TIP

48 modulů komplexního systému, který pro Vás neustále rozvíjíme !

více informací

Obchodní případy

Stáhnout PDF

Obsahem je kompletně zpracovaná obchodní problematika: zpracování prvotních dokladů, provozních přehledů a výsledných rozborů v IS IMES bez nutnosti vedení jakýchkoli vedlejších evidencí. Systém je maximálně přizpůsoben pro všechny profese – od obchodních manažerů, přes konečnou obsluhu vystavující prvotní doklady, až po management.

Cyklus pořízení prvotních a navazujících dokladů a tisky partnerských dokumentů:
- Přijatá poptávka – tisk cenové nabídky
- Přijatá objednávka
- Vystavená objednávka

 • automatické zpracování na základě zapsané přijaté objednávky
 • ruční pořízení v případě nákupu na sklad
 • - Příjemka skladová

 • nabídkou dat vystavené objednávky (dle dodacích listů)
 • možnost příjmu na sklad v rozpisu hlavní stroj a příslušenství podle objednávky nebo s volitelným sumováním řádků
 •     příslušenství na hlavní stroj
  - Faktura přijatá – se současnou likvidací skladových příjemek
  - Faktura vystavená s automatickým vyskladněním ze skladu – nabídkou dat z přijaté objednávky

 • volitelně na partnera prodejce nebo konečného odběratele (při zachování rozborů dle prodejců)
 • s možností využití všech druhů slev a různých způsobů jejich tisku

 • Reklamace
  - řeší reklamované fakturované služby nebo vratky výrobků či zboží z důvodů reklamace - obsahuje např. tyto možnosti:
    oprava faktury, náhrada původní reklamované fakturované položky novou, …..

  Využívané obecné vlastnosti systému v oblasti nákupu a prodeje strojů:

  - práce v cizích měnách a tisku dokladů v cizích jazycích
  - propracované ceníky nákupních a prodejních cen (různé hladiny cen a slev dle skupin položek a cenových skupin
    partnerů) s jejich automatickou tvorbou příjmem od dodavatelů
  - automatizované zpracování prvotních dokladů na základě dat z jiných dokladů
  - široké možnosti filtrování a skupinování v přehledech
  - uživatelské seskupení všech potřebných výstupů pro konkrétní obsluhu (manažera) do modulu Manažer

  Slevy přirážky a náklady pořízení
  - vícestupňový systém slev, např. sleva z ceny + rabat pro prodejce, výpočet obchodní marže
  - výpočet a rozvrh slev popř. nákladů na pořízení a jejich přímé promítnutí do fakturačních položek

  Obalové konto
  - automatické generování výdeje obalů a to i více druhů
  - automatické sledování obalového konta dle zákazníka s tiskem na faktuře

  Výstupy formou přehledů, rozborů a sestav – příklady:
  - Přehled životního cyklu zakázky
    V jednom přehledu je kompletní informace souhrnná i detailní od informací z objednávek až po všechny typy
    prvotních účetních dokladů (příjemky, dodací listy, faktury přijaté, vystavené), stav pohledávek a závazků
    i komplexní sumární informace o výsledné ziskovosti
  - Přehled tržeb a marží podle partnerů (a jejich skupin) a položek (a jejich skupin)
  - Sestavy nákupy-prodeje – od detailních až po sumáře za skupiny prodejců a položek v různých formách třídění
  - Rozbory tržeb a prodejů v časových řadách, doplněné grafy (dle prodejců, skupin prodejců, položek a skupin položek)


Chcete dostávat nejnovější informace z IMES ?
Jednoduše se přihlašte k odběru zadáním Vaší e-mailové adresy a odesláním.
Načítám, prosím vydržte...