TIP

Elektronická evidence tržeb a dotyková pokladní kasa?

více informací

Mzdy

Stáhnout PDF

Obecné vlastnosti
- v souladu s platnou legislativou
- vhodné pro všechny typy a velikosti organizací - obchod, výrobní sféra, státní správa, školství
- variabilita v nastavení agendy – jejím prostřednictvím lze zpracování maximálně přizpůsobit uživateli (v návaznosti na
  jeho konkrétní požadavky na postupy zpracování)
- racionální pořízení dat - automatizované procesy výpočtu mezd
- široká možnost nastavení individuálních uživatelských práv
- kompletní elektronická komunikace se státní správou, bankou a pojišťovnami

Osobní evidence a personalistika
- evidence změn u zaměstnance v časové posloupnosti
- racionální pořízení nových zaměstnanců i aktualizace změn (i hromadné změny) , průběh změn
- pro jednoho zaměstnance je možno zpracovávat současně i více pracovněprávních vztahů
- hromadná kontrola osob v insolvenčním rejstříku
- přehledy a sestavy (nástupy, výstupy, převody, přehled dle bydliště, mzdové zařazení, vzdělání, praxe, životní výročí,
  věková struktura dle profesí a funkcí, pracující důchodci, mateřská dovolená, hmotná odpovědnost, ...)
- kniha pracovních smluv a jiných dokumentů s automatickou tvorbou smlouvy dle uložených uživatelských vzorů
- evidence zdravotních prohlídek a školení, jejich výsledky, platnosti a plán obnovy
- státní a resortní statistické výkazy - přepočtené stavy zaměstnanců, Trexima, ISP, P1-04, P2-04
- různé typy spojení na zaměstnance
- průběh všech předchozích zaměstnání, pracovního zařazení a délky trvání
- pracovní a životní jubilea
- automatický výpočet pracovních průměrů

Předepsané formuláře, sestavy, prohlížeče
- obsahem jsou veškeré předepsané i uživatelsky požadované formuláře, sestavy a datové soubory
- výplatnice s volitelnou náplní položek s možností odeslání výplatního lístku do e-mailu; podpisová listina a výčetka platidel i pro mimořádné odměny
- mzdové listy (čtvrtletní, pololetní, roční a řádkové za zaměstnance), možný náhled do minulých let
- přihlášky a odhlášky zaměstnanců, evidenční listy,
- potvrzení při odchodu (zápočtový list, potvrzení pro Úřad práce), potvrzení o zdanitelném příjmu, ...
- rozborové sestavy hrubých mezd s náplní dle požadavků uživatele v různém třídění (čísla pracovníků, abecedně,
  mzdový tarif, profese, klasifikace zaměstnání apod.) za podnik i vnitropodnikové útvary

Hrubé mzdy a pořízení dat
- racionální pořízení dokladů na základě nastavení šablon
- automatické generování mzdových dokladů dle docházky – včetně tisku docházky
- lze využít pro veškeré složky HM, pokud jsou směrována na matriční hlediska
- při zpracování řádků je akceptován zadaný plánovací kalendář osoby
- dopočty základní mzdy do fondu pracovní doby – využívá se u časové mzdy a měsíčních platů
- výpočty prémií, podílů, paušálů, přesčasů, odpracovaných a volných dnů a hodin
- klasický způsob pořízení je možné volit podle konkrétní potřeby pro určitou skupinu pracovníků
- výpočet hrubé mzdy při zadání čisté mzdy
- dovolená - nároky a čerpání staré a nové dovolené, dodatkové dovolené a možnost evidovat placené zdravotní volno
- plnění výkonových norem dle jednotlivých prací; tisky formulářů pracovních výkazů a stazek
- evidence dávek nemocenského pojištění - podklady se pořizují formou dokladu
 
Čisté mzdy a následné výstupy
- možnost opakovaného automatického výpočtu čistých mezd
- možnost kontroly dodržení minimální nebo zaručené mzdy a dopočet do minimální nebo zaručené mzdy
- automatický výpočet zadaných srážek a exekucí:
- zohlednění typu a pořadí exekuce, dle legislativy - rozlišení, zda se jedná o exekuci přednostní, nepřednostní, exekuci přikázáním, insolvenci
- výpočet dle data doručení
- možnost evidovat kdo exekuci vystavil, číslo rozhodnutí, celkovou dlužnou částku a její snižování, datum doručení, datum nabytí právní moci
- volba odeslání do převodních příkazů nebo deponování srážky
- kontrolní sestavy dle jednotlivých srážek včetně historie srážek a Oznámení o provádění srážek ze mzdy pro ČSSZ
- možnost nastavení záloh a doplatků mzdy na účet nabo pokladnou
- roční zúčtování daně z příjmu za osobu a za podnik
- automatické zaúčtování vytvořených dokladů z mezd
- výstupy pro peněžní ústavy, ČSSZ, pojišťovny a penzijní fondy formou přehledů a platebních příkazů - např. spoření, pojištění,
  splátky půjček, zálohy a doplatky mezd, podnikové spoření, ...
- kontrolní sestavy čistých mezd


Fakturace externí a vnitropodniková
- mzdový doklad může být zdrojem dat k vystavení externí faktury (následné zpracování faktury) a naopak z fakturace prací
  lze automaticky vygenerovat mzdový doklad; návaznost na ceníky
- vnitropodnikové zúčtování prací a služeb z běžných mzdových řádků

 


Chcete dostávat nejnovější informace z IMES ?
Jednoduše se přihlašte k odběru zadáním Vaší e-mailové adresy a odesláním.
Načítám, prosím vydržte...