Změny MZDY – IS IMES k verzi pro rok 2021

1.   LEGISLATIVA 2021 – dopady do číselníků. 2

1.1.      MINIMÁLNÍ MZDA (C5107I) 2

1.2.      ZMĚNA MZDOVÝCH TARIFŮ OD 1.1.2021 v IMES. 3

1.2.1.       Pedagogové ve veřejném školství – platová tabulka č. 4 platná od 01.01.2021. 3

1.3.      ROZHODNÝ PŘÍJEM PRO ÚČAST NA NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ 3.500,- Kč od 1.1.2021. 4

1.3.1.       Řešení v IMES. 4

1.4.      DOVOLENÁ přes HODINY od 1.1.2021. 5

1.4.1.       Řešení v IMES. 5

1.4.1.1.        Úprava číselníku C5111 Nároky na dovolenou a pracovní volno. 5

1.4.1.2.        Úprava číselníku C05006M Druhy mezd. 6

1.4.1.3.        Úprava záložky PP_mzda v modulu MS. 7

1.4.2.       Dovolená po instalaci verze 2021. 8

1.4.3.       Převody dovolených hodiny x dny. 8

1.4.4.       Úloha na přepočet hodin dovolené. 8

1.4.5.       Čerpání dovolené. 9

1.5.      STRAVENKOVÝ PAUŠÁL od 1.1.2021. 10

1.5.1.       Řešení v IMES. 10

1.6.      ZRUŠENÍ SUPERHRUBÉ MZDY od 1.1.2021. 11

1.6.1.       Řešení v IMES. 12

2.   LEGISLATIVA 2020 – v průběhu roku. 14

2.1.      Od 1.4.2020 změna nezabavitelných částek pro výpočet exekuce. 14

2.1.1.       Řešení v IMES. 14

2.2.      Od 1.7.2020 změna nezabavitelných částek pro výpočet exekuce. 15

2.3.      ZMĚNY V PROVÁDĚNÍ SRÁŽEK ZE MZDY – zákon 191/2020Sb. 15

2.4.          Antivirus C - Promíjení pojistného na sociální zabezpečení zaměstnavatelům do 50 zaměstnanců. 16

2.4.1.       Řešení v IMES. 16

2.5.      Zaručená mzda od 30.7.2020. 16

2.5.1.       Řešení v IMES. 16

2.6.      OČR KARANTÉNA a vyloučené doby. 16

2.6.1.       Řešení v IMES, v roce 2020 – DM 6300 - OČR. 17

2.6.2.       Řešení v IMES, v roce 2021 – DM 6320 OČR - Karanténa. 18

2.6.3.       Správný postup při pořízení přerušované OČR Karantény. 18

2.6.4.       Vliv opravy OČR Karantény do ELDP. 22

2.6.4.1.        Rozhodné období u OČR Karantény. 23

3.   IMES – ZMĚNY VERZE pro rok 2021. 24

3.1.      Chybový režim v IMES. 24

3.1.1.       Kontrolní režim dle modulů MS a MH. 25

3.1.2.       Informační ukazatelé modulu MS a MH. 27

3.2.      eNeschopenka. 27

3.2.1. Shrnutí změn v eNeschopenkách v roce 2020. 27

3.2.2. Ruční opravy eNeschopenek. 29

3.2.3.       Problémové situace - nestahují se Vám eNeschopenky. 31

3.2.4.       Kontroly na platnost certifikátu v IMES. 32

3.3.      Nové DM a čísla prací – překážky na straně zaměstnavatele. 32

3.4.      INFORMACE MZDY. 33

3.5.      INSOLVENČNÍ REJSTŘÍK – automatické spuštění 33

4.   PLÁNOVACÍ KALENDÁŘE. 34

5.   SESTAVY. 34

6.   ČÍSELNÍKY. 34

7.   PŘEHLEDY. 35

7.1.      VÝCHOZÍ PŘEHLEDY MS. 35

7.2.      VÝCHOZÍ PŘEHLEDY MZDY. 35

 

1.  LEGISLATIVA 2021 – dopady do číselníků

·         Nové hodnoty v číselnících Roční parametrické údaje (C0989P), Měsíční parametrické údaje (C0997P), Minimální mzda (C5107I), Období agend (C0996U), Odvody a jejich tvorba (C5411), Typy Odvodu (C5409), Měsíční daňová tabulka (C5440P)

Změny v údajích

2020

2021

Minimální mzda v měsíci

14.600,-Kč

15.200,-Kč

48 násobek průměrné mzdy za min. rok – dle nařízení vlády 381/2020Sb.

(jednalo se o max. roční příjem pro výpočet solidární daně v roce 2020)

1.672.080,-Kč

(15+7%)

1.701.168,-Kč

(23%)

4 násobek průměrné mzdy za min. rok - dle nařízení vlády 381/2020Sb.

(částka, od které se počítala solidární daň v měsíci v roce 2020)

139.340,- Kč

141.764,-Kč

Maximální roční vyměřovací základ pro odvod soc. poj.

1.672.080,-Kč

1.701.168,-Kč

Hranice příjmu pro výpočet ND na den

1.      Hranice

2.      Hranice

3.      Hranice

 

1.162,-Kč

1.742,-Kč

3.484,-Kč

 

1.182,-Kč

1.773,-Kč

3.545,-Kč

Redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy za prvních 14 kalendářních dnů pracovní neschopnosti

1.      Redukční hranice

2.      Redukční hranice

3.      Redukční hranice

 

 

203,35 Kč

304,85 Kč

609,70 Kč

 

 

206,85 Kč

310,28 Kč

620,38 Kč

Hodnoty pro výpočet exekucí od 1.7.-31.12.2020

·         částka, nad kterou se strhne bez omezení

·         nezabavitelná částka na osobu

·         nezabav. částka na vyživovanou osobu

·         maximální výše 1/3

 

20.724,-Kč

7.771,50,-Kč

2.590,50,-Kč

6.908,-Kč

 

20.994,-Kč

7.872,75Kč

2.624,25Kč

6.998,-Kč

Odvod ZP na podnicích, které zaměstnávají více jak 50% invalidů

(Nastavení číselníků C5409, C5410,C5411)

Od 01.-05.2020

7.903,-Kč

Od 06.-12.2020

11.607,-Kč

13.088,--Kč

Daňové zvýhodnění na vyživované děti:

1.     dítě

2.     dítě

3.     dítě

 

1.267,-Kč

1.617,-Kč

2.017,-Kč

 

1.267,-Kč

1.617,-Kč

2.017,-Kč

Sleva na osobu/měsíc

2.070,-Kč

2.320,-Kč

Změny v údajích

2019

2020

Průměrná mzda za I.- III. Čtvrtletí roku

Odvod za nezaměstnanou osobu se zdravotním postižením

Náhrada 1 osoby, bez DPH

33.429,-Kč

83.572,5Kč

 

234.003,-Kč

34.611,-Kč

86.527,50Kč

 

242.277,-Kč

1.1.       MINIMÁLNÍ MZDA (C5107I)

·         Výše měsíční minimální mzdy se zvyšuje od 1.1.2021 na 15.200,- Kč (dosud 14.600,- Kč). Z toho vyplývá, že mzda, plat nebo odměna z dohod mimo pracovní poměr nesmí být nižší než tato částka.

·         U zaměstnanců s hodinovou mzdou se minimální mzda zvyšuje na 90,50 Kč (dosud 87,30 Kč). Tato částka je platná pro týdenní pracovní dobu 40 hodin. Pokud bude týdenní pracovní doba v organizaci kratší, je třeba hodinovou minimální mzdu přepočíst. Sazby pro týdenní pracovní doby 38,75 a 37,5 hod. činí:

Rok 2020

Rok 2021

týdenní pracovní doba

minimální mzda na hodinu

týdenní pracovní doba

minimální mzda na hodinu

40

87,30

40

90,50

38,75

90,20

38,75

93,50

37,50

93,20

37,50

96,60

 

Tabulka nejnižších úrovní zaručené mzdy v roce 2020 a 2021, srovnání:

SKUPINA PRACÍ

Nejnižší úroveň zaručené mzdy

Rok 2020

Rok 2021

Kč za hodinu

Kč za měsíc

Kč za hodinu

Kč za měsíc

1.

87,30

14600

90,50

15200

2.

96,30

14740

99,90

16800

3.

106,40

16280

110,30

18500

4.

117,40

17970

121,80

20500

5.

129,70

19850

134,40

22600

6.

143,20

21900

148,40

24900

7.

158,10

24180

163,90

27500

8.

174,60

26700

181,00

30400

 

Tabulka týdenních pracovních dob v r. 2021 přepočtených na nejnižší úrovně zaručené mzdy na jednu hodinu

SKUPINA PRACÍ

Nejnižší úroveň zaručené mzdy za hod. při 40 hod. pracovní době

Nejnižší úroveň zaručené mzdy za hodinu při 38,75 hod. prac. době

Nejnižší úroveň zaručené mzdy za hodinu při 37,5 hod. prac. době

1.

87,30

90,20

93,20

2.

96,30

99,50

102,80

3.

106,40

109,90

113,50

4.

117,40

121,20

125,30

5.

129,70

133,90

138,40

6.

143,20

147,90

152,80

7.

158,10

163,20

168,70

8.

174,60

180,30

186,30

 

1.2.       ZMĚNA MZDOVÝCH TARIFŮ OD 1.1.2021 v IMES

·         Od 1.1.2021 v IMES nastaveny nové hodnoty mzdových tarifů pro zaměstnance platové tabulky 4 (pedagogové). Platová tabulka 1 (veřejný sektor) zůstává beze změny.

·         Nastavení číselníku Mzdové zařazení (C5106):

·         Ukončeny řádky s tarify platnými do 202012

·         Nastaveny řádky s tarify platnými od 202101 do 999999

1.2.1.     Pedagogové ve veřejném školství – platová tabulka č. 4 platná od 01.01.2021

Plat. stup.

