eNeschopenky od 1.1.2020

Úvod  1

1.      Možnosti, které nabízí ČSSZ v rámci projektu eNeschopenky: 2

2.      Co je třeba udělat pro rozjezd e-neschopenek v IS IMES?. 2

2.1.      Certifikáty. 2

2.1.1.       Jaký certifikát potřebuji 2

2.1.2.       Pořízení certifikátu. 2

2.1.3.       Jak postupovat?. 2

2.1.4.       Nahrání certifikátu do IS IMES. 3

2.2.      E-Portál 3

2.2.1.       Přístup na e-portál ČSSZ. 3

2.3.      Zmocnění 3

2.3.1.       Zmocnění mzdových účetních (vlastního zaměstnance) pro e-komunikaci 3

2.3.2.       Zmocnění účetní firmy nebo daňového poradce (externí zpracování mezd) 4

3.      eNeschopenky v IS IMES. 4

3.1.      Komunikace s ČSSZ prakticky. 4

3.1.1.       Automaticky, dle plánovače. 4

3.1.1.       Ručně (bez plánovače) 4

3.2.      Editace automaticky vygenerovaného dokladu. 6

3.3.      Kontrolní režim.. 6

3.3.1.       Portál ČSSZ. 6

3.3.2.       Přehled E-Neschopenky. 6

3.4.      Formuláře pro ČSSZ. 9

3.4.1.       Příloha k žádosti o dávku od 1.1.2020. 9

3.4.2.       „Hlášení zaměstnavatele / osoby dobrovolně nemocensky pojištěné při ukončení pracovní neschopnosti“ 10

3.4.3.       Seznam exekucí z IMES. 10

4.      Shrnutí změn v eNeschopenkách v roce 2020. 11

4.1.      KARANTÉNA a eNESCHOPENKA. 11

4.2.      NEPRACOVNÍ ÚRAZ a eNESCHOPENKA. 11

4.3.      GENEROVÁNÍ DOKLADU a eNESCHOPENKA. 11

4.4.      NEMOC V OCHRANNÉ LHŮTĚ (OL) a eNESCHOPENKA. 11

4.5.      PRŮMĚR a eNESCHOPENKA. 12

Úvod

·         Od 1.1.2020 zaměstnavatelé přijímají informace o nemocenské svých zaměstnanců elektronicky. U pracovní neschopnosti delší než 14 kalendářních dnů pošle zaměstnavatel okresní správě Přílohu k žádosti o nemocenskou dávku (údaje o výši příjmu a o způsobu výplaty mzdy), aby mohla být vypočítána a vyplacena nemocenská dávka. Po nástupu do práce odešle Hlášení zaměstnavatele s datem nástupu do práce po nemoci.

·         Zaměstnanec musí informovat zaměstnavatele o své pracovní neschopnosti a nepřítomnosti v zaměstnání. Pro doložení postačí předat zaměstnavateli Průkaz práce neschopného pojištěnce, který budou lékaři stále vydávat v papírové podobě.

·         Pro lepší orientaci doporučujeme si projít Praktické informace k možnostem, jak získat informace o eNeschopenkách zaměstnanců.  Další informace a pokyny k eNeschopence jsou zveřejněny na webových stránkách ČSSZ.

·         Elektronizace se týká rozhodnutí o dočasných pracovních neschopnostech. Ostatní dávky z nemocenského pojištění, tj. peněžité pomoci v mateřství, otcovské, ošetřovného, dlouhodobého ošetřovného zůstávají beze změn.

1.  Možnosti, které nabízí ČSSZ v rámci projektu eNeschopenky:

Zaměstnavatel může pro zjištění dočasné pracovní neschopnosti svého zaměstnance využívat následující cesty.

1)      Služba - Data zaměstnavatelům o dočasné pracovní neschopnosti (DZDPN)

Nový typ e-Podání (služba VREP), který využívá i IS IMES. Služba umožňuje automatizovanou komunikaci IMES s ČSSZ a tedy dotahování informací přímo do IS IMES.

2)      Zasílání notifikací s informacemi o DPN zaměstnanců do datové schránky nebo e-mailové adresy

Notifikace zasílané do e-mailové schránky obsahují pouze obecné upozornění, že prostřednictvím služeb ePortálu jsou pro zaměstnavatele dostupné nové informace. Ukázka zaslané informace do e-mailu zde

Notifikace do datové schránky obsahují kompletní informace.

