Změny MZDY – IS IMES k verzi pro rok 2020

 

1.    LEGISLATIVA 2020 – dopady do číselníků. 2

1.1.      Změna mzdových tarifů od 1.1.2020 v IMES. 3

1.1.1.       Pedagogové ve veřejném školství – platová tabulka č. 4 platná od 01.01.2020. 3

1.1.2.       Zaměstnanci ve veřejném sektoru - platová tabulka č. 1 platná od 01.01.2020. 3

2.    LEGISLATIVA 2019 – v průběhu roku. 4

2.1.      Náhrada za nemocenskou v prvních 3 dnech nemoci 4

2.1.1.       Řešení v IMES. 4

2.2.      Změna sazby odvodu pojistného na SZ. 4

2.2.1.       Řešení v IMES. 4

2.3.      ZMĚNA LIMITU PRO SRÁŽKOVOU DAŇ, není-li podepsané prohlášení 5

2.3.1.       Řešení v IMES. 5

2.4.      ZMĚNY V PROVÁDĚNÍ SRÁŽEK ZE MZDY OD 1. 6. 2019. 6

2.4.1.       Řešení v IMES. 6

3.    IMES – ZMĚNY VERZE pro rok 2020. 6

3.1.      Modul MS Osoby a personalistika_změny a nové funkčnosti 6

3.1.1.       Záložka MS_Osoby_nová úloha Evidence dětí 6

3.1.1.1.        Změny v pořadí dětí 7

3.1.1.2.        Nové možnosti – Návrat(99) a Uložení změn(100) 9

3.1.1.3.        Změna zadání dítěte z neinvalidního na invalidní 11

3.1.1.4.        Zrušení nároku na slevu u dítěte. 11

3.1.1.5.        Filtrování záznamů na záložce „Osoby“ 14

3.1.1.6.        Nové upozornění – neuplatnění BONUSU. 16

3.1.1.7.        Nové upozornění – daňové zvýhodnění se uplatňuje na dítě starší 26 let 17

3.1.1.8.        Nové kontroly na RČ. 18

3.1.1.9.        Nová kontrola na ruční vyplnění údaje „Potvrzení do“ 18

3.1.1.10.     Kontrola na obsazenost pořadí řádky při zpětném doplnění dítěte či jiné osoby do minulých období 19

3.1.1.11.     Kontrola na uplatnění nároku na slevu u dítěte staršího 26 let 19

3.2.      Modul MZ Mzdy_změny a nové funkčnosti 20

3.2.1.       Nemocenská od 1.7.2019 v IMES. 20

3.2.2.       Pořízení nemocenské přes zjednodušené šablony 701 a 702. 21

3.2.3.       Nemocenská od 1.1.2020 v IMES. 21

4.    Plánovací kalendáře. 21

4.1.      Práce s PRACOVNÍ DOBOU a tvorba nového kalendáře. 21

5.    Sestavy. 22

5.1.      Sestavy modulu MS – Osoby a personalistika. 22

5.1.1.       Prohlášení poplatníka daně z příjmů. 22

5.1.2.       Žádost o roční zúčtování záloh. 23

5.1.3.       Sestavy 5EDP Evidence dětí - poznámka. 23

5.1.4.       Potvrzení pro soud. 24

5.2.      Sestavy modulu MZ – Mzdy. 25

5.2.1.       Výplatní lístek a zobrazení zdravotního volna. 25

5.2.2.       Mzdový list 27

5.2.3.       Možné chyby čistých a hrubých mezd dle upozornění 27

6.    Číselníky. 29

7.    Přehledy modulu MS. 30

8.    Přehledy modulu MZDY. 30

8.1.      MZDY – BAREVNĚ. 31

8.2.      MZDY – KONTROLA. 31

8.3.      EXEKUCE Z MĚSÍČNÍCH DAT. 31

8.4.      NEMOCENSKÉ DÁVKY - mzdy. 31

8.5.      DOVOLENÁ. 32

8.6.      DPP. 32

9.    PŘEHLEDY MODULU DOCHÁZKA. 32

 

1.  LEGISLATIVA 2020 – dopady do číselníků

·         Nové hodnoty v číselnících Roční parametrické údaje (C0989P), Měsíční parametrické údaje (C0997P), Minimální mzda (C5107I), Daňové zvýhodnění na vyživované děti žijící ve spol. domácnosti (C5490P), Období agend (C0996U), Odvody a jejich tvorba (C5411), Typy Odvodu (C5409)

Změny v údajích

2019

2020

Minimální mzda v měsíci

13.350,-Kč

14.600,-Kč

Maximální roční příjem pro výpočet solidární daně

1.569.552,-Kč

1.672.080,-Kč

Částka, od které se počítá solidární daň v měsíci

130.796,-Kč

139.340,- Kč

Maximální roční vyměřovací základ pro odvod sociálního pojištění

1.569.552,-Kč

1.672.080,-Kč

Hranice příjmu pro výpočet ND na den (sociálka)

1.         Hranice

2.         Hranice

3.         Hranice

 

1.090,-Kč

1.635,-Kč

3.270,-Kč

 

1.162,-Kč

1.742,-Kč

3.484,-Kč

Redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy za prvních 14 kalendářních dnů pracovní neschopnosti

1.          Redukční hranice

2.          Redukční hranice

3.          Redukční hranice

 

 

190,75

286,13 Kč

572,25 Kč

 

 

203,35 Kč

304,85 Kč

609,70 Kč

Hodnoty pro výpočet exekucí

·         částka, nad kterou se strhne bez omezení

 

·         nezabavitelná částka na osobu

·         nezabav. částka na vyživovanou osobu

·         maximální výše 1/3

 

9.643,-Kč (od 1.6.2019 19.286,-)

6.428,67Kč

1.607,17Kč

3.214,-Kč

(od 1.6.2019 6428,-)

 

19.824,-Kč

 

6.608,-Kč

1.652,-Kč

6.608,-Kč

Odvod ZP na podnicích, které zaměstnávají více jak 50% invalidů

7.540,-Kč

Nastavení číselníků C5409, C5410,C5411

7.903,-Kč

Daňové zvýhodnění na vyživované děti:

1.       dítě

2.       dítě (změna ve výpl. za 07.2017)

3.       dítě (změna ve výpl. za 07.2017)

 

1.267,-Kč

1.617,-Kč

2.017,-Kč

 

1.267,-Kč

1.617,-Kč

2.017,-Kč

Změny v údajích

2018

2019

Průměrná mzda za I.-III. Čtvrtletí roku

Odvod za nezaměstnanou osobu se zdravotním postižením

Náhrada 1 osoby odběrem výrobků nebo služby v objemu

31225,-Kč

78063,- Kč

 

218575,-Kč bez DPH

33429,-Kč

83572,5Kč

 

234003,-Kč

 

Tabulka nejnižších úrovní zaručené mzdy v roce 2019 a 2020:

Skupina prací

Nejnižší úroveň zaručené mzdy

Rok 2019

Rok 2020

Kč za hodinu

Kč za měsíc

Kč za hodinu

Kč za měsíc

1.

79,80

13350

87,30

14600

2.

88,10

14740

96,30

16100

3.

97,30

16280

106,40

17800

4.

107,40

17970

117,40

19600

5.

118,60

19850

129,70

21700

6.

130,90

21900

143,20

24000

7.

144,50

24180

158,10

26500

8.

159,60

26700

174,60

29200

1.1.       Změna mzdových tarifů od 1.1.2020 v IMES

·         Od 1.1.2020 v IMES nastaveny nové hodnoty mzdových tarifů pro zaměstnance platových tabulek 1 (veřejný sektor) a 4 (pedagogové)

·         Nastavení číselníku Mzdové zařazení (C5106):