Praxe

Platová třída

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

do 2 let

15 230

16 520

17 870

19 360

24 540

30 670

30 930

31 490

32 170

32 940

34 170

2

do 6 let

15 790

17 110

18 610

20 150

25 250

30 940

31 220

32 040

32 840

33 940

35 770

3

do 12 let

16 780

18 250

19 800

21 560

25 910

31 300

31 690

32 450

34 160

35 360

37 690

4

do 19 let

17 940

19 480

21 170

22 920

27 100

31 950

32 670

33 660

35 580

37 960

40 820

5

do 27 let

19 080

20 750

22 540

24 520

28 300

32 940

33 700

35 070

37 800

40 880

44 850

6

do 32 let

20 710

22 520

24 400

26 510

30 310

34 630

35 570

37 020

40 960

44 250

48 480

7

nad 32 let

21 290

23 110

25 080

27 260

31 170

35 420

36 330

38 020

41 940

45 350

49 630

1.3.       ROZHODNÝ PŘÍJEM PRO ÚČAST NA NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ 3.500,- Kč od 1.1.2021

·         Zvýšení průměrné mzdy pro rok 2021 ovlivňuje rozhodný měsíční příjem pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění. Částka 3.000 Kč (platilo v roce 2020 a v roce 2019) se od 1.1.2021 zvýší na 3.500 Kč.

·         V § 6 odst. 4 písm. b) zákona o daních z příjmů se zvyšuje částka pro uplatnění srážkové daně na 3.500 Kč u zaměstnance, který nemá u zaměstnavatele podepsané Prohlášení k dani. Tzn., že od zúčtování mzdy za měsíc leden 2021 se bude srážková daň uplatňovat až do příjmu ve výši 3500 Kč (dosud do 3000 Kč).

1.3.1.       Řešení v IMES

·         Číselník Pracovní poměry C5500: záznamy u vybraných PP platné od 201901 s hodnotou 3000,-Kč ukončeny do 202012 a založeny nové záznamy s platností od 202101 s hodnotou 3500,-Kč.

·         Číselník Výpočet daně C5499P - založeny nové záznamy platné od 202101 „Do částky“ 3500,-Kč.

1.4.       DOVOLENÁ přes HODINY od 1.1.2021

·         Od 1.1.2021 dochází ke změně čerpání dovolené. Ruší se dovolená za odpracované dny. Dovolená se čerpá v hodinách.

·         Odstraní se tak problémy s výpočtem dovolené u zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou a s kratší pracovní dobou

·         Pro výpočet dovolené se bude používat týdenní pracovní doba a to i u kratších pracovních dob, proto je nutné mít správně nastavené plánovací kalendáře.

·         Jestliže zaměstnanec konal práci za nepřetržitého trvání pracovního poměru v kalendářním roce po dobu 52 týdnů po stanovenou týdenní pracovní dobu nebo kratší pracovní dobu, přísluší mu dovolená v rozsahu stanovené nebo kratší pracovní doby vynásobené výměrou dovolené (např. 40 hodin * 5 týdnů = 200hodin, 37,5hodin * 5 týdnů = 187,5 hodin, 38,75 * 5 týdnů = 193,75hodin – zaokrouhluje se na celé hodiny nahoru).

·         Jestliže zaměstnanec nesplnil výše uvedenou podmínku, tj. nepracoval takto po celý rok, přísluší mu poměrná část dovolené, pokud u zaměstnavatele konal práci alespoň po dobu 4 týdnů v rozsahu stanovené nebo kratší pracovní doby

·         Poměrná část dovolené činí za každou jednu odpracovanou nebo kratší týdenní pracovní dobu 1/52 této pracovní doby vynásobenou výměrou dovolené, tj. při:

Týdenní pracovní doba

1/52 dovolené týdenní pracovní doby – výpočet

Po zaokrouhl. na 3 des.místa

40hod.

40/52 = 0,7692307692

0,769

38,75hod.

38,75/52 = 0,7451923

0,745

37,50hod.

38,75/52 = 0,7211538

0,721

·         Pokud zaměstnanec odpracuje v kalendářním roce podle rozvrhu směn více než 52násobek týdenní pracovní doby, přísluší mu za každou další dvaapadesátinu odpracované doby další 1/52 dovolené

·         Kvůli překážkám v práci, které se pro účely dovolené nepovažují za výkon práce (př. nemoc, karanténa, RD, …), se nebude krátit dovolená (do 31.12.2020 za 100 dnů krácení o 1/12), tzv. částečně započitatelné náhradní doby.

·         Za tyto překážky v práci nebude vznikat právo na dovolenou nad limit, který je 20násobek stanovené nebo kratší týdenní pracovní doby (při 40hod. PD nad 800hodin, při 38,75PD nad 775hodin, při PD 37,50hod. nad 750hodin).

·         Do 20násobku stanovené nebo kratší týdenní pracovní doby bude právo na dovolenou vznikat pouze, když zaměstnanec mimo tyto doby v kalendářním roce odpracoval alespoň 12násobek stanovené nebo kratší pracovní doby (tzn. u 40hod. PD odpracoval 480hod., u 38,75hod. PD 465hod. a u 37,50hod. PD 450hod.)

·         Ostatní náhradní doby, tzv. plně započitatelné náhradní doby, se i nadále považují za výkon práce v plném rozsahu (př. MD, OČR, dlouhodobá péče,…)

·         Změna umožňující čerpání dovolené v den svátku. Má-li na svátek zaměstnanec plánovanou směnu, může mu na tento den být určena dovolená na jeho žádost (jinak se ve svátek dovolená nečerpá ani nyní, ani po novele)

·         Čerpání staré dovolené: podle přechodného ustanovení platí, že právo na dovolenou, které vzniklo před 1.1.2021 a čerpání této dovolené se řídí stávající právní úpravou, ne novelou zákoníku práce. V roce 2021 bude tedy docházet k čerpání staré dovolené z roku 2020 ve dnech a nové dovolené pro rok 2021 v hodinách.

1.4.1.       Řešení v IMES

·         Upraven číselník C5111 Nároky na dovolenou a pracovní volno, dále upraveny údaje modulu MS na záložce „PP_mzda

1.4.1.1.        Úprava číselníku C5111 Nároky na dovolenou a pracovní volno

Číselník C5111 v roce 2020

 

Číselník C5111 v roce 2021

 

·         Ve sloupci „Roční nárok dovolené“ doplněny nové podsloupce pro počet týdnů dovolené. Jedná se o dovolenou, která má být přepočítána na hodiny, tzn. „Nová dovolená“ a „Dodatková dovolená“. „Další dovolená“ a „Pracovní volno“ bude i nadále ve dnech.

·         V číselníku C5111 je nový sloupec „Pracovní doba“ s podsloupci „Z PlKal (přebírat z C5101)“, „SkTýdenníPD“, „Režim“

Nové údaje C5101

Popis

Roční nárok dovolené

Nové - týdny

(RNARNOVEDOVTYDNY)

Sloupec se vypočítává jako:

Počet dní ročního nároku nové dovolené/5

Výpočet týdnů: např: 20/5=4,25/5=5,22/5=4.4,18/5=3.6

Roční nárok dovolené Dodatkové - týdny

(RNARDODDOVTYDNY)

Sloupec se vypočítává jako:

Počet dní ročního nároku dodatkové dovolené/5

PD z PlKal (přebírat z C5101)

(PDZC5101)

Pokud je zaškrtnuto, bude se týdenní pracovní doba a pracovní režim přebírat z číselníku C5101 Plánovací kalendáře. Bude nastaveno jako výchozí stav.

Pokud nebude zaškrtnuto, tak se týdenní pracovní doba a pracovní režim bude přebírat ze sloupců „Skutečná pracovní doba“ a „Režim“.

SkTýdenní PD

(STPD)

Skutečná týdenní pracovní doba

Režim

(PRACOVNIREZIM)

Hodnota 1,2,3 znamená, na jakou týdenní PD se budou hodiny dovolené přepočítávat (zatím nepoužité). Jedná se o stejné naplnění jako v číselníku C5101.

1.4.1.2.        Úprava číselníku C05006M Druhy mezd

·         Změněno ve sloupci „9. Výpočet mzdy“ na hodnotu 8, což je dle výběru „sazba * mzdové hodiny“, ve sloupci „3. Jednotková cena“ je nastavena hodnota 3, což je „Hodinový průměr na náhrady“

1.4.1.3.        Úprava záložky PP_mzda v modulu MS

·         V nové verzi prohozeny oddíly záložky „Dovolená“ a „Mzda“. Důvodem je, že při pořízení nové osoby je třeba nejprve správně zadat kalendář, aby se následně správně načetla dovolená.

·         Přepočet správných hodin dovolené bude vycházet z nastavení plánovacího kalendáře v C5101, týdenní pracovní doby a režimu pracovní doby, viz. výše dokumentace „Úprava číselníku C5111 Nároky na dovolenou a pracovní volno“.

·         Nový údaj „STPD“ v oddíle dovolená. Jedná se o stanovenou týdenní pracovní dobu, která se uvádí v pracovní smlouvě. Hodnota se automaticky dotahuje po výběru plánovacího kalendáře osoby.

Záložka PP_mzda v modulu MS ve verzi pro rok 2020

Úprava záložky PP_mzda v modulu MS ve verzi pro rok 2021 (uvedeno období do 12.2020)

·         Názvy u dovolených v detailu Mzdy-PP se mění podle otevřeného období. V 12.2020 ještě původní menu pro dovolenou ve dnech, od 01.2021 nové menu pro dovolenou v hodinách. Níže uvedený příklad.

Dovolená na záložce PP_mzda v modulu MS ve verzi pro rok 2021 (zobrazené období 12.2020)

·         Na výše uvedeném obrázku, v období 12.2020, jsou uvedeny nároky a zůstatky všech dovolených „ve dnech“.

Dovolená na záložce PP_mzda v modulu MS ve verzi pro rok 2021 (zobrazené období 01.2021)

·         Na výše uvedeném obrázku, v období 01.2021, jsou uvedeny nároky a zůstatky Nové a Dodatkové dovolené „v hodinách“.

·         Automaticky se po otevření období 01.2021 stará dovolená zobrazila na údaji „Stará“ ve dnech. Na údaji „Nová“ se přepočetl nárok dovolené podle nové metodiky a to:

 

STDP 20/52 = 0,384*4 týdny (nárok na počet týdnů) *52 (počet celých pracovních týdnů) = 79,872. Hodnota v hodinách se zaokrouhluje nahoru. Nárok je tedy 80 hodin.