3)      Informační služba na ePortálu ČSSZ o DPN zaměstnanců.

Jde o náhled umístěný na ePortálu ČSSZ přihlášeným subjektům.

Služba je na tomto odkazu Informace o dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanců

2.  Co je třeba udělat pro rozjezd e-neschopenek v IS IMES?

·         Zajistit si potřebné certifikáty, přístup do ePortálu a pověření zaměstnanců k eSlužbám

2.1.       Certifikáty

2.1.1.  Jaký certifikát potřebuji

·         Dosud veškerá komunikace s ČSSZ a dalšími pojišťovnami probíhala prostřednictvím Kvalifikovaného certifikátu. VZP avizovala nutnost podepisování prostřednictvím Komerčního certifikátu od 1.1.2020 (viz: odkaz).

·         U služby e-Neschopenky přes VREP se podepisuje kvalifikovaným certifikátem a zpráva se šifruje komerčním certifikátem.

·         Doporučujeme mít tedy osobní  kvalifikovaný a zároveň komerční certifikát.

·         Pro informaci  - rozdíl mezi komerčním a kvalifikovaným certifikátem je popsaný např. zde

2.1.2.  Pořízení certifikátu

·         Akreditovaní poskytovatelé certifikačních služeb a jejich sazebníky naleznete na odkazech níže: První certifikační autorita, a. s. , Česká pošta, s. p., eIdentity a. s.

·         Máme zkušenosti s Postsignum u České pošty, takže některé další odkazy budou na jejich stránky.

2.1.3.  Jak postupovat?

2.1.3.1.        Certifikát zatím nemáte

·         Komunikaci s ČSSZ a pojišťovnami zajišťujete pravděpodobně, přes datovou schránku. Pro rozjetí automatické komunikace doporučujeme objednání osobního kvalifikovaného certifikátu a komerčního certifikátu (např. na 3 roky).  Prvotní vydání bude obnášet Vaši návštěvu Czech POINTu na poště. Měli byste s sebou mít vygenerovanou žádost o certifikát nebo alespoň její ID.  Více info zde.

·         Oba dva pak nahrajete do IS IMES a navíc kvalifikovaný certifikát nahlásíte na ČSSZ. (na stejném odkazu pak certifikát obnovujete)

2.1.3.2.        Certifikát již máte

·         Pokud máte kvalifikovaný certifikát, tak dle informací viz. bod 3.1, bude potřeba zařídit si i komerční certifikát. Vydání  i obnova je online na základě kvalifikovaného certifikátu a postup je zde. Vydání je otázka minut.

(tip: Postsignum nyní nabízí dokoupení komerčního certifikátu ke kvalifikovanému na 3 roky za 250,-Kč, viz. odkaz na ceník).

2.1.4.  Nahrání certifikátu do IS IMES

·         Certifikát lze do IS IMES nahrát buď z disku (koncovka souboru pfx) nebo natažením již dříve nainstalovaného certifikátu z prohlížeče (Windows).

·         Vlastní nahrání certifikátu do IS IMES, postup ZDE. Ve formuláři zatrhnete u kvalifikovaného certifikátu tlačítko – podpis ČSSZ a u komerčního, že je určen k šifrování.

·         Doporučujeme certifikáty do IMES nahrávat na stanici uživatele a vždy pod přístupem uživatele

2.2.       E-Portál

2.2.1.  Přístup na e-portál ČSSZ

·         Základem veškeré komunikace bude ePortál České správy sociálního zabezpečení, prostřednictvím kterého se mohou zaměstnavatelé on-line podívat, jestli jsou v systému evidované pracovní neschopnosti jejich zaměstnanců.

·         K přihlášení do ePortálu je možné 2 způsoby:

·         Přes přístupové údaje z datové schránky – přihlásíte se jako IČO podniku.

·         přes účet národní identifikační autority. Postup získání přístupu do NIA přes uživatelské jméno, heslo a SMS zprávu jsme si pro Vás vyzkoušeli a je popsán zde.  Přihlásíte se pod svým jménem. Po kliknutí na své jméno a záložku pověření se přihlásíte pod variabilním symbolem firmy. Pokud nemáte pověření postupujte dle bodu 2.3.

