TIP

Podívejte se co je u nás nového!

více informací

Zakázky

Stáhnout PDF

Řízení zakázek pomocí systému IMES
Systém důsledně podporuje zpracování externích i vnitropodnikových zakázek i všechny druhy zakázek z pohledu zaměření:
- prodejní zakázky (nákup a prodej zboží, tj. přijaté a vystavené objednávky)
- provozní zakázky (služba včetně rozpisu spotřeby materiálu)
- výrobní zakázky s dalším členěním na
- zakázkovou výrobu (výroba dle přijatých objednávek)
- sériovou výrobu (výroba na sklad v rozsahu plánu výroby)

Provozní doklad zakázky a základní provozní tisky
- prvotní doklad zakázky je univerzální - zakázkový list, objednávka, výrobní zakázka
- v řádcích dokladu obsluha rozepisuje objednané zboží, spotřebovaný materiál a práce podle osob a hodin s
  automatickým doplněním cen z ceníku (externích či vnitropodnikových)
- formulář dokladu je přizpůsoben provozní obsluze (mistři provozu)
- z důvodu kompletnosti nákladů systém podporuje i rozpis práce cizích osob na zakázku (následná faktura se
  už v účetnictví na zakázku nemusí rozepisovat)
- je zdrojem dat pro automatizované zpracování dalších prvotních dokladů (denní docházky, hrubých mezd,
  faktur a skladových dokladů) i řady tiskových forem dokladů, např. :

 • Zakázkový list
 • Příkaz k výrobě
 • Podklad pro skladový výdej na zakázku
 • Pracovní výkaz zaměstnance

 • - provozním výstupem je i kompletní přehled životního cyklu zakázky – vedle základní informace ze všech prvotních
    dokladů podnikového IS (fa přijaté a vystavené, skladové a mzdové doklady) obsahuje informaci i o pohledávkách
    a závazcích a sumární informaci o nákladech a výnosech

  Dlouhodobé zakázky
  - možnost přenosu nákladů a výnosů zakázky do nového účetního roku
  - postupná fakturace (splátkový kalendář)
  - zpracování a zúčtování nedokončené výroby

  Nedokončená výroba, rozvrh režijních nákladů a vnitrofakturace
  - zpracování a zúčtování nedokončené výroby (i měsíčně), přenos mezi účetními roky) i její automatizované odúčtování
    při uzavření zakázky
  - pro sledování ziskovosti zakázky i pro zúčtování nedokončené výroby jsou nutné správné hodnoty nákladů a výnosů
    zakázky – k tomuto účelu se využívá důsledný systém vnitrofakturace i rozvrh režijních nákladů až na
    jednotlivé zakázky

  Karta zakázky a uzavření zakázky
  - karta zakázky se automaticky zakládá současně s vyvořením hlavičky prvotního dokladu (objednávka, zakázkový list…)
    s možností následné aktualizace nebo ji lze založit nezávisle na prvotním dokladu
  - v hlavičce karty zakázky lze sledovat řadu informací, např. partner u externí zakázky, středisko a výkon nákladové,
    rozpočet, smlouva, smluvní cena, popis a volný text, …
  - zápisem datumu uzavření do karty je zakázka uzavřená a nelze ji pak v prvotních dokladech dále používat
  - možnost automatizovaného hromadného vyúčtování vnitropodnikových zakázek (automaticky zúčtuje výnos na zakázku
    a náklad na odběratelská vnitrohlediska, případně u investičních zakázek na aktivaci a pořízení investic)

  Rozborové výstupy zakázek, zajištění jejich komplexnosti
  Příklad druhů rozborových výstupů:
  - přehledy životního cyklu zakázky (v různých formách)
  - formulář Karta zakázky
  - sestavy rozborů nákladů a výnosů zakázek (v deailní i tabulkové úpravě)
  - rozbory zakázek – vhodné především pro vyhodnocení zakázek dlouhodobých, finančně rozsáhlých a opakujících se
    zakázek

  Výše uvedené výstupy obsahují vstupy ze všech modulů IS IMES z řádků prvotních dokladů – o vstupu rozhoduje vyplněný sloupec zakázka


  Chcete dostávat nejnovější informace z IMES ?
  Jednoduše se přihlašte k odběru zadáním Vaší e-mailové adresy a odesláním.
  Načítám, prosím vydržte...