·         Ukončeny řádky s tarify platnými do 201912

·         Nastaveny řádky s tarify platnými od 202001 do 999999

1.1.1. Pedagogové ve veřejném školství – platová tabulka č. 4 platná od 01.01.2020

Stupeň

Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

14.640

15.880

17.180

18.610

23.590

29.490

29.740

30.270

30.930

31.670

32.850

2

15.180

16.450

17.890

19.370

24.270

29.750

30.010

30.800

31.570

32.630

34.390

3

16.130

17.540

19.030

20.730

24.910

30.090

30.470

31.200

32.840

34.000

36.240

4

17.250

18.730

20.350

22.030

26.050

30.720

31.410

32.360

34.210

36.500

39.250

5

18.340

19.950

21.670

23.570

27.210

31.670

32.400

33.720

36.340

39.300

43.120

6

19.910

21.650

23.460

25.490

29.140

33.290

34.200

35.590

39.380

42.540

46.610

7

20.470

22.220

24.110

26.210

29.970

34.050

34.930

36.550

40.320

43.600

47.720

1.1.2. Zaměstnanci ve veřejném sektoru - platová tabulka č. 1 platná od 01.01.2020

Stupeň

Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

11.030

11.850

12.710

13.650

14.660

15.770

16.980

18.300

19.730

21.260

22.980

24.770

26.730

28.880

31.210

33.750

2

11.370

12.230

13.130

14.120

15.200

16.330

17.560

18.950

20.400

22.010

23.780

25.630

27.690

29.900

32.330

34.960

3

11.740

12.650

13.570

14.590

15.700

16.890

18.180

19.610

21.130

22.800

24.660

26.560

28.680

30.990

33.500

36.210

4

12.120

13.050

14.040

15.080

16.250

17.480

18.810

20.300

21.870

23.610

25.510

27.480

29.690

32.090

34.710

37.520

5

12.550

13.500

14.510

15.600

16.800

18.080

19.470

21.010

22.640

24.440

26.410

28.480

30.760

33.240

35.960

38.870

6

12.980

13.950

14.990

16.120

17.380

18.690

20.150

21.770

23.430

25.290

27.360

29.500

31.860

34.420

37.250

40.270

7

13.400

14.440

15.510

16.690

17.970

19.350

20.840

22.520

24.290

26.200

28.340

30.560

33.000

35.680

38.600

41.730

8

13.850

14.920

16.050

17.250

18.600

20.020

21.560

23.310

25.140

27.120

29.340

31.670

34.190

36.960

40.020

43.250

9

14.310

15.420

16.600

17.850

19.250

20.720

22.330

24.130

26.020

28.100

30.380

32.790

35.420

38.320

41.470

44.820

10

14.830

15.970

17.170

18.470

19.930

21.450

23.090

25.000

26.960

29.090

31.470

33.980

36.710

39.700

42.990

46.430

11

15.310

16.490

17.770

19.110

20.640

22.210

23.940

25.910

27.920

30.150

32.610

35.200

38.030

41.150

44.540

48.160

12

15.850

17.070

18.390

19.770

21.370

22.990

24.780

26.830

28.920

31.240

33.790

36.470

39.420

42.640

46.150

49.920

 

2.  LEGISLATIVA 2019 – v průběhu roku

2.1.       Náhrada za nemocenskou v prvních 3 dnech nemoci

·         Zákonem 32/2019 Sb., kterým se mění zákoník práce a některé další zákony se s účinností od 1.7.2019 ruší ustanovení o neproplácení prvních tří dnů pracovní neschopnosti zaměstnavatelem.

·         Náhrada mzdy nebo platu v době dočasné pracovní neschopnosti, která vznikla před účinností tohoto zákona (před 1.7.2019) a trvá za jeho účinnosti (nemoc pokračuje v době po 1.7.2019), se řídila podle právních předpisů platných do 30.6.2019.
Tzn., že pokud vznikla pracovní neschopnost např. v sobotu 29. 6., tak zaměstnanci ještě nebyly proplaceny první tři dny jejího trvání. Pokud vznikla pracovní neschopnost v pondělí 1. 7., náhrada za první 3 dny pracovní neschopnosti by již náležela.

2.1.1.  Řešení v IMES

·         Dne 25.6.2019 odeslána automatickou reinstalací legislativní úprava nemocenských

·         V souvislosti se změnou zaslanou v AR je provedeno nastavení správného výpočtu nemocenské pro první tři pracovní dny nemoci v číselníku C05565 (Nemocenské dávky – platnosti a algoritmy), ve sloupci „Výpočet“ je nový kód 509 platný od 1.7.2019 a to pro:

·         DM 6000 – Nemoc 3 prac. směny

·         DM 6010 – Prac. úraz do 3 dnů

·         DM 6020 – Nepr. úraz do 3 dnů

·         Kód výpočtu 509 se týká pouze změny zaslané v AR. Po přeinstalování plnou verzí IS Imes bude kód pro výpočet 511. Kód 509 je kód pro možnost zaslaní změn v AR.

 

·         Zadání nemocenské bude probíhat stejným způsobem jako dosud s rozdílem, že se bude zaměstnanci počítat nemocenská i za první 3 pracovní dny nemoci a nebude se již hlídat 24hodin prvního pásma.

Výhody pro uživatele:

Zachováním stávající evidence nemocenské může podnik sledovat navýšené náklady za nemoc v prvních 3 pracovních dnech. Pro mzdovou účetní bude stávající doklad nástrojem pro doložení, že byla nemoc za první tři dny nemoci skutečně zaplacena.

 

·         Dne 25.09.2019 bylo odesláno automatickou reinstalací napočítávání DM prvního pásma do HM, pokud bylo nastaveno napočítávání DM druhého pásma do HM (parametr 34.HM a tisk./A/N v číselníku C05006M Druhy mezd) z důvodu zobrazení nemoci do sestav MZDY/REPOSP

·         Dne 25.9.2019 zároveň odesláno automatickou reinstalací nastavení parametru pro zaokrouhlední nemocenské na hodnotu 2 – na 2 desetinná místa (ve sloupci 10. Částka/zaokr. v číselníku C05006M Druhy mezd)

2.2.       Změna sazby odvodu pojistného na SZ

·         V souvislosti se změnou  nemocenské od 1.7.2019 (placené první 3 dny nemoci) se od 1.7.2019 nově počítá odvod pojistného ze sazby 24,8% místo 25 % a z toho na nemocenské pojištění bude místo 2,3% jen 2,1%.

·         Snížení odvodu pojistného bude mít dopad na výpočet daně u zaměstnanců, protože se navyšuje na „superhrubou mzdu“ jen o 33,8% (24,8% sociální a 9% zdravotní).

2.2.1.  Řešení v IMES

·         Úprava sazby v číselníku C5411 (Odvody a jejich tvorba), nastaveno od 07.2019, odesláno automatickou reinstalací 25.6.2019

·         Oprava v zaokrouhlení odvodu na SP za podnik, odesláno automatickou reinstalací 29.8.2019.

Po nasazení nového procenta odvodu na SP za podnik (24,8%) se mohlo stát, že díky matematickému zaokrouhlení na 2 desetinná místa za každým záznamem mezd, který se měl započítávat do základu na SP, po sečtení za podnik a následném zaokrouhlení na 1-, Kč nahoru, podnik odvedl o 1,- Kč více než-li by měl správně odvést ČSSZ.

 

·         Oprava v zaokrouhlení odvodu SP za podnik odeslána automatickou reinstalací 18.9.2019.

Pokud vyšel součet všech odvodů za podnik na 3. desetinná místa, kde první a druhé desetinné místo byla 0, mohlo dojít ke špatnému zaokrouhlení třetího desetinného místa o 1,-Kč. Uživatel byl upozorněn hláškou ČSSZ na www stránkách při zpracování přehledu. Např. vyšla částka odvodu SP za podnik 12.833,008, na přehled se dosadila částka Kč 12.833,-. Zaokrouhlení mělo být 12.834,- (ČSSZ upozornila na svých www stránkách 12.9.2019)

 

·         Oprava v zaokrouhlení za více sociálních pojišťoven, tzn. i do zahraničních pojišťoven odeslána automatickou reinstalací 17.9.2019

Při zpracování převodních příkazů se zaokrouhlení za všechny pojišťovny načetlo do převodních příkazů do odvodu české ČSSZ, místo aby se zaokrouhlilo za každou zahraniční pojišťovnu zvlášť.

 

2.3.       ZMĚNA LIMITU PRO SRÁŽKOVOU DAŇ, není-li podepsané prohlášení

·         Dne 12.4.2019 automatickou reinstalací nahrána do programu legislativní úprava výše daně od 05.2019

·         Dle zákona č.80/2019 Sb., který vyšel 27.3.2019

·         Částka 2500Kč pro srážkovou daň se navyšuje na 3000Kč a použije se poprvé při zúčtování mzdy za květen 2019

·         Limit pro srážkovou daň se bude odvíjet od částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění, aby při příštím zvýšení této částky nebylo nutné přijímat novelu zákona o daních z příjmů a limity sjednocovat

2.3.1.  Řešení v IMES

·         V číselníku C5499P Výpočet daně je nastaven limit pro výpočet daně od 201905 ve výši 3000Kč.

·         Do číselníku byl přidán nový sloupec Období oddo, který bude viditelný od verze 04.2019.

 

Příklady:

Příjem v Kč

Období

Odvod

Daň

2999

04.2019

není

zálohová

2999

05.2019

není

srážková

3000

04.2019

ZP,SP

zálohová

3000

05.2019

ZP,SP

srážková

3001

05.2019

ZP,SP

zálohová

 

2.4.       ZMĚNY V PROVÁDĚNÍ SRÁŽEK ZE MZDY OD 1. 6. 2019

·         Dne 25. března 2019 schválila vláda změnu v NV 595/2006 Sb. o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách).

·         Z této změny vyplývá, že výpočet srážek ze mzdy by od 1. června 2019 vypadal tak, že by se čistá mzda snížená o nezabavitelné částky porovnávala s částkou, nad kterou se sráží bez omezení, která by činila 19286 Kč (2x9643). Teprve to, co by bylo nad 19286 Kč by se sráželo bez omezení.