1.4.2.       Dovolená po instalaci verze 2021

·         Po instalaci verze IMES 2021 lze provést výpočet ČM a uzávěrka za 12.2020

1) před instalací verze IMES bude již otevřené období 01.2021

·         Když bude při instalaci verze IMES 2021 již otevřené období 01.2021, tak se automaticky přepočítá nová a dodatková dovolená dle plánovacího kalendáře při výchozím nastavení číselníku (PD se přebere z C5101)

·         Pokud uživatel změní nastavení číselníku C5111 ve sloupci „pracovní doba“, bude možné přes novou úlohu si dovolené přepočítat, dle změněného nastavení. Úloha „Dovolená přepočet“

2) před instalací verze IMES nebude otevřené období 01.2021

·         V případě, že bude uživatel otevírat období 01.2021 až po instalaci verze IMES 2021, tak se spočtou nároky a zůstatky dovolené do ledna 2021 správně.

3) v IMES nesmí být otevřené období 02.2021

·         Při instalaci verze nesmí být otevřené období 02.2021. Pokud někdo již bude mít otevřené, tak musí období 02.2021 uzavřít.

1.4.3.       Převody dovolených hodiny x dny

Fyzický název dovolené

Hodiny/Dny

Druh dovolené

DOVSTARAZUST

v roce 2022 hodiny

stará

DOVSTARAZUST

V roce 2021 dny

stará

DOVNOVAZUST

v roce 2021 hodiny

nová

DOVDODZUST

v roce 2021 hodiny

dodatková

DOVDALSIZUST

vždy ve dnech

další

PRACVOLNOZUST

vždy ve dnech

zdravotní, pracovní volno

1.4.4.       Úloha na přepočet hodin dovolené

·         Úloha v menu ÚDRŽBA/ÚLOHA DOVOLENÁ/K 1.1.

·         Použije se jen pro jednorázový přepočet dovolené, když se u skupiny dovolené v číselníku C5111 Nároky na dovolenou a pracovní volno, změní počet dnů (hodin) dovolené k 1.1. Nového roku. Úloha není určena pro přepočet během roku.

·         Úloha se nemusí spouštět, pokud uživatel změní v MS údaj „Kalendář“ nebo „Skupina“ dovolené. Hodnoty dovolených se automaticky přepočítají podle nastaveného číselníku C5111 Nároky na dovolenou a pracovní volno.

Hláška při ukončení úlohy

1.4.5.       Čerpání dovolené

·         Upraveno záhlaví výplatního lístku, kde je doplněno vedle dovolené čerpání v hodinách nebo ve dnech. Do údaje „Měsíc“

·         vstupují dny nebo hodiny čerpání v daném měsíci, dle typu dovolené.

·         Níže je zobrazen příklad, kde je osobě v měsíci 01.2021 pořízeno čerpání celkem 5,5 dní dovolené - staré dovolené 3,5 dne (tím došlo k vyčerpání), 1 den nové dovolené, 1 den dodatkové dovolené. Osoba má týdenní pracovní dobu 20 hodin, 4 hodiny denně.

Obr. Ruční pořízení dovolené v 01.2021

Obr. Zobrazení dovolené v MS v měsíci 01.2021, po čerpání dovolené

Obr. Zobrazení čerpání dovolené na Výplatním lístku

 

Obr. Zobrazení čerpané dovolené na sestavě MH/5ZD/5ZD0/5ZD00/01 Dovolená za podnik i čerpání

1.5.       STRAVENKOVÝ PAUŠÁL od 1.1.2021

·         Podle pravidel do 31.12.2020 si mohl zaměstnavatel uplatnit jako daňově uznatelný náklad až 55 % ceny jídla nebo poskytnuté stravenky. Zbylých 45 % doplácel zaměstnanec ze své čisté mzdy. Například na stravenku v hodnotě 100 Kč přispíval zaměstnavatel 55 Kč, které zaplatil stravenkové firmě, a tento náklad si pak odečetl z daňového základu. Toto daňové zvýhodnění u stravenkového paušálu zůstává, ale nově zaměstnavatel vyplatí oněch 55 Kč přímo svému zaměstnanci. Zbývajících 45 Kč, které by šly na stokorunovou stravenku z čisté mzdy, už zaměstnanci zůstane ve výplatě.

·         Osvobození peněžitého příspěvku na stravování bude u zaměstnance v roce 2021 limitováno částkou 75,60 Kč (lze uplatnit max do 70% ze 108 Kč, což je hodnota pro 5-12hod. pracovní cestu).

1.5.1.       Řešení v IMES

·         Nový DM 8671/1 – příspěvek na stravování podnik do doplatku.

·         Systémová skupina stejná jako u DM 8671/90 a to DZ 599902, typ DZ 9998 a účetní skupina 5860

·         C05006M (číselník druhů mezd) je nastaveno, že částka půjde do doplatku. Nepůjde do základu pojistného a daní, ani do ČM.

·         Účtování DM 8671/1 je ve výchozím stavu nastavené stejně jako u DM 8671/90. Pokud chce účtovat uživatel jinak, musí si změnit. Pokud uživatel DM 8670/0 dosud nepoužíval (stravenky nepořizoval), nemá nastaveno ani pro DM 8671/1.

Příklad pořízení kombinace stravenek, 10 stravenek srážkou a 10 stravenek přes příspěvek na stravování.

·         Pro výplatní lístek je založen nový údaj výplatního lístku „obědy přísp.“ Pokud na stejné řádce a na stejném sloupci má uživatel již nějaký uživatelský údaj nastaven, bude třeba ho přesunout. Při pořízení DM 8671/1 se bude pořízená částka zobrazovat na tomto místě. Upravená sestava pro VL níže.

Zobrazení kombinace stravenek na VL.

1.6.       ZRUŠENÍ SUPERHRUBÉ MZDY od 1.1.2021

·         je v zákoně 609/2020 Sb.

·         znamená, že základ daně ze závislé činnosti se nebude již navyšovat o povinné pojistné placené zaměstnavatelem (o 33,8 %, resp. o 34 %)

·         příjmy FO do výše 48násobku prům. mzdy (1.701.168,-Kč) budou zdaněny sazbou 15 % a z části ZD převyšující tuto hranici se již daň spočítá sazbou 23% (nově upraveno v číselníku C5440P Měsíční daňová tabulka)

·         pojem „solidární zvýšení daně“ je od 1.1.2021 zrušen. Byl nahrazen „sazbou a výpočtem samostatného základu daně“.

·         Vzhledem k tomu, že se daň bude vypočítávat podle výše základu daně, a to do 48násobku průměrné mzdy 15% a nad tuto částku 23%, musela být do zákona o daních z příjmů vložena definice průměrné mzdy. Průměrná mzda se vypočítává z všeobecného vyměřovacího základu a koeficientu pro jeho přepočet z roku, který o dva roky předchází. Tyto údaje jsou každoročně vyhlašovány Nařízením vlády (pro rok 2021 to bylo NV 381/2020 Sb. a jedná se o údaje z roku 2019).

1.6.1.       Řešení v IMES

·         C0997P (Měsíční systémové parametrické údaje) - 01.2021 na údaji „Solidární daň od částky“ je uvedena hodnota 0.

·         C5440P (Měsíční daňová tabulka) – rozlišeny hodnoty pro danění do limitu 141.764,-Kč a nad tento limit. Na údaji „Daň“ je uvedena hodnota 21264,6, což je 15% z hodnoty základu daně 141.764,-Kč. Dále jsou zde uvedeny hodnoty koeficientů pro danění. Pokud bude základ daně do částky 141.764, pak se použije koeficient 0,15. Pokud bude hodnota základu daně nad částku 141.764 (tedy od částky 141.765,-), pak se použije koeficient 0,23.

·         Typ daně u druhů mezd pro Odvod SP a ZP za podnik je v číselníku C05006 (Druhy mezd) zatím ponechán beze změny. V programu odlišeno období při načítání základu daně. Při výpočtu mzdy za období 01.2021 a vyšší, se do základu daně nebude napočítávat odvod SP a ZP. Na závěr výpočtu se zálohová daň zaokrouhluje na 1 Kč nahoru.

Typ daně v číselníku C05006M bude aktualizován automatickou reinstalací, o které Vás budeme informovat mzdovými informacemi.

·         Příklad výpočtu ČM u osoby, kde dochází k danění sazbou 15% i 23% v roce 2021:

·         Příjem 149.497,-Kč, základ daně 149.500,-Kč, zaokrouhlený příjem na 100,- nahoru

·         Max. měsíční hodnota se sazbou daně 15% je 141.764,-Kč

·         Výše zálohové daně 15% z 141.764,- je 141.764*0,15= 21.264,60Kč

·         Základ daně osoby 149.500 mínus max.hodnota s 15% 141.764=7.736,-Kč

·         Vypočte se daň 23% z částky 7.736,-Kč, to je 1.779,28Kč

·         Celkem daň 21.264,60 + 1.779,28 = 23043,88 = 23.044,-Kč

·         Sleva na dani 2.320,-Kč

·         Daň po slevě 23.044 – 2.320 = 20.724,-Kč

·         ČM vychází 149.497 – 9718 – 6728 – 20724 = 112.327,-Kč

·         Příklad srovnání výpočtu ČM u stejné osoby se stejným základem daně v 12.2020

·         Z výše uvedeného srovnání je vidět, že si osoba polepší při stejném základu daně 149.497,-Kč oproti měsíci 12.2020 v 01.2021, dle nové legislativy, o 7.932,-Kč (112327-104395)

Zobrazení pořízeného základu 149.497,-Kč v měsíci 12.2020 a 01.2021

2.  LEGISLATIVA 2020 – v průběhu roku

2.1.     Od 1.4.2020 změna nezabavitelných částek pro výpočet exekuce

·         Částka životního minima se od 1.4.2020 zvýšila na 3860 Kč (bylo 3410 Kč).

·         Částka normativních nákladů na bydlení pro rok 2020 zůstává ve výši 6502 Kč (do 31.12.2019 byla 6233 Kč). Součet těchto částek činila 10362 Kč (3860+6502).

·         Díky této změně normativních nákladů došlo k úpravě nezabavitelných částek:

  Základní částka, která nesměla být sražena povinnému, je součet

·         základní částky na osobu povinného 6908 Kč (2/3 z (3860+6502=10362), bylo 6608 Kč,

·         základní částka na osoby, kterým je povinen poskytovat obživu 1727 Kč (6908:4), bylo 1652 Kč

2.1.1.         Řešení v IMES

·         Dne 27.3.2020 jsme Vám poslali automatickou reinstalací 0_R_672 (Mzdy 336) do programu IS IMES nové výše nezabavitelných částek, platných od 04.2020 (číselník C0997P – Měsíční systémové param. údaje).