2.3.       Zmocnění

2.3.1.  Zmocnění mzdových účetních (vlastního zaměstnance) pro e-komunikaci

·         K využívání e - Podání DZDPN (služba VREP) se zaměstnavatel musí zaregistrovat, což prakticky znamená pověřit svého zaměstnance, a to nejlépe službou po přihlášení k ePortálu ČSSZ. Nabídne se tento formulář, kam je nutné zadat sériové číslo kvalifikovaného certifikátu mzdové účetní.

·         Nebo obdobně interaktivním tiskopisem Sdělení zaměstnavatele o pověření zaměstnanců k eSlužbám ČSSZ.

·         Pokud se rozhodnete službu VREP nevyužívat (nebo chcete jen být informováni), tak o zasílání notifikací je třeba ČSSZ požádat, nejlépe za využití tiskopisu Žádost o zasílání/zrušení zasílání informací o dočasných pracovních neschopnostech zaměstnanců.

2.3.2.  Zmocnění účetní firmy nebo daňového poradce (externí zpracování mezd)

·         Potřebujete Pověření k eSlužbám ČSSZ (zaměstnavatel pověřuje právnickou osobu) anebo Pověření k eSlužbám ČSSZ (zaměstnavatel pověřuje fyzickou osobu)

3.  eNeschopenky v IS IMES

·         IS IMES podporuje komunikační kanál s ČSSZ - službu VREP. IS Imes nově umí automaticky komunikovat s ČSSZ. Bez zásahu obsluhy si stahuje informace o dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanců (DZDPN)  a sám automaticky vytvoří doklad nemocenských do modulu Mzdy.

·         Pokud se rozhodnete službu VREP (přes certifikáty) nepoužívat, je umožněno eNeschopenky v IS IMES pořídit ručně, jako dosud.

3.1.       Komunikace s ČSSZ prakticky

3.1.1.  Automaticky, dle plánovače

·         Součástí IMESu je plánovač úloh pro automatické (každodenní) stahování informací. Ve mzdách např. Insolvenční rejstřík a nyní eNeschopenky. Stahování eNeschopenek bylo přenastaveno na caa 9 hodin ráno. Podmínkou není spuštěný IMes, ale jen spuštěný server, ke kterému se Imes připojuje (plánovač je službou na tomto serveru). Pro správné fungování tedy nevypínejte server.

·         Úloha provede automaticky:

1)    komunikaci s ČSSZ (dotaz, potvrzení, stažení)

2)    naplnění tabulek s informacemi o eNeschopenkách

3)    hromadné vytvoření dokladů ENeschopenek, dle stažených podkladů

·         Doklad o pracovní neschopnosti se může vytvářet jen do otevřeného mzdového období. Pokud ho nemáte otevřené a otevíráte až před zpracováním mezd, tak se vytvoří doklady při otevření období.

·         Podrobněji níže viz. ruční stažení

3.1.1.  Ručně (bez plánovače)

·         Použití přes plánovač úloh doporučujeme a ruční spuštění by mělo být výjimečné.

·         Spuštění v menu Modul MZDY/Export-Import/Komunikace s ČSSZ

 

·         Přehled Komunikace ČSSZ (VREP) - objeví se přehled komunikace (za daný měsíc prázdný)

 

·         Uživatel postupně odmáčkne menu v zápatí 1. Nový dotaz eNeschopenkyodešle šifrovaný dotaz na existenci nové neschopenky na ČSSZ. Poté musí uživatel cca 1 minutu počkat (z technických důvodů na portále ČSSZ) a následně odmáčkne menu 2. Dotaz na zpracování. Pokud výsledek existuje, tak se stáhne a následně se provede automaticky i menu 3. Zpracování eNeschopenky - zapsání eNeschopenek do pracovních tabulek a prohlížeče eNeschopenek a menu 4.Generování HM – vygenerování dokladu nemoci do hrubých mezd. Výjimečně se může stát, že bude uživatel potřebovat ručně vyvolat menu 4. Generování HM (např. smaže se doklad nemocenské a je třeba si ho znovu automaticky vytvořit)

·         Popis jednotlivých sloupců v editoru

Název sloupce přehledu Komunikace s ČSSZ (VREP)

Popis

Vytvořeno

Datum, kdy byla dávka vytvořená

Idenfikátor podání

Jednoznačný identifikátor podání. Klíč na propojení pracovních tabulek

Stav zpracování

1 – Zpracovani probihá (submission ackowledgement) = znak vykřičník !