·         Příklad:
Čistá mzda zaměstnance 23658 Kč. Zaměstnanec je ženatý a má dvě děti. Jedná se o nepřednostní pohledávku.
Základní částka, která nesmí být sražena povinnému činí 11251 Kč (6428,67+(3x1607,17) = 11250,18 Kč, zaokrouhleno na 11251 Kč).
Zbytek čisté mzdy po odpočtu základní částky činí 23658-11251= 12407 Kč.
Porovnáme zbytek čisté mzdy s částkou 19286 Kč a vzhledem k tomu, že je nižší, zaokrouhlíme částku 12407 Kč směrem dolu na částku dělitelnou třemi, tj. na 12405 Kč. Jedna třetina z této částky je 4135 Kč a tuto částku použijeme na uspokojení nepřednostní pohledávky. Zbývajících 19523 Kč (23658-4135) by zůstalo zaměstnanci.
Pokud by se postupovalo podle znění před novelou, tak zaměstnanci zůstalo jen 17680 Kč (23658–2764-3214), protože by se plně zabavilo vše nad 9643 Kč (12407-9643=2764 Kč) a ještě jedna třetina z 9643 Kč, tj. 3214 Kč.

2.4.1.  Řešení v IMES

·         Dne 9.5.2019 automatickou reinstalací nahrána do programu změna částky nad kterou se sráží bez omezení z 9643Kč na 19286Kč - úprava nezabavitelné částky v C0997P (Měsíční syst. Param. Údaje) nastavena automatickou reinstalací od 06.2019.

3.  IMES – ZMĚNY VERZE pro rok 2020

3.1.       Modul MS Osoby a personalistika_změny a nové funkčnosti

3.1.1.  Záložka MS_Osoby_nová úloha Evidence dětí

·         Nová úloha na změny v záznamech o dětech z důvodu častých chyb při změnách uplatnění a následných oprav. Změny se správně nenačetly kvůli chybnému zadání do potvrzeních, kde se slevy na děti načítají.

·         Uživatel bude veškeré změny provádět přes tlačítko „ZMĚNA“, kde bude mít veškeré možnosti výběru pro změny.

·         Přístupné údaje pro opravu chybně zadaných evidenčních údajů budou, jak v uzavřeném, tak otevřeném období, pouze údaje nemající vliv na mzdu a to: Příjmení, Jméno, Narozen, Místo narození, Vztah, RČ osoby, nevyplněné datum Potvrzení Od a Potvrzení Do, kam lze doplnit datum stejné nebo vyšší než poslední otevřené období.

 

Obr. Údaje, které lze opravit v otevřeném i uzavřeném období přímo na údaji.

·         Oprava chybně zadaných evidenčních údajů v uzavřených obdobích bude možná pouze v období, kdy byl záznam aktivní.

·         V případě nového záznamu u dětí do 26 let (Typ=Nový) jsou navíc přístupné sloupce: Nárok na slevu/Uplatnit, Pořadí a sloupec Stav z důvodu potřeby pořízení záznamu. U dětí nad 26 let a u kódů pro manžela(ku), druha, družku, otce, matku je pořízení pořadí blokováno a kurzor přeskočí z údaje „RČ“ rovnou na údaj „STAV“.

·         Záznam na řádce u dítěte bude označen na údaji „Typ“ jako Archiv nebo jako Nový

·         Archiv = záznam, který již byl nahrazen jiným záznamem, proto je uložený v archivu

·         Nový = záznam, který se nově vytvořil

·         Nově umožněno filtrování záznamů „Jen aktivních“, „I zrušených“ a záznamů jedné „aktuální osoby“

 

3.1.1.1.        Změny v pořadí dětí

·         Nově v programu má uživatel možnost volby pořadí dítěte přes tlačítko „Změna“

·         Kódy 11,12,13 označují děti neinvalidní na pořadí 1,2,3 a vyšší

·         Kódy 21,22,23 označují děti invalidní na pořadí 1,2,3 a vyšší – děti, na které se uplatňuje částka ve výši dvojnásobku

·         Vždy se bude uživateli nabízet jen to menu, které se bude moci udělat. V případě uzavřených obdobích se celý sloupec „Změna“ schová a nebude přístupný.

 

Příklad 1 – Na děti se neuplatňuje sleva. Nastavení slevy na dítě 1. pořadí. Kód 11.

Příklad 1 – Výsledek. Uživatel zvolil kód 11 a vybral u dítěte na řádce 1 pořadí 1.

·         Výběrem kódu 11 program:

-       Ukončil v období 04.2019 záznam u dítěte na řádce 1 k 31.3.2019 (údaj „Potvrzení do“), kde se neuplatňovala sleva a větu uložil do ARCHIVu

-       Založil nový řádek 4 v období 04.2019 s kódem „uplatnit“ 1 a s „pořadím“ 1. Sám do věty doplnil „Potvrzení od“ 01.04.2019 a vytvořil na údaji „Záznam“ možnost pro „Změnu“. Typ záznamu označil jako „Nový“.

 

Příklad 2 – Na dítě se neuplatňuje sleva. Nastavení slevy na dítě 2. pořadí. Kód 12. Uplatňuje se již 1. Pořadí.

 

·         Program poznal, že se uplatňuje dítě již na 1. pořadí, proto do výběru již umožňuje zvolit jen pořadí 2,3 a vyšší

·         Nově program nabízí i možnost kódu 99, který zruší předešlou změnu provedenou uživatelem a vrátí vše do původního stavu.

·         Nově program nabízí i kód 100, který může uživatel využít v případě více změn u dětí u jedné osoby a postupně si ukládat jednotlivé změny. Při následném použití kódu 99 pro návrat se uživatel vrátí před poslední provedenou změnu. Pokud si nebude ukládat uživatel změny průběžně přes kód 100 a použije kód 99, vrátí se na stav, který byl na obrazovce po vstupu na záložku „Osoby“.

Příklad 2 – Výsledek. Uživatel zvolil kód 12 a vybral u dítěte na řádce 2 pořadí 2.

·         Výběrem kódu 12 program:

-       Ukončil v období 04.2019 záznam u dítěte na řádce 2 k 31.3.2019 (údaj „Potvrzení do“), kde se neuplatňovala sleva a větu uložil do ARCHIVu

-       Založil nový řádek 5 v období 04.2019 s kódem „uplatnit“ 1  s „pořadím“ 2. Sám do věty doplnil „Potvrzení od“ 01.04.2019 a vytvořil na údaji „Záznam“ možnost pro „Změnu“. Typ záznamu označil jako „Nový“.

3.1.1.2.        Nové možnosti – Návrat(99) a Uložení změn(100)

·         Kód 99 – Návrat před provedené změny (zrušení všech změn) - zruší předešlou změnu provedenou uživatelem a vrátí vše do původního stavu na záložce „Osoby“ v Evidenci dětí osoby.

·         Kód 100 – Uložení provedených změn – uživatel může využít v případě více změn u dětí u jedné osoby. Umožňuje si postupně ukládat jednotlivé změny. Při následném použití kódu 99 pro návrat se uživatel vrátí před poslední provedenou změnu. Pokud si nebude ukládat uživatel změny průběžně (používat kód 100) a provede více změn v Evidenci dětí osoby, pak se při použití kódu 99 vrátí na stav, který byl na obrazovce po vstupu na záložku „Osoby“, viz. Příklad níže.

 

Příklad 3 – Na děti zadána sleva na 1. a 2. pořadí. Použití kódu 99 – návrat před provedené změny

·         Na nových řádcích 4 a 5 z příkladu 1 a 2 se nabízí výběr pro „Změnu“

·         V novém výběru jsou možnosti, co uživatel se záznamem může udělat

·         Pokud uživatel vybere kód 99 – návrat před provedné změny, zeptá se program, viz. obr. níže.

 

·         Po potvrzení tlačítka „Ano“ se vrátí Evidence dětí do původního stavu před všechny provedené změny. Jakoby uživatel nic neměnil.

 

Příklad 4  – Na děti zadána sleva na 1. a 2. pořadí. Použití kódu 100 – uložení provedených změn po první změně. Vyvolání kódu 99 pro návrat před poslední změnu. Výběr u dítěte na řádce 2 pořadí 3. místo pořadí 2.

·         Uživatel nejprve zadá u dítěte Nárok na slevu pro 1. Pořadí, následně použije z výběru kód 100. Záznam se mu uloží.

·         Uživatel pokračuje v zadávání dalších slev na stejné obrazovce osoby u dalšího dítěte. Zadá Nárok na slevu u dítěte pro 2 pořadí. Následně zjistí, že má záznam špatně. Dítě má být např. na pořadí 3. Proto vyvolá kód 99 a vrátí se na okamžik po zadání slevy na 1. Pořadí.

 

·         Uživatel vybere dítěti na řádce 2 Nárok na slevu pro 3. pořadí (dítě na pořadí 2 např. uplatňuje manžel/ka). Program zobrazí kontrolní hlášku, že uživatel neuplatňuje vzestupné pořadí u dětí. Uživatel si rozhodne, zda je takto správně zadáno.