 

·         Nové hodnoty se uplatní při výpočtu srážek ze mzdy z dubnové výplaty roku 2020

2.2.     Od 1.7.2020 změna nezabavitelných částek pro výpočet exekuce

·         Od 1.7.2020 došlo opět ke změně nezabavitelných částek pro účely srážek ze mzdy

·         Měnily se nezabavitelná částka na osobu povinného a nezabavitelná částka na vyživovanou osobu

·         Automatickou reinstalací dne 2.6.2020 aktualizace číselníku C0997P, odeslány nové výše nezabavitelných částek od 1.7.2020

Rekapitulace změn ve výši nezabavitelných částek od 1. 1. 2020

hodnota

od 1.1. do 31.3.

od 1.4. do 30.6.

od 1.7. do …

částka, nad kterou se sráží bez omezení

 19824 Kč

 20724 Kč

 20724 Kč

max. výše jedné třetiny

 6608 Kč

 6908 Kč

 6908 Kč

nezabavitelná částka na osobu povinného

 6608 Kč

 6908 Kč

 7771,50 Kč

nezabavitelná částka na vyživovanou osobu

 1652 Kč

 1727 Kč

 2590,50 Kč

 

2.3.     ZMĚNY V PROVÁDĚNÍ SRÁŽEK ZE MZDY – zákon 191/2020Sb.

·         Zákon 191/2020 Sb. vstupuje v platnost dne 24.4.2020

·         obsahuje některé urgentní změny na poli práva procesního, insolvenčního, exekučního a obchodních korporací, jejichž cílem je reagovat na důsledky mimořádných opatření přijatých orgány veřejné moci při epidemii koronaviru SARS-CoV-2.

·         Zákon 191/2020 Sb. mění mimo jiné i zákon 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen OSŘ). V § 299 se změnil text v bodě (4):

(4) Z odstupného se srážky vypočítávají zvlášť z každého násobku průměrného výdělku, měsíčního platu, služebního příjmu, služebního platu nebo odměny, ze kterých byla odvozena výše nebo minimální výše odstupného,…

Z toho vyplývá, že pokud osoba obdrží odstupné, srážka ze mzdy by se mu neměla provést najednou v rámci jednoho měsíce, ale postupně.

·         Další změna v OSŘ je provedena v § 317 odst. 2, kde se mezi pohledávky nepodléhající výkonu rozhodnutí doplnil „daňový bonus“. Z toho vyplývá, že exekutor nebude již moci poslat tzv. „přikázání jiné peněžité pohledávky“ na daňový bonus ani na doplatek na daňovém bonusu, který by vznikl v rámci ročního zúčtování záloh. Podle přechodného ustanovení č. 1. se změna použije od data nabytí účinnosti tohoto zákona, tj. od 24. 4. 2020.

2.4.    Antivirus C - Promíjení pojistného na sociální zabezpečení zaměstnavatelům do 50 zaměstnanců

·         V souvislosti s  nově přijatým zákonem ze dne 16.6.2020 se zaměstnavatelé mohli rozhodnout, zda využijí odpuštění pojistného na sociální zabezpečení za podnik, a to za kalendářní měsíce červen, červenec a srpen 2020 (tzv. Antivirus C).

2.4.1.         Řešení v IMES

·         V Modulu Mzdy/menu Údržba/Uživatelské úlohy jsme připravili uživatelskou úlohu Antivirus C - Mimořádná sleva na odvod SP za podnik za 06. až 08. měsíc 2020.

·         Spuštěním úlohy došlo k nastavení parametrů v číselnících, které měly vliv na výpočet slevy odvodu SP za podnik a to C0997P (Měsíční systémové param. Údaje), C5500 (Pracovní poměry PP), C5608 (Důvod a ukončení PP), C5410 (Zdravotní a sociální pojišťovny), C0996U (Období agend).

·         Připravili jsme kontrolní sestavu 5POCM6/031 (Možné chyby čistých a hrubých mezd dle upozornění), kde se po výpočtu ČM objevila kontrola na osoby, u kterých se spočítala sleva odvodu SP PODNIK.

·         Po výpočtu ČM osob se u osob, kde byla splněna podmínka pro odpuštění SP za podnik navíc vytvořil DM 9500/82 Mimořádná sleva odvodu na SP     (TypDM=959).

·         Připravili jsme novou sestavu do modulu MZDY/sestavy/REPO/REPOSP_041(Základy a odvody na SP- dle příjmení se slevou), která byla určena ke kontrole vyměřovacích základů po slevě a základů vstupujících do výpočtu odvodu SP za podnik a ke kontrole přímo výše uplatněných slev z jednotlivých vyměřovacích základů.

·         Do menu modulu MZDY/Export/Import/ ČSSZ - přehled o výši pojistného (xml) jsme nahráli nový přehled o výši pojistného PVPOJ20.

2.5.     Zaručená mzda od 30.7.2020

·         Zákonem 285/2020 Sb. se změnil zákon 262/2006 Sb., zákoník práce.

·         Od 30.7.2020 platí mj. i tato změna:

V § 357 odst. 1 se změnil text takto.
Jestliže je průměrný výdělek zaměstnance nižší než minimální mzda (§ 111) nebo příslušná nejnižší úroveň zaručené mzdy (§ 112), na kterou by zaměstnanci vzniklo právo v kalendářním měsíci, v němž vznikla potřeba průměrný výdělek uplatnit, zvýší se průměrný výdělek na výši odpovídající této minimální mzdě nebo příslušné nejnižší úrovni zaručené mzdy; to platí také při uplatnění pravděpodobného výdělku (§ 355).
Z této změny vyplývá, že průměrný výdělek zaměstnance nesmí být nižší než minimální mzda a nově též než zaručená mzda.

2.5.1.         Řešení v IMES

·         Pokud zaměstnavatel využívá místo minimální mzdy mzdu zaručenou, měl by mít v IMES nastaveny následující parametry, aby program dopočet do výše zaručené mzdy hlídal. Pokud nebude správně nastaveno v programu, nelze kontrolu provést.

 

·         Nastavení v číselnících:

·         C0999I Účetní roky systému – sloupec DopMinMzdy (FDOPMINMZDY) =2

·         C0998I Období systému – sloupec Typ podniku/Pracov. zařazení (TYPPODZAR)=99,

·         Nastavení v Matričním souboru osob, záložka PP_mzda, údaj „Zařazení“ - Zařazení dle výběru z číselníku C5106 Mzdové zařazení

2.6.     OČR KARANTÉNA a vyloučené doby

·         Imes je třeba rozlišit u OČR z hlediska vyloučených dob, zda se jedná o OČR vystavené lékařem nebo o OČR, kdy byly uzavřeny školy z důvodu mimořádných opatření vlády, tzv. OČR Karanténa. Tedy od 11.3.2020 do 30.6.2020. Dále i od 14.10.2020 – 17.11.2020 pro 1,2 třídu ZŠ a speciální školy a do 30.11.2020 i pro ostatní ročníky. Dále uzavření škol od 21.12.2020.

·         Vyloučené doby se načítají do „Přílohy k žádosti o“ a do ELDP.

·         Jako vyloučená doba se mají u OČR Karantény vykazovat všechny dny, za které měla pečující osoba po dobu trvání mimořádného opatření na ošetřovné nárok. Ne tedy jen 9 dní, resp. 16 dní u samoživitelů, jak je tomu u OČR od lékaře.

2.6.1.         Řešení v IMES, v roce 2020 – DM 6300 - OČR

1)   V modulu MZDY/menu Export-Import/ Příloha k žádosti o si uživatel zadá do filtru tyto údaje: „Období začátku nemoci“ a zároveň „Typ DZ“, dle obrázku níže

·         Období začátku ND zadejte od 03.2020-12.2020. Školy našich dětí byly uzavřené od 11.3.-30.6.2020 a dále od 14.10.2020 – 30.11.2020, dále distanční střídavá výuka a uzavření od 21.12.2020.

·         Typ DZ 155, je označení pro OČR

·         Pokud uživatel takto vyplní filtr, zobrazí se mu následně všechny vybrané Žádosti o nemocenské dávky ČSSZ, které jsou OČR.

 

2)   Zobrazí se Žádosti o nemocenské dávky ČSSZ

·         Uživatel si ve sloupci OČR Karanténa škola sám označí OČR, které budou do ELDP a „Přílohy k žádosti o“ vstupovat jako OČR karanténa. Osobě se tak načtou po vytvoření ELDP („Přílohy k žádosti o“) správně vyloučené doby a započtené dny. A pokud bude mít osoba celý měsíc pořízenu OČR Karanténu, nebude tento měsíc na ELDP proškrtlý, ale započte se celý do celkových dnů, dle legislativy.

·         Po skončení OČR karantény, prosíme uživatele o správné označení, jinak se Vám ELDP bude tvořit, jako kdyby měla osoba OČR od lékaře. Špatně by se Vám započetly dny a vyloučené doby v evidenčních listech. Museli byste si u ELDP opravit ručně na řádce vygenerovaného ELDP před odesláním do ČSSZ. V „Příloze k žádosti o“ byste však měli pro, další nemoc osoby, vyloučené dny špatně a ČSSZ by Vám zpětně volala a chtěla po Vás opravit.

·         Úpravy započtených dnů jsou i v sestavách pro ELDP

Sestava_5ELDPO1_01_20201104.ses - dle zvoleného třídění

Sestava_5ELDPO1_02_20201104.ses - dle osoby

Sestava_5ELDPO1_03_20201104.ses - dle příjmení

Sestava_5ELDPO1_04_20201104.ses - dle rodného čísla

2.6.2.         Řešení v IMES, v roce 2021 – DM 6320 OČR - Karanténa

·         nový DM 6320 OČR - karanténa v roce 2021. Nastavení včetně šablon pro pořízení.

·         pokud nastane ještě v budoucnu případ, kdy se bude muset pořídit OČR Karanténa (budou uzavřeny školy), nebude se pořizovat na DM 6300 (OČR – ošetřovné, vydané lékařem), ale na DM 6320 (OČR – karanténa, vyhlášená vládou).

·         Automatické zaškrtnutí sloupečku OČR Karanténa při odesílání „Přílohy k žádosti o“. Uživatel nemusí již sám nově pořízená OČR na DM 6320 v roce 2021 v „Příloze k žádosti o“ (menu export-import) zaškrtávat, aby měl správně vyloučené doby. Pokud si pořídí OČR Karanténu omylem (postaru) na DM 6300, musí si odlišit sám.