2 -  Zpracování ukončenodošlo k předání odpovědi (submission response). Stav je OK.= znak zelená fajfka

3 – Zpracovani skončilo s chybou (submission error) = znak červený křížek X

9 - Zpracování neodešlo (error při přenosu). Vyskytl se technický problém. Např. Nefunguje internet na podniku nebo je problém u ČSSZ.

Stav transakce

0 – Otevřená transakce. Není ještě odpověď na dotaz z IS IMES.

1 – Uzavřená transakce. IS IMES obdržel odpověď na dotaz od ČSSZ.

Popis Chyby

Popis vzniku chyby. Např. Duplicitní odeslání dotazu. Nefunkční certifikát, chybí pověření na ČSSZ, apod.

Vytvořil

Pod jakým uživatelem byla dávka vytvořená

Poslední dotaz na ČSSZ

Datum a čas, kdy se IS IMES naposledy dotázal ČSSZ

Interval dotazu

Informace, která se získává z ČSSZ

Datum od

Od jakého datumu se DPN importovaly do souboru

Datum do

Do jakého datumu se DPN importovaly do souboru

 

·         Upozornění - stažení eNeschopenek lze provést jen jedenkrát denně (technické podmínky portálu).

 

3.2.       Editace automaticky vygenerovaného dokladu

·         Uživatel by na dokladu neměl měnit údaje, které byly staženy z portálu ČSSZ. Jde zejména o údaje: legitimace, datum od, do atd.

·         Uživatel si naopak musí zkontrolovat a zeditovat rozpis směn přes F11 (pokud nemá osoba založený kalendář po dnech)

·         V případě, že se potřebujete dostat do  výchozího stavu po vygenerování dokladu nemocenské, tak lze doklad smazat a přes menu 4. Generování HM, znova vygenerovat

3.3.       Kontrolní režim

3.3.1.  Portál ČSSZ

·         Nemocenské lze zkontrolovat na službu na ePortálu ČSSZ

3.3.2.  Přehled E-Neschopenky

·         Pro kontrolu E-neschopenek doporučujeme využívat přehled ve Mzdách tzv. E-neschopenky, kde budou každý den aktualizované informace z webových stránek o neschopenkách a dále doporučujeme využívat stávající přehled „Nemocenské dávky – mzdy“, kde se Vám budou neschopenky vašich zaměstnanců automaticky tvořit. Navíc zde vidíte grafické znázornění nemoci osoby po jednotlivých pásmech. Uživatel v něm nalezne i výpočet redukovaného průměru, při kterém se nemocenská počítá atd.

·         Přehled má 3 úrovně. Graficky zobrazuje údaje z pracovní tabulky eNeschopenek (T50DPN1 T50DPN4  a T50DPNVYCH)

1. Úroveň přehledu – údaje o jednotlivých osobách

 

 

·         Barevně označeny v přehledu DPP zeleně a DPČ žlutě z důvodu nutné kontroly pro vyplacení nemocenské dávky z hlediska nároku na dávku (3měsíční pojištění).

Údaje 1. úrovně přehledu

Popis vybraných údajů

Období

Období ve formátu RRRR.MM

Jméno

Jméno osoby zaslané od ČSSZ

Příjmení

Příjmení osoby zaslané od ČSSZ

Kód PČ (ČSSZ)

kód druhu pracovní činnosti dle číselníku ČSSZ, např.:

0=HPP hlášený na ČSSZ do r. 2009

1=HPP hlášený na ČSSZ po r. 2009

T=první DPP

U=souběžná druhá DPP u téhož zaměstnavatele

A=první DPČ

B=souběžná druhá DPČ u téhož zaměstnavatele

Osoba

Číslo osoby v IMES

PP

Pořadí pracovního poměru v IMES

Příjmení, jméno,titul (IMES)

Příjmení, jméno, titul osoby v IMES pro kontrolu správného spárování s údaji z ČSSZ