 

3.1.1.3.        Změna zadání dítěte z neinvalidního na invalidní

·         Uživatel se postaví na řádek s dítětem u kterého bude provádět změnu. Postaví se na údaj „Změna“ a vybere z nabídky kód 22 – Zadat nárok na slevu na invalidní dítě: 2. Pořadí (dítě je původně zadáno na 2. Pořadí jako neinvalidní, viz. obr.).

 

·         Výběrem kódu 22 program:

-       Ukončil v období 04.2019 záznam u dítěte na řádce 2 k 31.3.2019 (údaj „Potvrzení do“), kde se evidovalo dítě jako neinvalidní na 2. Pořadí, dosadí kód 10 (znamená, že se na dítě v minulosti sleva uplatňovala) do údaje „Uplatnit“ a větu uložil do ARCHIVu

-       Založil nový řádek 3 v období 04.2019 s kódem „uplatnit“ 2  s „pořadím“ 2. Sám do věty doplnil „Potvrzení od“ 01.04.2019, dosadil správnou výši částky pro invalidní dítě a vytvořil na údaji „Záznam“ možnost pro „Změnu“. Typ záznamu označil jako „Nový“.

 

3.1.1.4.        Zrušení nároku na slevu u dítěte

·         V MS, záložce Osoby,  Evidence dětí je na řádce u každého dítěte, kde je povoleno dělat změnu výběr na údaji „Změna“ .

·         Program uživateli nabídne možnosti pro zrušení nároku na slevu na dítě a vybere některý z následujících kódů:

1.     K poslednímu dni aktuálního období – např. jsem v období 04.2019 – ukončení slevy k 30.04.2019

2.     K poslednímu dni předchozího období – např. jsem v období 04.2019, neukončil jsem v 03.2019 – ukončení slevy k 31.03.2019

3.     K poslednímu dni následujícího období – např. jsem v období 04.2019 – ukončení k 31.05.2019

 

·         Níže jsou zpracované příklady pro všechny výše uvedené situace. Vždy je rozhodující, ke kterému konci období chce uživatel ukončit slevu na dítě. Program potom automaticky sám ukončuje platnost záznamů se správnými kódy, zakládá záznamy nové s novým pořadím, ukládá staré záznamy do „Archivu“ a umožňuje provádět přes výběr změny na údaji „Změna“.

·         Příklady 6,7,8 ukazují, jak se program chová, když chce uživatel zrušit slevu u dítěte na 1 řádce, kde uplatňuje 1. Pořadí a osoba má ještě dítě na řádce 2, kde uplatňuje 2. Pořadí.

 

 

Příklad 6: Zrušení slevy k poslednímu dni aktuálního období 04.2019 u dítěte na 1 řádce. Kód 1.

·         Výběrem kódu 1 program:

-       V období 04.2019 ukončil platnost slevy u dítěte na řádce 1 doplněním datumu30.04.2019 (údaj „Potvrzení do“).

-       V období 05.2019

-       Doplnil k oběma dětem na 1 a 2 řádce kód pro uplatnění 10 (znamená, že se uplatňovalo v minulosti)

-       Doplnil k dítěti na 2. řádce také datum 30.04.2019, protože sleva na 2. Pořadí trvala do 30.04.2019. Od 01.05.2019 je dítě na 1. Pořadí.

-       Založil řádku 3 s dítětem, které přečísoval z pořadí 2 na pořadí 1, doplnil trvání slevy od 01.05.2019. Na řádce 3 je nyní možnost „Změny“ a řádek 2 uložil do „Archivu“

 

 

Příklad 7: Zrušení slevy k poslednímu dni předchozího období 04.2019 u dítěte na 1řádce. Kód 2.

·         Výběrem kódu 2 program:

-       V období 03.2019 ukončil platnost slevy u dítěte na řádce 1 k 31.3.2019 (údaj „Potvrzení do“).

-       V období 04.2019

-       Doplnil k oběma dětem na 1 a 2 řádce kód pro uplatnění 10 (znamená, že se uplatňovalo v minulosti)

-       Doplnil k dítěti na 2. řádce také datum 31.03.2019, protože sleva na 2. Pořadí trvala do 31.03.2019. Od 01.04.2019 je dítě na 1. Pořadí.

-       Založil řádku 3 s dítětem, které přečísoval z pořadí 2 na pořadí 1, doplnil trvání slevy od 01.04.2019. Na řádce 3 je nyní možnost „Změny“ a řádek 2 uložil do „Archivu“

 

Příklad 8: Zrušení slevy k poslednímu dni následujícího období 04.2019 u dítěte na 1 řádce. Kód 3.

·         Výběrem kódu 3 program:

-       V období 04.2019 neudělal nic.

-       V období 05.2019 ukončil v období platnost slevy u dítěte na řádce 1 k 31.5.2019 (údaj „Potvrzení do“).

-       V Období 06.2019

-       Doplnil k oběma dětem na 1 a 2 řádce kód pro uplatnění 10 (znamená, že se uplatňovalo v minulosti)

-       Doplnil k dítěti na 2. řádce také datum 31.05.2019, protože sleva na 2. Pořadí trvala do 31.05.2019. Od 01.06.2019 je dítě na 1. Pořadí.

-       Založil řádku 3 s dítětem, které přečísoval z pořadí 2 na pořadí 1, doplnil trvání slevy od 01.06.2019. Na řádce 3 je nyní možnost „Změny“ a řádek 2 uložil do „Archivu“

 

3.1.1.5.        Filtrování záznamů na záložce „Osoby“

·         Ve verzi od 06.2019 změna ve filtrování na záložce „Osoby“ v modulu MS Osoby

·         Přemístěné filtrování záznamů osob z původního umístění nad tabulkou Evidence dětí a ostatních osob (T50DETI) do levé horní části obrazovky, místo původně umístěného FOTA.

Původně zde byla možnost: „Měnit i následující období“ a „Zrušené osoby“

·         „Měnit i následující období“ = veškeré změny se promítnou i do dalších období, je-li zaškrtnuto. Je takto implicitně nastaveno v programu. Pokud chce mít uživatel změnu jen v jednom konkrétním období, odškrtne si v tomto období a v dalším období se změna neprojeví.

·         „Zrušené osoby“ = zobrazení záznamů, kde „Stav“ je hodnota 9

Obr. Původní filtrování záznamů osob na záložce „OSOBY“ 

·         Rozšíření možnosti filtrování o: „Záznamy Jen aktivní“, „Záznamy Aktuální osoby“, „Záznamy I zrušené“

·         Záznamy: Jen aktivní = znamená, že uživatel uvidí jen záznamy, které nejsou v Archivu

·         Záznamy: Aktuální osoby = znamená, že se uživateli zobrazí všechny záznamy osoby, na které právě stojí kurzorem. Při přechodu na další osobu v prohlížeči (buď přímým kliknutím nebo posuvníky) se zaškrtávátko odtrhne a uživatel si vybere na jiné osobě opět dítě, které chce filtrovat

·         Záznamy: I zrušené = znamená, že se zobrazí, jak záznamy aktivní (Stav=2), tak i záznamy zrušené (Stav=9). Jedná se o záznamy, které uživatel zrušil z nějakého důvodu přes křížek na zápatí  obrazovky nebo pravé tlačítko myši volba „Výmaz“.

Obr. Nové filtrování záznamů na záložce „OSOBY“, příklady

1)   Výchozí stav se všemi záznamy. Bez zaškrtnutí.

·         Historie záznamů aktivních i ukončených. Záznamy, kde je možné dělat změny (označeny volbou „Změna“) a záznamy již uložené do archivu (označeny typem záznamu „Archiv“).

2)   Zaškrtnuto Záznamy: "Jen aktivní"

·         Výběr pouze aktivních záznamů, kde je možné dělat změny. Z důvodu přehlednosti.

3)   Zaškrtnuto Záznamy: "Aktuální osoby"

·         Uživateli je umožněno filtrovat záznamy jen jedné osoby. Postaví se na libovolný záznam vybrané osoby a zaškrtnutím „záznamy aktuální osoby“ si zvolí všechny záznamy ukončené i aktivní pouze této osoby.

 

4)   Zaškrtnuto Záznamy: "I zrušené"

·         Uživateli se zobrazí všechny záznamy osob, jak aktivní (s volbou Změna), tak ukončené (Archiv) a navíc i záznamy zrušené se stavem 9, které uživatel z nějakého důvodu přes křížek na zápatí nebo pravé tlačítko myši volba „Výmaz“, zrušil.

 

3.1.1.6.         Nové upozornění – neuplatnění BONUSU

·         Na záložku „Osoby“ přidáno nové upozornění.

„U osoby uplatňujete slevy na děti a není uplatněný BONUS“!!!

