TIP

IMES.cz je na trhu již více než 25 Let !

více informací

Provoz a doprava

Stáhnout PDF

Modul Provoz - doprava
- modul Provoz-doprava (vedle Zásob a fakturace) obsáhne veškerou potřebnou evidenci vedenou přímo v provozních
  podmínkách. Slouží pro vystavení prvotních dokladů, které vznikají v provozech – jde především o pracovní
  výkazy všech forem, stazky nákladní autodopravy a těžké mechanizace, zakázkové listy, specifické zápisy
  pro sledování provozu strojů (STK, opravy, ...), ....
- stazky, pracovní výkazy a zakázkové listy (služby i výroba) slouží pro přímé zúčtování vnitrofakturace, poskytují
  informace pracovníkům provozů ve formě přehledů a sestav a jejich data jsou využívána základními agendami IS
  IMES pro automatickou tvorbu denní docházky osob, dokladů hrubých mezd, vystavení externích faktur za práce
  a služby i k vystavení výdejek spotřeby ze skladu

Výhody využívání modulu provoz - doprava jsou následující:
- pracovníci provozů pořizují prvotní doklady do systému aniž mají přístup do mzdové agendy a jiných základních
  ekonomických agend (např. fakturace)
- detailní rozpis prací dle strojů a osob pro vnitrofakturaci, externí fakturaci, spotřebu PHM (evidence pro zelenou naftu)
  se provádí v pracovních výkazech mimo mzdy, do hrubých mezd se přenáší již data sumární upravená do formy pro
  vyúčtování mzdových nákladů
- do pracovních výkazů, stazek a zakázkových listů je možné zahrnout veškeré provozní informace (včetně těch, které
  nesouvisejí s vnitropodnikovými pravidly či legislativou)

Vnitropodniková fakturace
- účelem vnitropodnikové fakturace je vytvořit předpoklady pro zainteresovanost jednotlivých středisek na hospodaření
  podniku a doplnění podkladů pro cenové kalkulace výrobků a služeb (práce pro jiný kalkulační výkon než je výkon
  matriční stroje či osoby - a to i v rámci střediska)
- vnitropodnikové zúčtování výnosů a nákladů se vytváří na pozadí prvotních dokladů (stazek, pracovních výkazů,
  zakázkových listů a skladových dokladů) automaticky dle nastavení číselníků v plné návaznosti na ceníky a
  vnitropodniková pravidla uživatele
- předpokladem správnosti výsledků je rozpis práce osob a strojů podle jednotlivých vnitropodnikových nákladových
  hledisek. Ostatní již obstará program automaticky


Chcete dostávat nejnovější informace z IMES ?
Jednoduše se přihlašte k odběru zadáním Vaší e-mailové adresy a odesláním.
Načítám, prosím vydržte...