TIP

Podívejte se co je u nás nového!

více informací

Finance a Účetnictví

Stáhnout PDF

Modul Kniha faktur
- zápis faktur přímo nebo odvozením ze skladového dokladu (vystavená faktura z dodacího listu i přijatá fa z příjemky)
- faktury, stvrzenky se vystavují ihned po pořízení dat současně s vystavením dodacího listu, dávkově z předem
  vystavených dodacích listů nebo nabídkou dat z přijatých objednávek
- zápis smluvních plateb (stálé platby) s rozpisem dle platebního kalendáře
- zápis do saldokonta ihned při uložení faktury (saldo účetní i neúčetní)
- práce i ve 2 cizích měnách (ceníková měna rozdílná od měny k úhradě) s přepočtem do účetní měny
- prodejní množství v jiné MJ než je základní MJ pro evidenci skladu
- různé druhy tisku faktur (i se složenkou a převodním příkazem) , tisk až 3 adres

Modul Pokladna
- účetní i neúčetní pokladna i prodejní kasa, libovolný počet pokladen
- libovolný počet paragonů na jednom dokladu
- vystavení paragonu tržeb na stejných principech jako je faktura (doplnění ceny z ceníku, zápis do skladové
  evidence apod.), z vystaveného paragonu lze volitelně tisknout paragon, stvrzenku nebo Fa
- obchodní kasa - pro maloobchody a supermarkety
- zaúčtování je možné podle paragonů i za celý doklad (bez ohledu paragonů)

Modul Obecné účtování
- při běžném podnikovém zpracování jde o modul určený pro zpracování interních dokladů
- u účetních firem plně nahradí ostatní knihy již jednou vedené přímo v účetní jednotce - umožňuje rozpis dokladů do
  evidence DPH, úhrady faktur výběrem ze salda, automatický zápis odložených plateb, zápis úhrady nové zálohy,
  odečty záloh atd..
- součástí modulu je i zaúčtování haléřových rozdílů, kurzových rozdílů běžných i ročních, zúčtování penalizací,
  přeúčtování běžných účtů DPH, účtování penalizací, účtování kompenzací
- vzorové doklady - již jednou vystavené doklady lze kopírovat (i do nových období)

Saldokonto
- v každém okamžiku aktuální korunové i valutové saldokonto
- účetní i neúčetní pohledávky a závazky formou prohlížení i sestav
- zápisy jsou podkladem pro zpracování převodních příkazů, pro zápis úhrad v bance, pokladně a OU, pro kompenzace,
  upomínky, penalizace, zpracování haléřových rozdílů
- export pohledávek pro potřeby bank a faktoringových společností
- operativa salda - kompenzace, upomínky, penalizace, haléřové a kurzové rozdíly

Bankovní výpisy a převodní příkazy
- odeslání a příjem elektronicky s automatickým párováním (vedle různých formátů bank i poštovní poukázky SIPO) nebo
  klasickým zpracováním
- podporujeme všechny banky a bankovní formáty v ČR
- jednodenní i vícedenní výpisy
- možnost rozpisu jedné platby podle jednotlivých fa
- automatické uložení neznámých plateb do odložených plateb a dále jejich párování

Výkazy
- podnikové výkazy odpovídající legislativním normám, např. přiznání DPH včetně elektronického odeslání, Rozvaha v
  plném i zkráceném rozsahu, Výkaz zisků a ztrát v plném i zkráceném rozsahu, Výkaz Cash Flow, …
- zpracované výkazy lze editovat

Rozbory
- jednoduché, univerzální a přehledné vnitropodnikové rozbory
- možnost definice vlastních datových skladů a propojení na vlastní datové zdroje v systému
- export do Excelu nebo Internetového prohlížeče
- široké možnosti filtrování a manipulace dat (skupinování, třídění, filtry, variabilní zobrazení,…)
- rozsáhlé kombinace vnitro hledisek (střediska, zakázky, výkony, období, partneři, účty, položky, sklady, osoby, …)
- možnost analýz nad uživatelskými skupinami hledisek
- možnost definice vlastních sestav a grafů


Chcete dostávat nejnovější informace z IMES ?
Jednoduše se přihlašte k odběru zadáním Vaší e-mailové adresy a odesláním.
Načítám, prosím vydržte...