·         Uživatel je upozorněn na situaci, že uplatňuje slevy na děti ale neuplatňuje BONUS na děti. Znamená to, že na záložce „Všeob“ má zaškrtnutou slevu na děti, nemá však zaškrtnutý „poskytovat bonus u slevy na děti“

3.1.1.7.        Nové upozornění – daňové zvýhodnění se uplatňuje na dítě starší 26 let

·         Na záložku „Osoby“ přidáno nové upozornění.

!!!„Dítě na řádce X je více jak 26 let a stále je na něj uplatňované daňové zvýhodnění“!!!

·         Uživatel je upozorněn na situaci, že uplatňuje slevu u dítěte staršího 26 let. To znamená, že sleva nebyla uživatelem zrušena i v následujících obdobích po dovršení 26 let. Číslo řádky upřesňuje ke kterému dítěti se kontrola vztahuje.

 

·         Na záložku „Osoby“ přidáno nové upozornění.

!!!„Dítě na řádce X je více jak 26 let a v následujícím období by na něj nemělo být uplatňované daňové zvýhodnění“ !!!

·         Uživatel je upozorněn na situaci, že uplatňuje slevu u dítěte v období, kdy dovršuje 26 let. To znamená, že uživatel musí slevu v příštím období zrušit. Číslo řádky upřesňuje ke kterému dítěti se kontrola vztahuje.

 

Obr. Přehled stávajících kontrol v „Evidenci dětí a ostatních osob“

 

 

3.1.1.8.        Nové kontroly na RČ

·         Kontrola na duplicitní RČ u všech osob, tedy nejen u dětí, které mají slevu. Program nepovolí zadat záznam s RČ, které se již vyskytuje u jiného aktivního záznamu. U partnera/ky, manžela/ky je povolené RČ nevyplnit.

·         Kontrola zní „! Rodné číslo další osoby je již použité“.

Obr. Zadání stejného RČ

 

·         Kontrola na nevyplněné RČ u dítěte, vnuka, sourozence (u kódů, kde lze uplatnit slevy na děti), u ostatních kódů kontroly na RČ nejsou

Obr. Nevyplnění RČ

3.1.1.9.        Nová kontrola na ruční vyplnění údaje „Potvrzení do“

·         Program povolí zadat ručně datum do kdy je uplatňována sleva na dítě, pokud datum patří do stejného období nebo vyššího než je poslední otevřené období. Neumožňuje datum zadat zpětně. Program umožňuje mít otevřeno několik období najednou a v případě ručního doplnění datumu do nižššího otevřeného období by se změna nepromítla do vyššího otevřeného období. Uživatel musí využívat úlohy 1,2,3 přes úlohu „Změna“, která umožní doplnit změny i do otevřených období.

·         Kontrola zní „NELZE – Potvrzení do lze změnit jedině přes Změna (Období Do je menší jak nejvyšší otevřené období)“

·         Zápis datumu do údaje „Potvrzení do“ má jen informativní charakter pro MÚ. Úloha sama slevu neukončí z důvodu možného zrušení slevy v budoucnu. Upozorní však po výpočtu ČM, že je zde uvedeno datum ale ukončení slevy není přes úlohu provedeno. Uživatel musí provést zrušení slevy přes úlohu v menu „Změna“.

 

Obr. Příklad: otevřené období 05.-07.2019. Uživatel chce doplnit k dítěti na řádek 2 konec uplatnění do 31.5.2019 v období 05.2019. NELZE.

·         Kdyby uživatel doplnil datum ukončení slevy 31.7.2019 do období 07.2019, kontrola by se nezobrazila a uživateli by se zapsání datumu povolilo. Jedná se o zápis datumu do posledního otevřeného období.

3.1.1.10.     Kontrola na obsazenost pořadí řádky při zpětném doplnění dítěte či jiné osoby do minulých období

·         Pokud uživatel bude doplňovat evidenčně dítě nebo jinou osobu zpětně do minulých období, mohlo by se stát, že by si přepsal osobu doplněnou na řádce v pozdějším období. Automaticky se uživateli nabídne číslo řádky pro pořízení, které není ještě v následujících obdobích použité a nepřerušuje číselnou řadu. Kdyby uživatel nabízené číslo řádky přepsal na již obsazené číslo v následujících obdobích zobrazí se mu kontrola na obsazenost řádky, která hlásí, že je již na řádce pořízená osoba v následujících obdobích. Uživatel tedy zadá nabízené číslo řádky programem, které obsazené není.

·         Kontrola zní: „Duplicitní pořadí řádky – číslo řádky je již v následujících obdobích použité“

 

Obr. Příklad: do uzavřeného období 01.2019 si uživatel doplňuje manželku osoby (kód 12). Aktuální otevřené období je 08.2019 a na čísle řádku 3 je již evidováno dítě na které se uplatňuje sleva.

3.1.1.11.     Kontrola na uplatnění nároku na slevu u dítěte staršího 26 let

·         Pokud bude uživatel zadávat nový záznam s dítětem starším 26 let a zadá kód pro uplatnění slevy na dítě 1=ANO, zobrazí se mu kontrolní hláška, která nedovolí záznam uložit.

·         Dále se zobrazí kontrolní hláška, pokud bude uživatel provádět změnu na některém údaji záznamu dítěte.

·         Kontrola zní: „Dítě starší 26 let – Nárok na slevu nelze uplatnit“

 

Obr. Příklad: pořízení dítěte se vztahem 1 (syn), který je starší 26 let. Při zadání kódu „uplatnit“ 1 se spustí kontrola.

 

3.2.       Modul MZ Mzdy_změny a nové funkčnosti

3.2.1.  Nemocenská od 1.7.2019 v IMES

·         Dne 25.6.2019 odeslána automatickou reinstalací legislativní úprava nemocenských

·         V souvislosti se změnou zaslanou v AR bylo provedeno nastavení správného výpočtu nemocenské pro první tři pracovní dny  nemoci v číselníku  C05565 (Nemocenské dávky – platnosti a algoritmy), ve sloupci „Výpočet“ je nový kód 509 platný od 1.7.2019 a to pro:

·         DM 6000 – Nemoc 3 prac. směny

·         DM 6010 – Prac. úraz do 3 dnů

·         DM 6020 – Nepr. úraz do 3 dnů

·         Kód výpočtu 509 se týká pouze změny zaslané v AR. Po přeinstalování plnou verzí IS Imes pro rok 2020 bude kód pro výpočet 511.

·         Zadání nemocenské bude probíhat stejným způsobem jako dosud s rozdílem, že se bude zaměstnanci počítat nemocenská i za první 3 dny nemoci a nebude se již hlídat 24hodin prvního pásma. Viz. níže příklady:

Osoba 6_1 má zadánu nemoc již v období 06.2019 (PLK 8hod.) – náhrada do 3 dnů se nepočítá

(nemoc pokračuje do 07.2019)

Osoba 61_1 má zadánu nemoc již v období 07.2019 (PLK 8hod.) – náhrada do 3 dnů se počítá

Osoba 21_2 má zadánu nemoc v období 07.2019 (PLK 12hod.) – náhrada do 3 dnů se počítá

(zobrazují se veškeré hodiny za první 3 dny nemoci dle plánovacího kalendáře – tedy 36 hod.)

Výhody pro uživatele:

Zachováním stávající evidence nemocenské může podnik sledovat navýšené náklady za nemoc do 3 dnů. Pro mzdovou účetní bude stávající doklad nástrojem pro doložení, že byla nemoc za první tři dny nemoci skutečně zaplacena.

 

·         Automatickou reinstalací bylo některým uživatelům dne 25.09.2019 nastaveno napočítávání DM prvního pásma do HM, pokud bylo již v minulosti u těchto uživatelů nastaveno napočítávání DM druhého pásma do HM a to z důvodu četných požadavků. Dle nás je však správně, že nemoc do HM NEPATŘÍ.

·         Dne 25.9.2019 byla pro jistotu automatickou reinstalací všem uživatelům nastaveno zaokrouhlení jednotlivého druhu mzdy u nemocenské na 2 desetinná místa (hodnota2 v C05006M, sloupci 10). Důvodem byl správný výpočet nemocenské.

3.2.2.  Pořízení nemocenské přes zjednodušené šablony 701 a 702

·         Viz. Dokumentace/čisté mzdy a komunikace s úřady/13. Přehledy ČM nebo přímo ZDE

3.2.3.  Nemocenská od 1.1.2020 v IMES

·         Pro E-neschopenky bude důležité využívat náš nový přehled ve Mzdách tzv. E-neschopenky, kde budou každý den aktualizované informace z webových stránek o neschopenkách a dále bude třeba využívat stávající přehled „Nemocenské dávky – mzdy“, kam Vám budeme neschopenky vašich zaměstnanců automaticky tvořit. Navíc graficky názorně zobrazuje nemoc osoby po jednotlivých pásmech. Uživatel v něm nalezne i výpočet redukovaného průměru, při kterém se nemocenská počítá atd.

