přehled dovolené – čerpání po měsících v průběhu roku 2020

·           V levé části přehledu jsou zobrazeny běžné údaje:

Přehled Dovolená – čerpání po měsících (levá část)

Popis

Rok

Rok zvolený ve vstupním filtru RRRR

Osoba

Číslo osoby

PP

Pořadí pracovního poměru

Jméno

Jméno a příjmení osoby

Kmen

Číslo kmene

Kmen název

Název kmene

Kal

Kód plánovacího kalendáře

Kal. název

Název plánovacího kalendáře

NAS

Označení šipkou nahoru, že má osoba NÁSTUP

Nástup

Datum nástupu

VYS

Označení šipkou dolů, že má osoba VÝSTUP

Výstup

Datum výstupu

·           V pravé, barevné, části přehledu je vidět, jak osoby čerpají dovolenou v jednotlivých měsících a jsou zde údaje:

Přehled Dovolená – čerpání po měsících (pravá část)

Popis

1-12

Sloupce 1-12 zobrazují jednotlivé měsíce roku.

V každém sloupci je uvedená hodnota čerpané dovolené v tomto měsíci, a to zelenou barvou.

DN1-DN12

Zobrazen nárok na dovolenou

Celkem

Ve sloupci je uvedena hodnota vyčerpané dovolené za celý rok

Zůstatek

Ve sloupci je uvedena hodnota zůstatku nevyčerpané dovolené

·           Na spodní liště přehledu jsou zobrazené součty osob (sloupec „Jméno“), součty čerpané dovolené všech osob (sloupec „Celkem), a součet zůstatků nevyčerpané dovolené všech osob (sloupec „Zůstatek“).

9.  DPP

·           Jednoúrovňový barevný přehled na sledování hodin u osob s DPP (dohodou o provedení práce). Hlásí uživateli, kolik je ještě hodin do limitu 300 hodin za rok.

·           Zobrazení údajů v přehledu ovlivňuje vyplnění údaje „Do Limitu“ ve filtru přehledu.

Vyplnění filtru bez údaje „Do Limitu“

 

Zobrazení přehledu bez vyplnění údaje „Do Limitu“

Vyplnění filtru s údajem „Do Limitu“

Zobrazení přehledu s vyplněným údajem „Do Limitu“

 

·           Vyplněním údaje filtru „Do Limitu“ přehled barevně odliší žlutou barvou DPP, kde zbývá dočerpat ještě 100 hodin od ostatních záznamů. Ty jsou označeny růžovou (sloupec Limit) a zelenou (sloupec Rozdíl)

Údaje filtru

Popis

Období

Období, za které chce uživatel zobrazit data

Limit

Zákonem stanovený limit 300 hodin. Je přednastaveno. Uživatel může případně přepsat.

Kmen

Možnost si zobrazit přehled jen za vybraný kmen.

Kalendář

Možnost si zobrazit přehled jen za vybraný kalendář.

Osoba

Možnost si zobrazit přehled jen vybrané osoby.

PP

Výběrem se upřesní pořadí pracovního poměru.

Nad Limit (A/N)

A=zobrazení osob, které přesáhly „Limit“ 300hodin.

Do Limitu

Uživatelem vepsaná hodnota určí, kolik osob s DPP je v uvedeném rozmezí do 300hodin. Př. Limit (300hod.) - Hodiny nápočet (hodiny od začátku roku)=hodnota, která spadá do zvoleného intervalu. Na obr. osoba 92_5 má v období 201910 napočteno 230 hodin. Limit je 300hodin a rozdíl je 70 hodin, který je v intervalu Do Limitu 100 zadaného ve filtru. Osoby se tak barevně odliší od ostatních.

Do Limitu (A/N)

A=zobrazení jen osob, které mají hodiny DPP v rámci zvoleného Limitu. Ostatní osoby s DPP se nezobrazí. Zároveň je tedy vyplněn i údaj „Do Limitu“.

V práci (1 – Ano)

Přednastaveno na hodnotu 1, na aktivní PP. Pokud chce uživatel zobrazit i DPP neaktivní, zruší si přednastavený výběr.

10.              PŘESČASY

·           Přehled umožní uživateli sledovat veškeré přesčasy osob a to i zpětně vyplněním období ODDO do vstupního filtru. Přehled pomáhá k dodržování zákoníku práce a upozorní uživatele, pokud se hodiny přesčasu zaměstnance blíží max. Limitu přesčasu znakem VYKŘIČNÍK. Řádky s vykřičníkem jsou zobrazeny žlutou barvou.

·           Ve vstupním filtru níže je zadán „Limit“=416 a je zde zadána hodnota „Do Limitu“=50. Uživatel tím sleduje osoby, které se již blíží vyčerpání daného limitu hodin přesčasu.

Vyplnění filtru s údajem „Limit“ i údajem „Do Limitu“

·           Přehled má 2 úrovně.

1.(horní) úrovni se zobrazují všechny osoby, které měly v zadaném období aktivní PP. Za každý rok mají sečtené přesčasy, které se porovnávají na maximální možný Limit přesčasu. V přehledu se zobrazí ve sloupci „Rozdíl“(růžová barva) hodnota Limitu mínus Přesčas (zelená barva sloupce). Kdyby, některá osoba „Limit“ překročila, zobrazila by se hodnota překročení ve sloupci „Nad Limit“. Sloupce s údaji „Rok, ObdobiOd, ObdobiDo“ jsou barevně zvýrazněny.

Ve 2.(dolní) úrovni se zobrazí údaje jen osoby, na které uživatel stojí v 1. úrovni. Jsou zde rozepsané přesčasy osoby měsíc po měsíci, dle zadaného období ODDO. Hodnoty přesčasů jsou součtované ve sloupci „Celkem“ vpravo za daný rok a na dolní liště měsíčně za jednotlivé měsíce. Sloupec „Rok“ je zvýrazněn růžovou barvou, sloupce „Kmen, Kal a Celkem“ zvýrazněné tmavší zelenou barvou, jednotlivé měsíce s přesčasy světle zelenou barvou.

Obr. „Přehled Přesčasy“ s údaji od 01.2018 do 12.2020, kde je stanovený Limit přesčasů ve výši 416hod. a nastavené sledování Do Limitu ve výši 50hod.

·           Uživatel stojí v 1. úrovni na řádce s rokem 2020 osoby 304. Ve 2. úrovni je vidět rozbor přesčasů za jednotlivé roky 2018, 2019 a 2020 osoby 304. Sloupce jsou součtované. Za rok na údaji „CELKEM“, měsíčně na spodní liště. Nejvíce hodin přesčasů, z hlediska měsíčního, měla osoba v listopadu roku 2018 a to 27,5 hod.. Z hlediska ročního, v roce 2018 a to 141hod. Na údaji, kde hodnota není, nebyl přesčas.

 

Obr. Zobrazení přesčasů osoby 71 v letech 2018, 2019 a 2020 – UPOZORNĚNÍ NA BLÍŽÍCÍ SE NAPLNĚNÍ LIMITU PŘESČASŮ

·           Z výše uvedeného obrázku je vidět, že v roce 2018 měla osoba 370,50 hod. přesčasu (do hodnoty 416 chybělo 45,5hod.), v roce 2019 osoba měla 373 hod. přesčasu (do hodnoty 416 chybělo 43hod.), v roce 2020 měla osoba 169 hod. přesčasu (do hodnoty 416 zbývá 247hod.)

·           Rok 2018 a rok 2019 je označen v sloupci „Do Limitu“ vykřičníkem. Uživatel je upozorněn, že se osoba blíží ke sledované hranici přesčasů.