Legitimace

Číslo legitimace

Typ DPN

Číselný kód 1,2,3,4,9 označující stav ověření nemoci u ČSSZ

Název typu DPN

1 = Neověřené DPN  = informace, že vznikla DPN

2 = Ověřené DPN  = ověřená DPN v ČSSZ = začátek DPN

3 = Pokračování DPN = informace o pokračování DPN

4 = Ukončení DPN = informace o ukončení DPN

9 = Storno DPN = informace o stornování DPN

Narozen

Datum narození osoby

Rodné číslo osoby

DatumNesOd

Datum, od kdy je osoba nemocná

DatumNesDo

Datum, do kdy je osoba nemocná

Úraz

Pracovní úraz A/N

ÚrazJ

Úraz zaviněný jinou osobou A/N

Alkohol

Osoba požila alkohol A/N

Začínající DPN v období

- pokud je zatržítko = nemoc vznikla v zobrazeném období

- pokud není zatržítko = nemoc nevznikla v zobrazeném období (již pokračuje z nějakého minulého období)

DoND

Zaškrtnuto=záznam se má převádět do ND (určuje se automaticky dle Typu DPN)

Stav zpracování

0 = Nepřevedeno do měsíčních dat, doklad pro náhradu není vytvořený

2 = Převedeno do měsíčních dat, doklad pro náhradu je vytvořený

Doba nemoci

0 = nemoc trvá méně než 14 dní

1 = nemoc trvá právě 14 dní

9 = nemoc trvá více jak 14 dní

14. den

Informace o době trvání nemoci v porovnání na 14. den nemoci

NE=nemoc netrvá ještě 14 dní

ANO = nemoc trvá právě 14 dní

>14 = nemoc trvá déle než 14 dní

Pokud nemoc trvá více než 14 dní, je třeba odeslat Přílohu k žádosti o nemocenské. Uživatel je upozorněn růžovou barvou, aby Přílohu odeslal.

Název PČ (ČSSZ)

Dle číselníku C5536P - název druhu pracovní činnosti. Číselník ČSSZ.

Doklad ND

Číslo dokladu

Identifikátor podání

Kód zapsaný v „Komunikaci ČSSZ“, kterým se informace o nemocenské elektronicky přijala.

Identifikátor podání – Příloha k žádosti o ND

Kód, pod kterým uživatel odeslal na ČSSZ Přílohu k žádosti o ND

Identifikátor podání – Hlášení o ukončení ND

Kód, pod kterým uživatel odeslal na ČSSZ Hlášení o ukončení ND

Vytvořeno

Informace, kdy se záznam vytvořil

Vytvořil

Informace, kdo záznam vytvořil

VPráci

 

1=osoby s aktivním pracovním poměrem

0=osoby odešlé, nemají aktivní pracovní poměr

PlKal, Kmen, Středisko, Výkon, Funkce

Údaje dotažené od osoby z MS ze záložky PP_Mzda

ČSSZ

Variabilní symbol správy sociálního zabezpečení

 

 

2. Úroveň přehledu – informace o stavu neschopenky

·         Ve druhé úrovni přehledu jsou barevně označeny záznamy o probíhající nemoci osoby (na které uživatel stojí v 1. úrovni přehledu) a o změnách v průběhu nemoci

 

 

·         Ve druhé úrovni přehledu jsou:

·         barevně označeny záznamy o probíhající nemoci osoby a o změnách v průběhu nemoci

·         informace o lékaři, který vystavil neschopenku

·         informace o pobytu nemocného

Údaje 2. úrovně přehledu

Poznámka

Vznik notifikace

Datum, kdy se informace o průběhu nemoci přijala programem.

Typ

1 = Neověřené DPN  = informace, že vznikla DPN

2 = Ověřené DPN  = ověřená DPN v ČSSZ = začátek DPN

3 = Pokračování DPN = informace o pokračování DPN

4 = Ukončení DPN = informace o ukončení DPN

5 = Změna = informace o změně na neschopence – pouze ve 2. úrovni

9 = Storno DPN = informace o stornování DPN

Název typu

Začátek  - Označení bílou barvou

Pokračování  - Označení růžovou barvou

Ukončení  - Označení zelenou barvou

Změna: Označena žlutou barvou.