·         pro správnou evidenci začátku OČR Karantény je důležité dodržet správný postup při pořízení OČR Karantény, o kterém jsme uživatele informovali dne 7.4.2020 v Informacích 05/2020 (níže ho uvádíme podrobněji). Je to obdoba pokračování nemoci z měsíce na měsíc, kdy uživatel převezme legitimaci nemoci z předešlého období, která je uložená na jiném dokladu. Matoucí může být, že obdobný postup uživatel použije v rámci stejného měsíce a to několikrát. Technicky nelze zajistit pořízení všech OČR Karantén na jeden doklad v rámci měsíce. Nemohou na sebe navázat a tvoří se nové začátky, nová rozhodná období (při pokračování z měsíce na měsíc) a tak vzniká chybovost v pořízení. Je důležité doklad po dokladu postupně ukládat s každým intervalem pořízeného OČR.

2.6.3.         Správný postup při pořízení přerušované OČR Karantény

·         Uživatel vybere šablonu pro pořízení a šablonu řádku:

·         Šablona 701 (700)

·         Šablona řádku 632000 od 1.1.2021 (do 31.12.2020 630000)

·         Výběrem správné šablony a DM rozlišíte, že se jedná o OČR-Karanténu a správně se Vám budou načítat vyloučené doby do ELDP a „Přílohy k žádosti o“ v roce 2021. Automaticky již budete mít u „Žádosti o nemocenské dávky ČSSZ“ sloupec „OČR Karanténa“ zaškrtnutý (nemusíte zaškrtávat jako u záznamů OČR z roku 2020).

·         Níže jsou uvedeny příklady při pořizování OČR Karantény. Pro názornost jsou zvoleny intervaly z roku 2020.

1)   Krok – pořízení začátku OČR karantény, prvního intervalu OdDo.

·         Výběr šablony, výběr šablony řádku. Zadá se osoba, Legitimace (dle postupu ČSSZ), od kdy pečoval zaměstnanec o dítě do dne, po kterém dochází k přerušení. Doklad uživatel uloží. Vygeneruje se číslo dokladu. Dále se již do dokladu uživatel nevrací.

Příklad: Pořízení OČR Karantény ve dnech 14.10.2020-20.10.2020

 

2)      Krok – pořízení pokračování OČR karantény ve stejném měsíci.

·         Výběr šablony, výběr šablony řádku. Zadá se osoba, Legitimaci uživatel převezme přes klávesu F4 (aby se správně načetl začátek karantény, naváže tak na již zadanou první část OČR Karantény).

Příklad: Pořízení dalšího intervalu OČR Karantény a převzetí legitimace.

·         Pokračuje se v pořízení karantény od dne do dne další péče o dítě. Doklad s novým číslem uživatel uloží.

Příklad: Navazující OČR Karanténa ve dnech 25.10.-30.10.2020 (navazuje na 14.10.-20.10.2020)

 

3)   Krok - pořízení pokračování OČR karantény v následujícím měsíci

·         Výběr šablony, výběr šablony řádku. Zadá se osoba, Legitimaci uživatel převezme přes klávesu F4 z posledního pořízeného záznamu, který se vztahuje k OČR Karanténě. Uživatel si zkontroluje, že mu správně navazuje „Zahájení“ OČR Karantény. V tomto případě je to stále datum 14.10.2020.

Příklad: Pořízení dalšího intervalu OČR Karantény a převzetí legitimace v následujícím měsíci

 

Příklad: Navazující OČR Karanténa ve dnech 5.11.-21.11.2020 (navazuje na 25.10.-30.10.2020)

4)   Kontrola OČR Karantény v přehledu Nemocenské dávky – MZDY

·         Pro kontrolu, zda je OČR Karanténa správně pořízená, Vám pomůže prohlížeč Nemocenské dávky – Mzdy a prohlížeč Mzdy – kontrola. Osoby s OČR Karanténou nesmí červeně svítit. Ve „Výpise“ musí mít „OK“.

·         Uživatel se postaví do 1. úrovně na osobu, kterou si chce zkontrolovat.

Příklad: OČR Kranténa pořízená osobě 131/1 do období 10.2020

 

Příklad: Pokračování OČR Krantény pořízené osobě 131/1 do období 11.2020

 

·         Ve 2. úrovni má osoba zobrazené pořízené dny OČR v pořízených dnech OdDo za sledované období. Dále je vidět pokračování pořízeného další OČR Karantény ve dnech OdDo v rámci stejného období. Ve dnech přerušení prohlížeč informuje, že se jedná o „Dny střídání péče nebo o práci“. Pokud nemáte v MS vyplněné děti, informuje ve sloupci „Výpis“ i, že máte pořízené OČR a nemáte vyplněné děti v MS. V tomto případě si je, prosím, doplňte do MS na záložku „Osoby“.

Příklad: Rozpis OČR Karantény osoby 131/1 v období 10.2020 v intervalu 14-20.10 a 25.-30.10.2020

Příklad: Rozpis OČR Karantény osoby 131/1 v období 11.2020 v intervalu 5.11.-21.11.2020

·         V období 11.2020 je na výše uvedeném obrázku vidět celá OČR Karanténa, včetně záznamů z období 10.2020

2.6.4.         Vliv opravy OČR Karantény do ELDP

·         Pokud je pořízena OČR Karanténa na DM 6300 není automaticky označeno, že se jedná o OČR Karanténu-školu a byly by špatně vyloučené doby na ELDP.

„Příloha k žádosti o“ osoby 131 od 10.-12.2020 před opravou

 

Zobrazení ELDP před opravou OČR Karantény.

·         Do vyloučených dob nevstoupily správně dny OČR Karantény, protože se pořizovala na stejný DM jako OČR od doktora, kde je nastaveno, že vstupuje maximálně 9 dní. U OČR Karantény mají vstoupit všechny pořízené dny do vyloučených dob.

„Příloha k žádosti o“ osoby 131 od 10.-12.2020 po opravě, pokud je pořízen DM 6300 (při DM 6320 vstupuje správně)

 

Zobrazení ELDP po opravě OČR Karantény

Závěr pro rok 2021:

·         pořizovat OČR Karanténu na DM 6320

·         pořizovat vždy jeden interval přerušované OČR karantény na jedno číslo dokladu

2.6.4.1.        Rozhodné období u OČR Karantény

·         Řídí se měsícem, kdy rozhodná událost vznikla.

·         Při pokračování přerušované OČR Karantény, musí být rozhodné období stejné po celou dobu, do skončení karantény. Toto je zajištěno při správném postupu pořízení.

·         Pokud rodič neuplatní OČR Karanténu v měsíci, kdy rozhodná událost vznikla, ale později (někdy i za 2 měsíce), musí mzdová účetní při pořízení správně zadat rozhodné období. Tzn. automaticky vygenerované rozhodné období přepsat na správné, a to oba údaje:

·         Od kdy rozhodné období vzniklo

·         Do kdy rozhodné období trvá

·         Příklad: Rozhodná událost – uzavření škol vznikla 14.10.2020. Rodič čerpá OČR Karanténu až v měsíci listopad 2020.

·         Doporučujeme kvůli editaci rozhodného období použít šablonu 700 a postupovat dle obr. níže

Krok 1: Pořízení OČR Karantény do jiného období, než ve kt. vznikla rozhodná událost (11.2020)

 

Krok 2: Ruční editace rozhodného období při pořízení OČR Karantény do měsíce 11.2020 (rozhodná událost v 10.2020)

 

·         Doklad uložit a provést kontrolu rozhodného období.

·         Jedná se o výjimku, kde koncem rozhodného období není automaticky období generované, ale období, ve kterém pojistná událost vznikla.

3. IMES – ZMĚNY VERZE pro rok 2021

3.1.     Chybový režim v IMES

·         Ve všech modulech IMES je nastavený ve verzi pro rok 2021 chybový režim. CHYBY z modulu MZDY, na které jsme dosud upozorňovali po výpočtu ČM na sestavě, jsou zabudovány do tohoto režimu, stejně tak CHYBY modulu MS - OSOBY, které se Vám zobrazovaly v základním přehledu MS Osob na údaji „Výpis“.

·         Cílem je, aby si uživatel zobrazené chyby odstranil a udržoval na údaji „Počet problémů“ hodnotu na nule.

·         Na níže uvedeném obrázku je nová vstupní obrazovka IMESu. Má 3 části.

·         V horní části jsou zobrazené moduly, obdoba současného zobrazení obrazovky IMES před změnou

·         Nová dělená spodní úroveň, kde vlevo jsou Informační ukazatele z různých modulů. Vpravo je sloupec „Kontrolní režim dle modulů“, kde se zobrazuje počet chyb (problémů) v otevřeném období a počet výjimek (může se stát ve výjimečných případech, že se nejedná o chybu – pak je umožněno uživateli označit chybu jako výjimku přes pravé tlačítko myši)

·         Pro MZDY jsou chyby nastaveny v modulech MH – Mzdy a MZ-Osoby – matričním souboru, viz. červeně označené níže na obrázku. Chyby modulu MH se zobrazí až po výpočtu čistých mezd zpracovávaného období. Po uzavření období se budou chyby vztahovat k dalšímu zpracovávanému období a zobrazí se opět po výpočtu čistých mezd.

·         Více o chybovém režimu režimu ZDE v bodě 1.

3.1.1.         Kontrolní režim dle modulů MS a MH

·         Klikem na modře vyznačený odkaz modulu kontrolního režimu se uživatel dostane do okna „MS – Osoby kontrolní – chybové kódy“, „MH – Mzdy kontrolní – chybové kódy“. Jsou zde uvedené osoby, u kterých je chyba. Uživateli se ukáže období RRRR.MM, číslo osoby a pracovního poměru, číslo chyby a název chyby.

Příklady některých chyb v modulu MZ v období 06.2020

 

Příklady některých chyb v modulu MH v období 06.2020

·         Pro moduly MZ a MH jsou vytipované tyto všechny chyby, které program vyhodnocuje jako kritické. Po odstranění chyby zmizí.

 

CHYBY V MODULU MZ

10

Osoba má podepsané daňové prohlášení - chybí sleva

20

(D) Nesouhlasí zůstatek staré dovolené oproti 12. měsíci

21

(D) Nesouhlasí Nárok a Zůstatek nové dovolené v 1. měsíci

22

(D) Nesouhlasí Zůstatek nové dovolené v 1. měsíci (nepoužívá se stará dovolená)

40

Kód pracovního poměru neexistuje v číselníku C5500

72

(Děti) U osoby je vyplněné "potvrzení do", ale sleva na děti nebyla zrušena.