·         Podrobné informace k eNeschopenkám ZDE

UPOZORNĚNÍ:

·         V informacích ze dne 13.12.2019 jsme informovali o přípravě pro rozjezd E-neschopenek, viz.  odkaz

·         IMES bude podporovat komunikační kanál s ČSSZ prostřednictvím certifikátu.

·         Uživatelům, kteří dosud používali komunikační kanál s ČSSZ přes datovou schránku, doporučujeme požádat o kvalifikovaný i komerční certifikát u tzv. "Certifikační autority"(podrobné informace výše viz. odkaz).

·         Postup instalace certifikátu do IMES ZDE

4.  Plánovací kalendáře

4.1.       Práce s PRACOVNÍ DOBOU a tvorba nového kalendáře

·         V programu je podstatná změna pro vytvoření nového kalendáře v IMES. Do budoucna bude nutné nastavit vašim zaměstnancům správné pracovní doby.

·         Co je nutné si uvědomit při tvorbě nového plánovacího kalendáře?

·         Nejdříve se musí stanovit tzv. „Týdenní pracovní doba“ na základě pracovního režimu nebo nepřetržitého pracovního režimu - § 78. Proto si projděte své plánovací kalendáře a uvědomte si, do jakého z níže uvedených pracovních režimů patří.

 

·         Při 100% pracovním úvazku VŽDY platí:

Jednosměnný pracovní režim

40hod

Dvousměnný pracovní

38,75hod

Třísměnný pracovní režim

37,5hod

Nepřetržitý pracovní režim

37,5hod

 

·         Z tohoto NEEXISTUJE pro 100% úvazek výjimka kromě Zkrácené pracovní doby - §79

·         Týdenní pracovní doba se může upravit:

·         Kratší pracovní doba – prakticky zkrácený úvazek – například u jednosměnného provozu je dohoda se zaměstnancem, že bude chodit na 20h týdně – tj. 20/40 = 50% úvazek. Vždy se přepočítá na týdenní pracovní dobu dle pracovního režimu (jednosměnný 40h, dvou směnný 38,75, tří směnný 37,5 – pokud se nejedná o zkrácenou pracovní dobu – viz níže)

·         Zkrácená pracovní doba – POZOR – neplést s kratší pracovní dobou (se zkráceným úvazkem) – skoro vždy uživatelé zaměňují!!!

·         Při 100% úvazku se zkrátí pracovní doba pod rozsah uvedený výše dle pracovního režimu (například jednosměnný pracovní režim, který musí být 40h při 100% úvazku, se zkrátí na 30h – stále se jedná o 100% úvazek) – avšak za předpokladu:

·         Nesmí se použít u zaměstnavatelů uvedených v § 109 odst.3 (státní správa)

·         Musí být obsaženo ve vnitřním předpisu nebo v kolektivní smlouvě

·         Zkrácení musí být bez pokrácení mzdy!!!

·         Časová mzda – musí se poměrem navýšit – například zaměstnanec má 100Kč na hodinu v jednosměnném režimu 40h, pracovní doba se zkracuje pro jednosměnný režim na 30h – 40/30=1,3333 * 100Kč = 133,33Kč na hodinu po zkrácení týdenní pracovní doby

·         Měsíční mzda – zůstává stejná – zaměstnanec odpracuje méně za stejnou mzdu

·         Při tvorbě nového plánovacího kalendáře jsme připravili do IS IMES popisované tři pracovní doby jako systémové. Uživatel si při zakládání plánovacího kalendáře vybere ve filtru na údaji „Pracovní režim (dle §78) pracovní dobu, ke které se nový plánovací kalendář vztahuje.

Číselník C5101 – nové systémové kódy DLE PRACOVNÍ DOBY

 

·         Pro více informací k plánovacím kalendářům ZDE

5.  Sestavy

5.1.       Sestavy modulu MS – Osoby a personalistika

5.1.1.  Prohlášení poplatníka daně z příjmů

·         Automatickou reinstalací byla uživatelům zaslána úprava filtru sestavy MH/MZPR/001 Prohlášení poplatníka daně z příjmů dne 19.3.2019.

·          Místo zatržítek se používají kódy 0/1, kde: 0=NE a 1=ANO

 

5.1.2.  Žádost o roční zúčtování záloh

·         Automatickou reinstalací byla uživatelům zaslána úprava filtru sestavy MH/ MZPU/001 Žádost o roční zúčtování záloh dne 19.3.2019.

·         Místo zatržítek se používají kódy 0/1, kde: 0=NE a 1=ANO

5.1.3.  Sestavy 5EDP Evidence dětí - poznámka

·         V MS/sestavy/5EDP_Evidence dětí – poznámka jsou 2 nové sestavy. Na sestavách je zobrazena Osoba, dítě, řádka v MS na které se dítě nachází, datum narození, věk dítěte a poznámka, kterou si zapsal uživatele do údaje „MEMO“.

·         Sestavy 5EDP_010 – osoba je zobrazena v hlavičce, 5EDP_012 – osoba je zobrazena na řádce

 

·         Filtr: umožní uživateli filtrovat sestavu dle údajů: Období, Osoba, Stav záznamu, Kmen, Věk dítěte, V práci (0= děti osob ukončených, 1=děti osob ve stavu, aktivních), Jen s poznámkou (Je-li zaškrtnuto, zobrazí se jen děti osob s poznámkou. Není-li zaškrtnuto, zobrazí se všechny děti. I bez poznámky)

 

 

Obr. Sestava 5EDP/010. Děti jen s poznámkou.

 

 

Obr. Sestava 5EDP/012. Děti jen s poznámkou.

5.1.4.  Potvrzení pro soud

·         V IMES řídí číselník C5300 (náplň statistického šetření), sloupec „Skupina“ s hodnotou 50 a názvem šetření :“Potvrzení zaměstnavatele pro soud“. Je zde definováno, jaký Druh mzdy je směrován do číslem označeného řádku

·         Automatickou reinstalací 29.8.2019 upraveno směrování následujících DM do řádků R01-R019 na potvrzení pro soud:

·         Doplněné DM 5100 až 5399 pro Sloupec=R07 (mzdové zvýhodnění a dopočet minimální a zaručené mzdy)

·         Doplněné DM 5900 pro Sloupec=R19 (sociální výpomoc)

·         U sloupce R03N je změněný TypDM do na 158 (otcovská a dlouhodobé ošetření)

·         U sloupce R19 je DM od, do přepsán z původního 5460 na nový 5400 (jubileum nedaněné)

·         Aktualizace dokumentace často používaných sestav MS/11. Sestavy MS/ bod 1.11 ZDE

5.2.       Sestavy modulu MZ – Mzdy

5.2.1.  Výplatní lístek a zobrazení zdravotního volna

·         Pro uživatele je aktualizována dokumentace Čistých mezd, bod 6. Výplatní lístek zde

 

 

·         Dne 21.3.2019 jsme doplnili automatickou reinstalací do výplatního lístku údaj dovolené „Zdravotní aj.“.

·         Uživatelé s vlastní uživatelskou sestavou VL, kteří využívají údaj s tímto druhem dovolené, si budou muset vlastní sestavu VL upravit  nebo ji zrušit a založit si ji znovu. Nebo požádat svého aplikátora o pomoc s úpravou.

 

·         Rozšířený výplatní lístek o zdravotní dovolenou a dlouhý název podniku. (MH/5L/Za podnik/001 2. na stránku)

-           Do číselníku C5221 byl přidaný nový údaj VL:  184 … Zdravotní aj. dovolená – dny

-           Do číselníku C5222 byl založený TypDM=26 (Pracovní volno – zdravotní, studijní…):

·         Dny se naplňují k údaji VL 184

·         Hodiny a Částka se naplňuje stejně jako Další dovolená (do TypDM=414)

-           Je rozšířený prostor pro tisk názvu podniku

 

·         Úprava rekapitulace dovolených na VL:

·         Ohraničená oblast dovolených je rozšířená: důvodem jsou širší políčka pro názvy dovolených i pro vlastní zobrazení dnů dovolených (Nárok, Měsíc, Zůstat)

·         Jsou užší políčka: Příjmení a jméno zaměstnance, název pro měsíc a rok a název zdravotní pojišťovny

·         Číslo osoby a pořadí PP jsou posunuté blíž k sobě

·         Měsíční vybraná dovolená se zobrazuje stejně jako nárok a zůstatek (00.00)

·         V případě, že je nějaký typ dovolené (Stará, Dodatková, Další nebo Zdravotní aj.) zakázaný pořizovat v číselníku C05006 (resp.C05006M) a není v MS vyplněný nárok či zůstatek této dovolené, tak se na VL nezobrazuje. Ostatní dovolené pod starou dovolenou, se posunou o řádek výše.

·         V případě, že se zobrazují všechny dovolené, tak se Ohraničená oblast pro dovolenou rozšíří o 1 řádek směrem nahoru. To znamená, že nadpis bude pod: Vytištěno dne.