Jedná se o jakoukoliv změnu, kterou ČSSZ odešle do programu. Např. změna lékaře, změna neschopnosti (označení karanténou, požití alkoholu, změna hlášení úrazu, vycházek, datumu začátku nebo konce nemoci, …)

DatumNesOd

Datum, od kdy je osoba nemocná

DatumNesDo

Datum, do kdy je osoba nemocná

DatumVyst

Datum, kdy byla neschopenka vystavena lékařem

Úraz

Pracovní úraz A/N

ÚrazJ

Úraz zaviněný jinou osobou A/N

Alkohol

Osoba požila alkohol A/N

Poznámka

Pokud chce lékař něco důležitého sdělit, uvede informaci do tohoto údaje. Např. Karanténa

Změněný údaj

Údaj, který se změnil pod kódem 5 – změna na řádce označené žlutou barvou

Název PZS, Jméno lékaře, Ulice, ČP, Č. orientační, město, PSČ Stát = údaje obdržené lékařem, který vystavil eNeschopenku

PobytUlice, Pobyt ČP, Č.orientační, Pobyt Město, PSČ, Stát, Pobyt od, Pobyt do = údaje o pobytu nemocného, které byly notifikací zaslány do programu

ID Notifikace

 

Identifikátor podání

Kód, kterým se přijala informace do Komunikace s ČSSZ

Vytvořeno

Kdy se záznam vytvořil

Vytvořil

Kdo záznam vytvořil

 

3. Úroveň přehledu – vycházky osoby

·         ve 3.úrovni se zobrazují povolené vycházky nemocné osoby včetně zaslaných změn vycházek s datem od do

3.4.       Formuláře pro ČSSZ

·         V menu modulu MZDY/export-import/Příloha k žádosti o nemocenské dávky

·         V menu modulu MZDY/export-import/Hlášení při ukončení pracovní neschopnosti

3.4.1.  Příloha k žádosti o dávku od 1.1.2020

·         V IS IMES v modulu MZDY/Export-Import/Příloha k žádosti o nemocenské dávky je rozšířen filtr o údaj „Jen neodeslané e-DPN? Je-li zaškrtnuto, nebudou se již odeslané eNeschopenky znovu nabízet.

·         Do „Přílohy k žádosti o dávku od 1.1.2020 (formulář ČSSZ 89 621 16) se nově automaticky načítá i číslo účtu zaměstnance. Formulář ZDE.

·         V modulu MS na záložce „Srážky“ je nový údaj u „Doplatku na účet“ a to zaškrtávátko „Do DPN“ a nový údaj „Výplata do DPN“, kde je možnost volby způsobu výplaty nemocenské: 1-účet, 3-poštovní poukázka, 4-hotovost.

·         Je-li zaškrtnuto „Do DPN“ = číslo účtu se načte do přílohy k žádosti o nemocenskou dávku. V případě zadaných více účtů pro doplatek s rozdělením výplaty na % se nemocenská vyplatí na účet, kde je „Do DPN“ zaškrtnuté.

·         Není-li zaškrtnuto „Do DPN“ = číslo účtu se nedoplní do přílohy k žádosti o dávku a MÚ vybere jinou variantu vyplacení

 

3.4.2.  „Hlášení zaměstnavatele / osoby dobrovolně nemocensky pojištěné při ukončení pracovní neschopnosti“

·         Nový formulář „Hlášení zaměstnavatele/osoby dobrovolně nemocensky pojištěné při ukončení pracovní neschopnosti“ (ČSSZ 896 37 0).

·         Odesílá MÚ při skončení dočasné pracovní neschopnosti. Formulář ZDE

3.4.3.  Seznam exekucí z IMES

·         I nadále je zaměstnavatel povinen předávat kopie všech právních titulů, sdělení výše dosud provedených srážek a další, pouze v případě, kdy se u povinného jedná o pět a více právních titulů je možné, domluvit se přímo s OSSZ na předání kopií jen těch právních titulů, na základě kterých budou prováděny srážky, za předpokladu, že zaměstnavatel spolu s nimi dodá souhrnný seznam všech exekucí nařízených povinnému, kde budou vyznačeny příslušné údaje, především pak datum doručení prvnímu plátci mzdy.

·         V IMES se připojí do Přílohy k žádosti o nemocenskou dávku jako příloha sestava z IMES z Modulu Mzdy/ Sestavy/ 5PN9 Nemoc. dávky dle osob/5PN92 Hlášení OSSZ/ 003 „Oznámení o provádení srážek ze mzdy“

4.  Shrnutí změn v eNeschopenkách v roce 2020

·         Dne 18.3.2020  AR odeslána aktualizace služby VREP, která komunikuje s novou službou ČSSZ včetně oprav, které začala ČSSZ novou službou odesílat. Importovány nové notifikace Změna a Storno.