73

(Děti) UPOZORNĚNÍ: U osoby uplatňujete slevy na děti a není uplatněný BONUS.

74

(Děti) Dítěti je více jak 26 let a stále je na něj uplatňované daňové zvýhodnění

75

(Osoba) Osobě je více jak 28 let a stále je na ní uplatňovaná sleva na studium !!!!

76

(Osoba) Osobě je více jak 26 let a stále je na ní uplatňovaná sleva na studium

86

(PP) Není vyplněný bankovní účet nebo směrový kód banky

90

Přihlaste osobu na ZP

91

Odhlaste osobu ze ZP

102

Zdravotní stav na záložce Všeob musí být vyplněný

103

Osoba nemá žádný z aktivních PP zatržený jako Základní pro danění

104

Dítě má neaktivní stav, je třeba zadat Stav 2 - Aktivní a řešit pomocí sloupce Uplatnit (platí i pro výstup v tomto roce)

111

Je zatrženo hlídat min. základ pro pojištění u DPČ MR, ZP a SP od částky (osoba má pouze jeden aktivní PP)

 

 

CHYBY V MODULU MH

4

Není pořízený žádný měsíční záznam

5

Podepsané daňové prohlášení a není základ daně

6

Existuje Daňový základ, ale není daň

7

Hlídat min.Základ na ZP a není žádný odvod na zdravotní pojištění

12

Rozdílný hodinový průměr na náhrady od pořízené sazby

13

Rozdílný denní průměr na náhrady od pořízené sazby

14

Rozdílný hod.Pr. na náhrady*ZPD od pořízené sazby

15

Rozdílný další hod. průměr od pořízené sazby

16

ND-Rozdílný hodinový průměr na náhrady od pořízené sazby

17

ND-Není vypočtená náhrada za ND (částka=0 !!!!!)

32

(I) Osoba je v insolvenci a má exekuci z 1/3

60

(RZD) Osoba nemá převedenou vypočtenou částku do ČM

3.1.2.         Informační ukazatelé modulu MS a MH

·         11 ukazatelů v modulu MH a 1 ukazatel v modulu MS –Osoby. Postupně budou, dle potřeby, přidávány automatickou reinstalací. Proklikem přes odkaz se uživatel dostane do příslušného přehledu.

3.2.     eNeschopenka

·         od 1.1.2020 vydávají lékaři zaměstnanci neschopenku elektronickou, tzv. eNeschopenku. Odesílají jí na ČSSZ a ta přeposílá elektronicky zaměstnavateli. Možnosti zaslání jsou do datové schránky, do e-mailu nebo přímo do mzdového systému.

·         V IS IMES od verze 2020 jsme připravili automatickou elektronickou komunikaci s ePortálem ČSSZ (služba VREP – prostřednictvím certifikátu. Správně by měly být nahrány do IS IMES certifikáty oba dva, jak kvalifikovaný tak i komerční).

·         Aktualizovaná dokumentace ZDE, nově bod 4, 5 a 6.

·         Dokumentace k problematice nahrávání nového nebo obnovovaného certifikátu ZDE

3.2.1. Shrnutí změn v eNeschopenkách v roce 2020

·         Dne 18.3.2020 jsme AR odeslali aktualizaci služby VREP, která komunikuje s novou službou ČSSZ včetně oprav, které začala ČSSZ novou službou odesílat.

·         Dne 03.04.2020 jsme AR odeslali naplnění údajů do číselníku C05565 Nemocenské dávky – platnosti a algoritmy DM u DM 6003 Karanténa. Pokud lékař v eNeschopence uvedl do poznámky „karanténa“, generuje se doklad nemocenských na šablonu karantény 600300 a tvoří se DM 6003 přímo pro nemoc KARANTÉNA.

Pozn. Karanténa má výjimku mezi nemocenskými, které na sebe navazují. Jediná karanténa se posuzuje vždy samostatně a na ní navazující nemoc (nemoc, úraz, další karanténa) musí opět začít od 1. dne nemoci znovu.

·         ČSSZ neposílá informaci o nepracovním úrazu. Nemoc Vám nemůžeme tedy automaticky zařadit na šablonu 600200 a vytvořit tak DM pro nepracovní úraz. Díky nové funkčnosti si ji můžete přeřadit ze šablony 600000 na 600200 tímto způsobem:

1.    Modul Mzdy/Přehled E-neschopenky

2.    Uživatel se postaví na záznam s nemocí, kterou chce převést na nepracovní úraz

3.    Vyvolá pravé tlačítko myši

4.    Zvolí volbu „Nastavit nepracovní úraz“

5.    Náhrada se automaticky vytvoří na šablonu 600200, vznikne DM 6002

·         Nová funkčnost v generování údajů z eNeschopenky do dokladu ND:

·         Pokud uživatel nechce z nějakého důvodu vygenerovat doklad z eNeschopenky do HM, postaví se do přehledu eNeschopenek, na řádek konkrétní eNeschopenky a na pravé tlačítko myši si vyvolá menu:

·         Zakázat generování do HM (hrubých mezd) – zmizí zatržítko ve sloupci „DoND

·         Povolit generování do HM (hrubých mezd) – pokud bylo odtrženo, zatrhne se zatržítko ve sloupci „DoND

·         Do programu je doplněna nová kontrola po výpočtu ČM na doplnění správného průměru u pokračujících eNeschopenek ze čtvrtletí na čtvrtletí, kde vzniká náhrada. ND-Rozdílný hodinový průměr na náhrady od pořízené sazby

·         Do programu je doplněna nová kontrola po výpočtu ČM na nulovou náhradu do 14 dnů pracovní neschopnosti. Pokud by byla na dokladu nemocenské, u nemoci do 14 dnů, nulová náhrada – hlásí program: ND – Není vypočtená náhrada za ND (částka=0!!!!!)

·         Od verze z 04.2020 již umožněna v IMES registrace obnoveného kvalifikovaného certifikátu pro ČSSZ. V menu IMESu Údržba/Nastavení/Certifikáty/Osobní si uživatel nahraje obnovený kvalifikovaný certifikát do IMES přes tlačítko „Přepsat“ a posléze si certifikát obnoví i u ČSSZ přes tlačítko „Registrovat certifikát na ČSSZ“. IMES automaticky odešle informaci o obnoveném kvalifikovaném certifikátu přímo do ČSSZ. Nesmí mít však již prošlou platnost!

·         Dne 1.7.2020 jsme AR do programu přidali automatické generování nemoci v ochranné lhůtě (OL) na příslušný DM ochranné lhůty tzn.:

DM 6001 Nemoc v OL

DM 6004 Karanténa v OL

DM 6011 Pracovní úraz v OL

DM 6021 Nepracovní úraz v OL

Pokud vznikne nemoc po ukončení PP do 7 -mi kalendářních dnů OL, vznikne příslušný DM OL. Pokud vznikne nemoc před ukončením PP a trvá do OL, rozdělí se příslušný DM na ochrannou lhůtu. Vzniknou tak 2 záznamy, do ukončení PP a OL po ukončení PP. Tzn.

DM 6000 Nemoc X DM 6001 Nemoc v OL

DM 6003 Karanténa X DM 6004 Karanténa v OL

DM 6010 Pracovní úraz X DM 6011 Pracovní úraz v OL

DM 6020 Nepracovní úraz X DM 6021 Nepracovní úraz v OL

 

·         Dne 3.11.2020 upraven prohlížeč eNeschopenek. Byl vložen nový sloupec: IDPripadu (hlavně kvůli případnému stornu). Umístění před Identifikátor podání.

·         12.2020 zrušeny e-maily pro zasílání chyb z komunikace eNeschopenek.

·         Email z IMESu byl na email uživatele směrován při chybné komunikaci IMESU s ČSSZ.

·         Důvodem zrušení bylo, že uživatele jen email mátl.

·         K chybě docházelo, že nefungovala ČSSZ, jejich servery apod. a za to IMES nemůže.

Že komunikace funguje, si uživatel může ověřit v modulu MZDY, v menu export-import/Komunikace s ČSSZ. Kde bude každý den načtený záznam.

 

·         Dne 25.1.2021 odeslán AR skript na přegenerování eNeschopenek, dle nových redukčních hranic pro rok 2021. Osoby, které onemocněly v 01.2021 mají od 25.1.2021 přepočtené eNeschopenky. V přehledu nemocenských ve 2. úrovni je již při výpočtu použitá nová hodnota pro redukční hranici.

3.2.2. Ruční opravy eNeschopenek

·         Pokud se uživateli stane, že potřebuje opravit na eNeschopence údaje, které již z ČSSZ neobdrží (průběžně ČSSZ zasílá opravy), je možné provést některé opravy následujícím způsobem. Většinou se jedná o výjimečný stav.

·         Přes Modul MZDY/přehled E-neschopenky se uživatel postaví na řádek s osobou, kde chce provést opravu. Vyvolá menu přes pravé tlačítko myši „editace řádky“. Zde lze provést na vybraných údajích ruční opravu.

·         Přes menu editace řádky se uživatel proklikne do pomocného číselníku T50DPN1, ve kterém lze opravit vybrané údaje. Jejich popis je níže. U údaje TypDPN nastaven výběr.

 

Nejčastější údaje pro ruční opravu

Důvod opravy

TypDPN

(TYPDPN)

ENeschopenka má přiřazený špatný kód, který určuje začátek (kód 2), pokračování (kód 3), ukončení (kód 4) nebo storno (kód 9) neschopenky. Neověřená DPN (kód 1).

Příklad: je třeba eNeschopenku stornovat. Lékař poslal omylem 2. Místo dosazeného kódu se dosadí kód 9.

PP

(PORADIPP)

ENeschopenka se přiřadila na špatný PP. Osoba jich má více.

Příklad: lékař poslal do ČSSZ nemoc na DPP místo na HPP. Místo dosazeného pořadí PP se dosadí správné pořadí PP, pro HPP.

Souvisí i oprava údaje KODRUHUCINNOSTI a NAZEVDRUHUCINNOSTI.

Datum neschopen od

(DATUMNESCHOPENOD)

ENeschopenka má špatný začátek nemoci.

Příklad: lékař pošle omylem jiný začátek nemoci, než měl být. Místo načteného data se opraví na správné datum.