 

·         22.3. 2019 automatickou reinstalací nahrána sestava VL za podnik / 001 2 na stránku, kde je rozšířený filtr o zaškrtávací parametr:  Bez zdravotního volna 

·         Při jeho zaškrtnutí se nebude v rekapitulaci dovolených na VL tisknout řádek Zdravotní aj. .

·         Případné čerpání zdravotního volna se zobrazí  jen v řádce VL podle nastavení v číselnících VL C5221 a C5222

Příklad nastavení zdravotního volna v číselníku C5222

 

·         čerpané dny, hodiny a Kč ze zdravotního volna jsou směrovány do VL do 2. Řádku nazvaný jako „Čas“ 

 

 

·         Změna se promítne verzí.

·         11.4.2019 odeslána automatickou reinstalací oprava tisku sestavy VL 2 na stránku: ošetřený tisk při různém nastavení tiskárny – někdy se část hlavičky VL tiskla na předcházející straně.

 

5.2.2.  Mzdový list

·         Ve verzi od 04.2019

·         Nová sestava 5ML_018 Výběrem – jméno osoby – součty za osobu. Pokud si uživatel ve výběru řádků vybere vhodné údaje pro součet, může využít tuto sestavu, kde má vybrané údaje za osobu sečtené.

Např. řádky 12 (odpracované dny Po-Pa),15 (nová dovolená),16 (stará dovolená),45 (dny paragrafu),46 (dny školení),55 (dny placeného volna). Uživatel si nastaví všechny sledované dny osoby ve všech měsících daného roku. Na této sestavě je má vysčítané u každé osoby.

5.2.3.  Možné chyby čistých a hrubých mezd dle upozornění

·         Sestava 5POCM (Čisté mzdy – kontrola)_031

·         Doplněné nové upozornění po výpočtu čistých mezd, typ chyby 74

„ (Děti) Dítěti je více jak 26 let a stále je na něj uplatňované daňové zvýhodnění“

 

 

·         Doplněné nové upozornění po výpočtu čistých mezd

„ (Osoba) Osobě je více jak 28 let a stále je na ní uplatňovaná sleva na studium“

 

·         Z důvodu, že uživatel po výpočtu ČM provádí dodatečné opravy na údajích v matričním souboru nebo provádí opravy po kterých je opět nutný provést výpočet ČM, je na sestavě zobrazeno nové upozornění po výpočtu čistých mezd

„ 0 – NENÍ PROVEDENÝ VÝPOČET ČM“, Proveďte výpočet ČM

 

·         Dále, když nejsou vypočtené ČM, tak se netisknou kontroly plynoucí z výpočtu ČM, typ chyby:

·         0  Dopočet minimální (zaručené) mzdy v ČM

·         5 Podepsané daňové prohlášení a není základ daně

·         7 Hlídat min.Základ na ZP a není žádný odvod na zdravotní pojištění

·         8 Zaokrouhlení na ZP za podnik

·         11 Dopočet do minimálního základu ZP

·         31, 32, 33 Kontrola na insolvenci a exekuce (částka, z 1/3 a ze 2/3)

 

·         Doplněné nové upozornění po výpočtu čistých mezd, typ chyby 34 a 35

„Osoba je v insolvenci a má srážky dohodou (MS)“

·         znamená, že má osoba v MS na záložce "srážky" nastavené srážky typu nájem, elektřina, výživné dohodou, pojištění, podniková půjčka, spoření, …. Pokud má osoba insolvenci žádné srážky dohodou nesmí být nastaveny.

„Osoba je v insolvenci a má srážky dohodou (pořízené)“

·         znamená, že osobě se v modulu Mzdy pořídily srážky typu stravenky, ostatní srážky, srážky za dopravu,... Pokud má osoba insolvenci, žádné srážky dohodou nesmí být pořízeny.

6.  Číselníky

·         C5221 (Název údajů výplatního lístku) - byl přidaný nový údaj VL:  184 … Zdravotní aj. dovolená – dny

·         C5222 (Náplň údajů výplatního lístku) - byl založený TypDM=26 (Pracovní volno – zdravotní, studijní…):

·         Dny se naplňují k údaji VL 184

·         Hodiny a Částka se naplňuje stejně jako Další dovolená (do TypDM=414)

·         C5411 (Odvody a jejich tvorba) - Úprava sazby v číselníku od 07.2019. Odesláno automatickou reinstalací 25.6.2019

·         C05565 (Nemocenské dávky – platnosti a algoritmy) - nastavení správného výpočtu nemocenské pro první tři dny  nemoci v číselníku  C05565 od 07.2019.

·         C5499P (Výpočet daně) - je nastaven limit pro výpočet daně od 201905 ve výši 3000Kč. Do číselníku byl přidán nový sloupec Období oddo, který je viditelný od verze 04.2019.

·         C0997P (Měsíční syst. Param. Údaje) - Úprava nezabavitelné částky z 9643Kč na 19286Kč nastaveno od 06.2019.

·         C5557 (Povolené kombinace ev. stavů pro opětovný nástup) - Doplnění kombinací pro důchodce u DPP a DPČ u opětovného nástupu. Osoba ukončí dohodu a není ještě důchodce, vrací se a již důchodce je. Povolena kombinace 380x381 a 390x391.

·         C05006M (Druhy mezd) – Doplněny DM pro odvod sociálního pojištění za podnik a osobu do cizího státu: DM 9530_1, DM 9530_2, DM 9540_1 a DM 9540-2

7.  Přehledy modulu MS

·         Podrobná dokumentace s obrázky ZDE

·         V modulu MS si uživatel při vstupu vyplní jen jeden filtr hlavního přehledu „MS osob“a v záhlaví se zobrazí výše uvedené přehledy na obrázku. Aby o nich uživatel věděl, přesunuli jsme je z původního umístění MENU PŘEHLEDY do záhlaví hlavního přehledu. Původní umístění se neosvědčilo a uživatel o nich nevěděl. Nové jsou pro uživatele v této verzi přehledy:

·         Nástupy/výstupy – jednoúrovňový přehled, který Vám řekne, zda byla/nebyla vytvořena přihláška/odhláška na ZP a ČSSZ a zda byla/nebyla odeslána (obdoba přehledu ELDP - kontrola)

·         Fluktuacedvoúrovňový přehled, který Vám sdělí na jaké pozici je u Vás na podniku největší fluktuace. Předpokladem je, že budete mít vyplněný údaj „funkce“ na 2. Záložce PP_mzda v MS

·         Zdravotní prohlídky – tříúrovňový hromadný přehled, který kopíruje sestavu zdravotních prohlídek 5ZV(040) Dle data obnovy – s pracovní pozicí a záložku „Lékař“ v MS. V první úrovni jsou osoby MS s datem poslední prohlídky, po jaké době v měsících mají jít na prohlídku a termín další prohlídky.Ve druhé úrovni jsou jednotlivá generovaná rizika s uvedenou periodou obnovy a generovaným dalším termínem prohlídky. Ve třetí úrovni jsou všechna rizika přiřazená osobě v z první úrovně prohlížeče, na které uživatel stojí.

·         Až po kliknutí do některého z Vámi vybraného přehledu v záhlaví se Vám zobrazí filtr příslušného přehledu.

8.  Přehledy modulu MZDY

·         Podrobná dokumentace s obrázky ZDE

 

·         Ve verzi pro rok 2020 se již otevírá v modulu Mzdy jen jeden filtr a v záhlaví se Vám zobrazují níže uvedené přehledy, aby jste o nich věděli, že v programu jsou (původní umístění na ikoně „přehledy“se neosvědčilo).

·         Až po kliknutí do některého z Vámi vybraného přehledu v záhlaví se Vám zobrazí filtr příslušného přehledu.

8.1.       MZDY – BAREVNĚ

·         Přehlednější jednoúrovňový přehled než původní výchozí přehled „5D1-001 Řádky komplet“.

·         Hrubé a čisté mzdy jsou barevně odlišeny podle použitého druhu mzdy. Za každou osobou je zvýrazněný řádek s Doplatkem na účet a zobrazením HM a ČM ve sloupci Výpis.

·         „Výpis“ se zobrazuje v přehledu u řádek:

-       s nemocenskou (číslo legitimace, od – do)

-       s exekucí (číslo rozhodnutí, datum doručení)

-       kde je Doplatek na účet (výše ČM, HM)

-       kde  je Dopočet do min. základu pro zdravotní pojištění (uveden postup celého výpočtu částky)

-       kde je zobrazena Sleva na děti (uvedeny jednotlivé děti osoby a pořadí a sleva dítěte)

8.2.       MZDY – KONTROLA

·         Barevný kontrolní přehled ve 2 úrovních, doporučujeme pro kontrolu po výpočtu ČM

·         Obdoba přehledu MZDY – barevně s tím rozdílem, že údaje o osobě jsou zobrazeny v 1. úrovni přehledu. Ve 2. úrovni přehledu jsou zobrazené jednotlivé složky mzdy až po doplatek na účet.

