TIP

48 modulů komplexního systému, který pro Vás neustále rozvíjíme !

více informací

Vnitrobanka

Účel

- Účelem je sledovat hospodaření vnitropodnikových útvarů formou toku „finančních“ prostředků“. Pod pojmem „finanční prostředky“ rozumíme nejen peněžní toky (platby dodavatelských a tržbových fa), ale i nepeněžní vnitropodnikové výnosy a náklady.

- Výhodami oproti “účetním” výsledkům středisek (výsledovka), které zahrnují do výnosů a nákladů i neproplacené faktury je očištění výsledků od neproplacených externích fa (nákladových a výnosových) a operativnost.

- Předpokladem pro využití modulu je vedení saldokonta dle hospodářských středisek a rozlišování všech plateb dle středisek.

Případová studie – modul Vnitrobanka v zemědělském podniku

- Základem veškerého dění v jakémkoliv podniku je výše hotovosti na účtu. Organizační struktura zemědělských podniků často složena z více  výrobních úseků nebo středisek, které vedení potřebuje stimulovat k tržnímu chování a maximalizaci zisku. Jako kontrolní i informační mechanismus je možno použít modul informačního systému IMES - Vnitrobanka.

- Podkladem pro pohyby vnitrobanky jsou konkrétní prvotní doklady, takže není nutno duplicitně dopořizovat jakékoli další vstupy např. vnitrošeky. Jedná se o peněžní plnění (Banka, pokladna) ale i nepeněžní plnění (vnitrofaktury, zásoby). Každý doklad je dle ořízeného střediska přiřazen na vrub jednoho konta a ve prospěch jiného konta.

- Prvotní doklady se do vnitrobanky můžou volitelně promítat v reálném čase respektive v okamžiku zápisu dokladu do účetnictví.

- Operativní přehledy jsou  důležité pro vedoucí středisek pro rozhodování o rozvoji či plánování finančních nákladů a výnosů. Stav konta vždy udává výsledek střediska s podrobným členěním až na jednotlivé doklady. Naopak přehled všech kont dává vedení podniku informace, na kterém středisku došlo ke zhoršení či ke zlepšení.

- Vnitrobanka je i motivuje k dosažení co nejvyšších tržeb a na co nejrychlejší úhradě dodávky. Eliminují se tedy nedobytné pohledávky. Výsledky vnitrobanky lze tedy použít i pro rozhodování o výši stimulačních odměn.

- Veškeré vstupy a výstupy jsou filtrovány dle přístupových práv, takže každý vidí jen útvary, které má na starosti.


Chcete dostávat nejnovější informace z IMES ?
Jednoduše se přihlašte k odběru zadáním Vaší e-mailové adresy a odesláním.
Načítám, prosím vydržte...