Datum neschopen do

(DATUMNESCHOPENDO)

ENeschopenka má špatný konec nemoci nebo vůbec žádný.

Příklad: lékař pošle omylem jiný konec nemoci, než měl být. Místo načteného data se opraví na správné datum. Nebo se konec nemoci na eNeschopenku vůbec nezapíše a neustále se Vám generuje doklad do ND, i když je osoba již v práci. Nefungoval v době odeslání informace o ukončení certifikát a údaje se již z ČSSZ nestáhnou.

Kód druhu pracovní činnosti

(KODDRUHUCINNOSTI)

ENeschopenka má špatný kód druhu pracovní činnosti dle číselníku ČSSZ. Přiřadí se na jiný PP.

0=HPP hlášený na ČSSZ do r. 2009

1=HPP hlášený na ČSSZ po r. 2009

T=první DPP, A=první DPČ

Příklad: Lékař vystaví omylem eNeschopenku na DPP, místo na HPP. Místo KPČ T má být 1, (v MS na záložce PP_mzda je kód uveden v horní části obrazovky)

Souvisí i oprava údaje PORADIPP a NAZEVDRUHUCINNOSTI.

Název druhu pracovní činnosti

(NAZEVDRUHUCINNOSTI)

ENeschopenka má špatný kód druhu pracovní činnosti dle číselníku ČSSZ. Přiřadí se na jiný PP.

Při změně údaje KODDRUHUCINNOSTI je třeba změnit i tento textový údaj. U DPP je uvedeno „Dohoda o provedení práce“, místo “První pracovní poměr“ u HPP (textový údaj je také uveden v MS na záložce PP_mzda).

Osoba

(OSOBA)

Osobě se nevytvořila eNeschopenka, v prohlížeči eNeschopenek chybí vyplněné číslo osoby a PP.

Znamená, že se osoba zapsaná u ČSSZ nespárovala s osobou v MS. Chybou může být nesprávně vyplněné RČ nebo datum narození osoby v MS na záložce „Všeob“.

 

ZÁVĚR:

·         Pokud správně funguje komunikace s ČSSZ (jsou OK certifikáty, v historii „Komunikace s ČSSZ“ nejsou chybné záznamy) a doktor odesílá na ČSSZ vyplněné údaje eNeschopenek správně, přiřadí se eNeschopenka správně, doklady se správně generují a není třeba ručních oprav. Praxí víme, že k chybám dochází.

·         Následně v menu export-import/Komunikace ČSSZ uživatel znovu přegeneruje již vytvořené doklady k eNeschopenkám tlačítkem 4. Generování HM. Zobrazí se potvrzující hláška „Doklady hrubých mezd jsou vygenerovány.“ Doklady eNeschopenek se podle provedených oprav v Univerzálním prohlížeči opraví. Je nutné provést „refreš“(modrá a červená šipka) obrazovky, aby se aktuální data zobrazila.

 

3.2.3. Problémové situace - nestahují se Vám eNeschopenky

·         Možné příčiny:

1)    Nefunkční IMES služba. Zkontrolujte si v jakém stavu u Vás tato „Služba“ je a v případě nefunkčnosti kontaktujte svého aplikátora.

Chybový stav – nefunkční služba, SVÍTÍ ČERVENĚ

2)    Prošlý certifikát  = certifikát není v IMES obnovený. Tzn. V menu IMES Údržba/Nastavení /Certifikáty/Osobní je certifikát s prošlým datumem platnosti do. Uživatel si často obnoví certifikát přímo na ČSSZ a již ho nenahraje do IMESu. Nově lze obnovit certifikát v IMESU a tím i obnovit certifikát v ČSSZ, pokud však nemá ještě propadlou splatnost. Propadlý certifikát svítí v IMES červeně. Je nefunkční.

3)    Do IMES je nahraný chybný certifikát. Certifikát je bez privátního klíče. Pro šifrování je neplatný. Ověříte si v menu IMES Údržba/Nastavení /Certifikáty/Osobní. Ve sloupci „PK (privátní klíč)“ označí IMES certifikát bez privátního klíče červenou kostkou. Znamená, že je nefunkční. Od verze 01.2021 již IMES nedovolí chybný certifikát nahrát.

4)    Na nahraném certifikátu jsou označeny špatně zatržítka ve sloupci „ČSSZ podpis“ a „ČSSZ šifrování“

·         Pokud Vám kvalifikovaný certifikát slouží dosud pro obě funkčnosti – je zatrženo na obou údajích

·         Pokud máte nahraný kvalifikovaný certifikát a používáte ho pouze na podpis – máte zatržítko ve sloupci „ČSSZ podpis“ a vedlejší zatržítko je prázdné

·         Pokud máte nahraný komerční certifikát a používáte ho na šifrování – máte zatržítko ve sloupci „ČSSZ šifrování“

Závěr: ČSSZ avizovala v roce 2020, že jsou třeba oba certifikáty, nakonec jí dosud stačil kvalifikovaný certifikát. Proto je nejjednodušší udržovat jen kvalifikovaný certifikát a mít zatrženy obě zatržítka ve sloupci „ČSSZ podpis“ i „ČSSZ šifrování“.

5)    Z důvodu duplicity dotazu na ČSSZ. Na počítači osoby je instalovaná více než 1 databáze IMES. Např. má uživatel na ploše navíc testovací databázi, která je zkopírovaná z hlavní databáze. Problém je v nastaveném plánovači na stahování eNeschopenek na obou databázích. Na jakékoliv jiné databázi, než hlavní, je potřeba vypnout plánovač na eNeschopenky. Jinak se může stát, že odpovědi budou zaznamenané v Komunikaci s ČSSZ na testovací databázi, místo na hlavní. Uživatel obdrží do e-mailové schránky informaci od ČSSZ, že je:

·         E-Podání Dotaz na zaměstnavatele na DPN (DZDPN) PŘIJATO, následně na to obdrží uživatel oznámení o ZAMÍTNUTÍ, a to z důvodu duplicity.

3.2.4. Kontroly na platnost certifikátu v IMES

·         Na hlavní obrazovce IMESu v pravé části upozorňujeme v „Kontrolním režimu dle modulů“ na platnost osobního certifikátu, 30 dnů do vypršení. Uživatel s osobním certifikátem (kvalifikovaným nebo komerčním) uvidí, za kolik dní mu certifikát propadne.

·         Kontrola zní „Vyprší osobní certifikát“

·         Na hlavní obrazovce IMESu v levé části upozorňujeme v „Informačních ukazatelích“, kolik dní Vám zbývá do vypršení certifikátu osobního nebo komerčního a dále na konec platnosti. Dále je zde kontrola, kdy naposledy proběhla Komunikace s ČSSZ kvůli eNeschopenkám.

3.3.     Nové DM a čísla prací – překážky na straně zaměstnavatele

·         Níže jsou popsané druhy mezd (DM) a čísla prací. Použijí se podle způsobu pořízení na podniku. Druhy mezd jsou nastavené v číselníku C05006M Druhy mezd, čísla prací v číselníku C5068 Práce komplet. Podrobně v Informacích 05.2020 ze dne 7.4.2020.

DM v IMES

Číslo práce v IMES

Název DM a název práce v IMES

4908/8

004908/8

Překážky na straně zaměstnavatele - Prostoje (§ 207) - 80%

4908/6

004908/6

Překážky na straně zaměstnavatele - Nepříznivé povětr.podmínky, živ.události (§ 207) - 60%

4908/0

004908/0

Jiné překážky na straně zaměstnavatele (§ 208) - 100%

4909/0

004909/0

Částečná nezaměstnanost (§ 209) - 100%

 

3.4.     INFORMACE MZDY

·         V roce 2020 jsme přešli na nový způsob informování Vás o změnách.

·         Sledujte ikonu v záhlaví Modulu MS a MZDY nebo v záhlaví menu po vstupu do Imesu. „Ikona dopisu s číslem vedle“. Pokud se nové informace budou týkat pouze mezd, uvidíte zde novou zprávu a nedostanete jí do e-mailu. Prosíme všechny uživatele, projděte si dosud námi odeslané informace do IMESu, vyčistěte si hodnotu nepřečtených zpráv, abyste ihned viděli, že Vám přišla zpráva nová. Všechny přečtené zprávy máte uložené na tlačítku „Všechny“ vedle nepřečtených („Nepřečtené“). Usnadní Vám to i hledání informací v e-mailech.

Obr. Ikona dopisu obdržených mzdových informací do IMESu

3.5.     INSOLVENČNÍ REJSTŘÍK – automatické spuštění

·         V průběhu měsíce 10.2020 se uživatelé ozývali, že jim do e-mailu chodí neznámá chyba:

V předmětu zprávy se objevilo:

Chyba u IMES služby (IMESSLUZBA.EXE): SQLServer softok\softok,1450 Databáze iData_softok_sro Kód služby REJ

V textu zprávy:

Chyba Error sending data: (12175) Došlo k chybě zabezpečení

 

·         Chyba vzniká z důvodu, že stanice uživatelů nemají povolený nový protokol TLS1.2 (šifrování požadované od justice bylo dříve nastaveno na protokol TLS1.1).

·         Jednalo se o chybu při komunikaci s insolvenčním rejstříkem. Na serveru insolvenčního rejstříku isir.justice.cz provedli v 10.2020 změnu, která následně na serverech WIN 2012 způsobovala tuto chybu. Na nefunkčnost spuštění automatického insolvenčního rejstříku jsme upozornili v informacích číslo 9/2020.

·         Od 30.11.2020 je již úloha na Win2012, Win 8, Win 7 funkční. Insolvenční rejstřík povýšil technologii.

·         Pokud některému uživateli nebude úloha na Win2012, Win 8 a Win 7 přesto fungovat, zde je popis instalace. Je třeba kontaktovat podnikového IT. U Win10 a Win2016 k výpadku automatického spuštění insolvenčního rejstříku nedošlo.

V AJ:

https://www.ryadel.com/en/enable-tls-1-1-1-2-windows-7-8-os-regedit-patch-download/

 

V ČJ:

https://support.microsoft.com/cs-cz/help/3140245/update-to-enable-tls-1-1-and-tls-1-2-as-default-secure-protocols-in-wi

 

·         Po provedených změnách je třeba restartovat IMES službu (popřípadě restartovat server)

4.         PLÁNOVACÍ KALENDÁŘE

·         Dne 14.12.2020 odesláno automatickou reinstalací naplnění kalendářů pro rok 2021.