4.1.       KARANTÉNA a eNESCHOPENKA

·         Dne 03.04.2020 AR odesláno naplnění údajů do číselníku C05565 Nemocenské dávky – platnosti a algoritmy DM u DM 6003 Karanténa. Pokud lékař v eNeschopence uvedl do poznámky „karanténa“, generuje se doklad nemocenských na šablonu karantény 600300 a tvoří se DM 6003 přímo pro nemoc KARANTÉNA.

Pozn. Karanténa má výjimku mezi nemocenskými, které na sebe navazují. Jediná karanténa se posuzuje vždy samostatně a na ní navazující nemoc (nemoc, úraz, další karanténa) musí opět začít od 1. dne nemoci znovu.

4.2.       NEPRACOVNÍ ÚRAZ a eNESCHOPENKA

·         ČSSZ neposílá informaci o nepracovním úrazu. Nemoc Vám nemůžeme tedy automaticky zařadit na šablonu 600200 a vytvořit tak DM pro nepracovní úraz. Díky nové funkčnosti, ve verzi od 3.4.2020, si ji můžete přeřadit ze šablony 600000 na 600200 tímto způsobem:

1.    Modul Mzdy/Přehled E-neschopenky

2.    Uživatel se postaví na záznam s nemocí, kterou chce převést na nepracovní úraz

3.    Vyvolá pravé tlačítko myši

4.    Zvolí volbu „Nastavit nepracovní úraz“

eNeschopenky_nastaveninepracurazu

5.    Náhrada se automaticky vytvoří na šablonu 600200, vznikne DM 6002

4.3.       GENEROVÁNÍ DOKLADU a eNESCHOPENKA

·         Nová funkčnost v generování údajů z eNeschopenky do dokladu ND, ve verzi od 3.4.2020:

·         Pokud uživatel nechce z nějakého důvodu vygenerovat doklad z eNeschopenky do HM, postaví se do přehledu eNeschopenek, na řádek konkrétní eNeschopenky a na pravé tlačítko myši si vyvolá menu:

·         Zakázat generování do HM (hrubých mezd) – zmizí zatržítko ve sloupci „DoND

·         Povolit generování do HM (hrubých mezd) – pokud bylo odtrženo, zatrhne se zatržítko ve sloupci „DoND

generovanidoND

 

4.4.       NEMOC V OCHRANNÉ LHŮTĚ (OL) a eNESCHOPENKA

·         Dne 1.7.2020 AR, do programu nově doplněno automatické generování nemoci v ochranné lhůtě (OL) na příslušný DM ochranné lhůty tzn.:

DM 6001 Nemoc v OL

DM 6004 Karanténa v OL

DM 6011 Pracovní úraz v OL

DM 6021 Nepracovní úraz v OL

 

Pokud vznikne nemoc po ukončení PP do 7 -mi kalendářních dnů OL, vznikne příslušný DM OL. Pokud vznikne nemoc před ukončením PP a trvá do OL, rozdělí se příslušný DM na ochrannou lhůtu. Vzniknou tak 2 záznamy, do ukončení PP a OL po ukončení PP.

Tzn.

DM 6000 Nemoc X DM 6001 Nemoc v OL

DM 6003 Karanténa X DM 6004 Karanténa v OL

DM 6010 Pracovní úraz X DM 6011 Pracovní úraz v OL

DM 6020 Nepracovní úraz X DM 6021 Nepracovní úraz v OL

4.5.       PRŮMĚR a eNESCHOPENKA

·         Do programu je doplněna nová kontrola po výpočtu ČM na doplnění správného průměru u pokračujících eNeschopenek ze čtvrtletí na čtvrtletí, kde vzniká náhrada.

ND-Rozdílný hodinový průměr na náhrady od pořízené sazby

·         Do programu je doplněna nová kontrola po výpočtu ČM na nulovou náhradu do 14 dnů pracovní neschopnosti. Pokud by byla na dokladu nemocenské, u nemoci do 14 dnů, nulová náhrada – hlásí program:

ND – Není vypočtená náhrada za ND (částka=0!!!!!)