·         Dokumentace k plánovacím kalendářům ZDE

5.         SESTAVY

·         Sestavy související s novou legislativou (zrušení super hrubé mzdy, změna v dovolených), zejména sestavy VL budeme nahrávat v průběhu ledna 2021 automatickou reinstalací.

·         Modul MH/REPOSP/041 (základy a odvody na SP – dle příjmení se slevou) – pro podniky, které využily mimořádnou slevu pro SP za podnik

·         Modul MS/5ELDP/5ELDPO Opis evidenčního listu důchodového pojištění - Úpravy započtených dnů v sestavách pro ELDP kvůli OČR Karanténě

Sestava_5ELDPO1_01_20201104.ses - dle zvoleného třídění

Sestava_5ELDPO1_02_20201104.ses - dle osoby

Sestava_5ELDPO1_03_20201104.ses - dle příjmení

Sestava_5ELDPO1_04_20201104.ses - dle rodného čísla

6.         ČÍSELNÍKY

·         Číselníky, které ovlivňují zrušení superhrubé mzdy a číselníky mající vliv na změnu základu danění ze super HM na HM provedeme z bezpečnostních důvodů až po 15. lednu 2021 automatickou reinstalací.

·         Číselníky, které jsou nastaveny na rok 2021

·         C5111 (Nároky na dovolenou a pracovní volno) – kvůli legislativě od 1.1.2021 doplněn číselník pro přepočet dovolené na hodiny

·         C5499P (Výpočet daně) - je nastaven limit pro výpočet daně od 202001 ve výši 3500Kč.

·         C0989P (Roční parametrické údaje) – nové hodnoty pro rok 2021 pro roční nárok na slevu na osobu, měsíční minimální mzdu, max. příjem pro solidární daň (termín zrušen a od 1.1.2021 nahrazen sazbou a výpočtem samostatného základu daně – zadána hodnota 999999999), maximální vyměřovací základ SP, nová hodnota pro PPPZ za rok 2020.

·         C0997P (Měsíční parametrické údaje) - nové hodnoty pro rok 2021 pro měsíční slevu za osobu na dani, minimální mzdu pro daňový bonus, hranice příjmu pro ND, částky pro výpočet exekuce, hodnoty pro redukovaný příjem, měsíční hodnota pro solidární daň se zde již od roku 2021 nevyplňuje – u údaje uvedena hodnota 0 (rozlišeno v C5440P)

·         C5107I (Minimální mzda) – hodnoty pro rok 2021, minimální hodinové a měsíční částky pro výpočet (zaručené) mzdy při TPD 40hod.

·         C0996U (Období agend) – hodnoty pro rok 2021 pro průměrný počet v měsíci DNŮ, HODIN 8 a HODIN 7,5

·         C5411 (Odvody a jejich tvorba) – hodnoty pro rok 2021 minimálního odvodu pro ZP

·         V C05006M (Druhy mezd) – nastavení nového DM 8671/1 - – příspěvek na stravování podnik do doplatku. Systémová skupina stejná jako u DM 8671/90 a to DZ 599902, typ DZ 9998 a účetní skupina 5860. Částka půjde do doplatku. Nepůjde do základu pojistného a daní, ani do ČM.

·         C5500 (Pracovní poměry) - záznamy u vybraných PP platné od 201901 s hodnotou 3000,-Kč ukončeny do 202012 a založeny nové záznamy s platností od 202101 s hodnotou 3500,-Kč.

·         C5440P (Měsíční daňová tabulka) – od 01.2021 rozlišení danění nad hranici 141.764Kč (původně solidární daň)

 

7.         PŘEHLEDY

7.1.     VÝCHOZÍ PŘEHLEDY MS

·         Aktualizovaný popis přehledů MS ZDE

·         Po spuštění modulu MS se uživateli zobrazí jeden filtr vztahující se k prvnímu výchozímu přehledu „MS osob“. Po vyplnění filtru se zobrazí na horní liště kromě výchozího přehledu i přehledy další, které by měly usnadnit uživateli práci s daty z oblasti personalistiky. Pokud uživatel na některý z těchto přehledů klikne myší, zobrazí se mu filtr vybraného přehledu a po vyplnění filtru se požadovaný přehled zobrazí.

·         Jedná se o přehledy:

MS OSOB

Výchozí přehled modulu MS, který zobrazuje základní údaje o osobách v MS. Provádí kontrolu zadaných dat a upozorňuje uživatele na možné chyby ve sloupci „Výpis“ a vybízí uživatele k jejich odstranění.

NÁSTUPY/VÝSTUPY

Přehled kontroluje přihlášky a odhlášky na zdravotní pojišťovny a ČSSZ a hlásí uživateli, zda byly přihlášky a odhlášky vytvořené a odeslané.

FLUKTUACE

Dvouúrovňový přehled umožňuje uživateli sledovat fluktuaci pracovních pozic na podniku. To znamená, na jaké pozici dochází k největší obměně zaměstnanců.

ELDP-KONTROLA

Přehled kontroluje, komu se zapomnělo ELDP vytvořit, případně odeslat a zobrazuje, komu a kdy byl ELDP vytvořen a odeslán.

ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKY

Při vstupu do přehledu jsou prohlídky setříděné od nejstaršího data obnovy. Přehled zobrazuje, které zdravotní prohlídky osob jsou již propadlé (červeně) a které čekají na obnovu a ještě propadlé nejsou (zelené). Uživatel je upozorněn na blížící se termíny prohlídek zaměstnanců. Cílem je včas objednat zaměstnance na prohlídku, aniž by měla osoba prohlídku propadlou.

VÝROČÍ

Nástroj pro rozbory věku a doby zaměstnání osob v MS a dále rozbory pro zjištění odchodu do důchodu.

 

7.2.     VÝCHOZÍ PŘEHLEDY MZDY

·         Aktualizovaný popis přehledů MZDY ZDE

·         Po spuštění modulu MZDY se uživateli zobrazí jeden filtr vztahující se k prvnímu výchozímu přehledu „MZDY-BAREVNĚ“. Po vyplnění filtru se zobrazí na horní liště kromě výchozího přehledu i přehledy další, které by měly usnadnit uživateli práci s daty při měsíčním zpracování mezd. Pokud uživatel na některý z těchto přehledů klikne myší, zobrazí se mu filtr vybraného přehledu a po vyplnění filtru se požadovaný přehled zobrazí.

·         Doporučujeme si přehledy před měsíční uzávěrkou projít a zaměřit se na upozornění kvůli nesrovnalostem v datech

·         Jedná se o tyto přehledy:

MZDY-BAREVNĚ

Přehlednější barevný jednoúrovňový přehled než původní výchozí přehled „5D1-001 Řádky komplet“(uložen ve stromečku přehledů ve větvi „ostatní) zobrazuje všechna pořízená data. Hrubé a čisté mzdy jsou barevně odlišeny podle použitého druhu mzdy. Za každou osobou je zvýrazněný řádek s Doplatkem na účet a zobrazením HM a ČM. Ve sloupci Výpis jsou zobrazeny i postupy matematického výpočtu zobrazených hodnot.

MZDY-KONTROLA

Nástroj pro kontrolu a opravu dat před uzavřením mezd. Po kontrole pořízených dat, přehled uživateli hlásí ve sloupcích se znakem „!“ nesrovnalosti v pořízených datech. Ve 2. úrovni jsou přehledně vidět všechny pořízené DM osoby, na které uživatel stojí v 1. úrovni prohlížeče.

NEMOCENSKÉ DÁVKY-MZDY

Nástroj pro kontrolu všech pořízených nemocenských v zadaném období. Ve 2. úrovni je přehledně graficky zobrazen rozpis nemocenské den po dni vzhledem k plánovacímu kalendáři osoby. Pokud program po kontrole dat zjistí chyby, označí řádek červeně a ve sloupci „Výpis“ nahlásí uživateli chybu. Přímo v tomto prohlížeči může uživatel pořizovat nemocenské.

PŘÍLOHA K ŽÁDOSTI O

Nástroj pro kontrolu tvorby a odeslání „Přílohy k žádosti o“ a pro kontrolu odeslání „Hlášení ukončení PN“. Zapisuje datum a čas odeslání xml souboru příslušného tiskopisu do ČSSZ.

E-NESCHOPENKY

Přehled s informacemi o nemocích zaslaných ČSSZ přímo do programu IMES na základě každodenního automatického dotazu programu nastaveného na určitý čas. V přehledu se zobrazí legitimace, začátek nemoci, pokračování nemoci, konec nemoci, změny v neschopenkách, storno. Zda se jedná o pracovní úraz, o nemoc krácenou kvůli alkoholu. Zobrazí se informace o lékaři, který vystavil legitimaci a informace o vycházkách nemocného.

EXEKUCE Z MĚSÍČNÍCH DAT

Nástroj pro kontrolu všech exekucí spočtených v rámci mzdového období. Přehled má 5 částí, ve kterých jsou podrobně exekuce osoby zobrazeny včetně poznámky z MS u dané exekuce a matematického výpočtu, dle kterého se částka exekuce spočítala. Včetně historie splácení exekuce měsíc po měsíci.

DOVOLENÁ

Nástroj pro kontrolu dovolených osob v MS. Barevně jsou označené sloupce se zůstatky dovolené před čerpáním a po čerpání (zelená, růžová, žlutá) a dále jsou barevně zvýrazněny řádky osob, u kterých v daném období došlo ke změně (nástup, výstup, ruční zásah do výše dovolené, …)

DOVOLENÁ-ČERPÁNÍ PO MĚSÍCÍCH

Nástroj pro kontrolu dovolených osob v MS. Rozpracovaný do měsíčního sledování zůstatků a čerpání dovolených.

DPP

Nástroj na sledování odpracovaných hodin u osob s DPP (dohodou o provedení práce) a to jak měsíčně, tak ročně. Hlásí uživateli, kolik je ještě hodin do limitu 300 hodin za rok. Dále zobrazuje částky vyplacené na DPP, jak měsíčně, tak ročně.

PŘESČASY

Nástroj na sledování veškerých přesčasů osob a to i zpětně vyplněním období ODDO do vstupního filtru. Přehled upozorní uživatele, pokud se hodiny přesčasu zaměstnance blíží max. Limitu přesčasu znakem VYKŘIČNÍK. Řádky s vykřičníkem jsou zobrazeny žlutou barvou.