·         Uživatel se pohybuje po jednotlivých osobách v horní úrovni přehledu a podle toho, na které osobě stojí se mu zobrazuje detail složek mzdy této osoby v dolní úrovni přehledu

·         V 1. Úrovni přehledu jsou barevně  významově odlišeny sloupce i řádky

·         Pokud jsou řádky označené žlutě nebo červeně, měl by se uživatel zamyslet, proč se řádky označily. Program tak upozorňuje na možnou chybu v pořízených datech osoby.

·         Příklady kontrol

! Nesouhlasí kalendářní dny

! Nesouhlasí pracovní dny

? Osoba má méně odpracovaných hodin než je v kalendáři

! Fond+přesčas je menší než odpracované hodiny

! Fond+přesčas je vyšší než odpracované hodiny

·         Ve 2. Úrovni přehledu jsou zobrazeny barevně jednotlivé složky mzdy osoby, na které uživatel stojí v 1. Úrovni. Ve sloupci „výpis“ se zobrazují informace jako v přehledu „MZDY-barevně“

8.3.       EXEKUCE Z MĚSÍČNÍCH DAT

·         Přehled má 5 úrovní. Po výpočtu ČM ve zobrazovaném období se přehled naplní hodnotami do jednotlivých údajů.

·         1. úroveň (horní) zobrazuje v řádcích údaje týkající se exekuce dané osoby. Vedle je v rámečku další úroveň „Výpočet“, kde je zobrazený celý postup výpočtu, dle legislativy, tj. jak se k vypočtené částce exekuce došlo.

·         Úroveň uprostřed zobrazuje podrobnosti o exekuci, na kterou se v tomto období sráží. Vedle údajů o exekuci se zobrazuje v rámečku „Poznámka“ poznámka, kterou si uživatel doplnil k exekuci v matričním souboru na záložce „Srážky“.

·         Poslední úroveň (spodní) zobrazuje celou historii srážení exekuce z 2. Úrovně (i pokud byla evidována na jiné srážce pod stejným číslem rozhodnutí)

8.4.       NEMOCENSKÉ DÁVKY - mzdy

·         Kontrolní dvouúrovňový přehled pořízených nemocenských s nápovědou na jednotlivých údajích

·         Uživatel může přímo v přehledu pořizovat nemocenské (šablona 700 nebo zjednodušené šablony 701 a 702) a po uložení dokladu se mu ve druhé úrovni osoba zobrazí s rozepsanou nemocenskou, kde si jí uživatel zkontroluje po jednotlivých dnech.

·         Po uložení hromadného dokladu s více osobami, se kurzor postaví v 1.(horní) úrovni na první osobu, které byla pořízená nemoc a zobrazí podrobnosti o nemoci této osoby ve 2.(dolní) úrovni přehledu. Pohybem kurzoru po osobách v 1.(horní) úrovni se zobrazuje nemoc této osoby i ve 2.(dolní) úrovni.

·         Údaj „Výpis“ upozorňuje na možnou chybu a označí řádek červeně: např.

·         ! Nesouhlasí kalendářní dny namocenské na dny placené/volné

·         ! Nesouhlasí vykázané hodiny – ve mzdách Xhod. a v ND je Yhod.

·         ! Nesouhlasí vyplacená částka – ve mzdách XKč a v ND je Ykč

·         !Data v kalendáři se změnila, je třeba opravit nemocenskou dávku. ? Průměr se liší od MS.

·         Plkal C5102 a rozpis na F11 je rozdílný

·         ! Nemocenské jsou rozdílné z důvodu pl.přesčasu v prvních 14 dnech nemoci

8.5.       DOVOLENÁ

·         Jednoúrovňový barevný přehled všech osob s dovolenou. Barevně jsou označené sloupce se zůstatky dovolené (zelená, růžová, žlutá) a dále řádky osob u kterých v daném období došlo k nějaké změně (nástup, výstup, ruční zásah do výše dovolené, …)

·         Na první pohled je vidět, jaký zůstatek dovolené celkem (tzn. dovolená stará, nová, dodatková a další) mají osoby ve zvoleném období a kolik je zůstatek dovolené celkem po čerpání v tomto období. Jsou zde kontroly na:

·         přečerpání dovolené – označeno vykřičníkem ! ve sloupci „zůstatek po čerpání“

·         ruční zásah uživatelem - označeno vykřičníkem ! ve sloupci „Zůstatek po čerpání“, označeno otazníkem ? ve sloupci „Čerpáno“. Důvodem může být např. ruční pokrácení nebo navýšení dovolené.

8.6.       DPP

·         Hromadný jednoúrovňový přehled na sledování hodin u osob s DPP. Hlásí, kolik je ještě hodin do limitu 300 za rok. Zobrazení údajů v přehledu ovlivňuje vyplnění údaje „Do Limitu“ ve filtru přehledu. Podle vyplnění se zobrazí přehled v jiném barevném zobrazení.

·         Kontrolní přehled tak doplňuje kontrolní výpis u osoby v přehledu „MS osob“, sestavu v modulu Mzdy 5MHSD Počet evidovaných hodin DPP. Zobrazení údajů v přehledu ovlivňuje vyplnění údaje „Do Limitu“ ve filtru přehledu.

9.  PŘEHLEDY MODULU DOCHÁZKA

·         Od nové verze pro rok 2020 plánujeme zapnout veškeré kontroly v Modulu Docházka, kde se Vám bude barevně zobrazovat případná chyba (kontroly budou zapnuté i v sumární tabulce docházky).  Po vstupu do modulu Docházka se na horní liště objeví přehledy, které by měl uživatel používat kvůli různým kontrolním hláškám.

·         Až po kliknutí do některého z Vámi vybraného přehledu v záhlaví se Vám zobrazí filtr příslušného přehledu.

 

·         Docházka – průchodyněkolikaúrovňový přehled, užitečný nástroj před zpracováním mezd s možností zobrazení dat jednotlivých osob a to: docházka osoby po dnech, zákonné příplatky, průchody terminálem, celkem vyčíslené pracovní dny, volné dny a dny svátků

 

·         Kontrola docházky – sumář – jednoúrovňový přehled dat z modulu docházka, který provede hromadnou kontrolu za všechna data pořízená v docházce a červeně označí řádek s popsanou chybou

·         Kontrola sumární tabulky docházky – přehled, který uživateli zkontroluje, zda je osoba odeslána do STMD, zda je jí vytvořena HM. Porovná sumární tabulku docházky se stavem HM.

kontrolaSTDM1_prehled3.jpg

 

Jsou zapnuté kontroly, aby se rovnal počet pořízených dnů osoby jejímu plánovacímu kalendáři. Kontrola např. „?Méně dnů než je kalendář“. Dále, aby hodiny dle kalendáře a hodiny přesčasu se rovnaly pořízeným hodinám v STMD. Kontrola „!Nesouhlasí přesčasy“. Řádek označí červeně a chybu označí křížkem, viz. poslední řádek.

kontrolaSTDM2_prehled3.jpg

 

·         Kontrola modulu Docházky na HM – program kontroluje počet dnů pořízených ve mzdách (DMzdy) na počet dnů pořízených v docházce(DDoch). V případě nesouladu, upozorní uživatele na chybu. Další kontrolou jsou hodiny docházky(HDoch) na hodiny pořízené ve mzdách (HMzdy). V případě nesouladu také vypíše chybu.

kontrolaMDOCHnaHM_prehled4.jpg

 

·         Nepřetržitý odpočinek – program kontroluje, zda je dodržován zákoník práce, paragraf 90, kdy je zaměstnavatel povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zaměstnanec měl mezi koncem jedné směny a začátkem následující směny nepřetržitý odpočinek po dobu alespoň 11 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích. Dále je kontrolováno programem krácení odpočinku (až na 8 hod. během 24 hodin) a následné prodloužení o dobu zkrácení.

·         V případě nedodržení program vypisuje chybu.

nepretrzityodpocinek_prehled.jpg

 

·         Nepřetržitý odpočinek v týdnu – program kontroluje,zda je dodržován zákoník práce, paragraf 90. Přehled je doplněn o týdenní sledování. Hlídá, zda mezi prvním a sedmým dnem naplánované směny je dodržován nepřetržitý odpočinek. V případě, že není, zahlásí chybu a upozorní, že !Nelze, odpočinek v týdnu je méně než 24hod

nepretrzityodpocinektyden_prehled.jpg

 

·         Dovolená  - stejný přehled jako v modulu Mzdy. Zobrazení zůstatku dovolené na začátku a konci měsíce.

 

·         Přesčasy kontrola – umožňuje kontrolovat přesčasy dle zákoníku práce, paragrafu 93. Práce přesčas nesmí činit v průměru více než 8 hodin týdně v období nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích. Ve filtru je nastaven limit na 32 hodin, který si uživatel může změnit. Přehled zobrazí osoby (růžová barva), které měly přesčas více jak 32 hodin.  Pokud chce uživatel zjistit, kdo se limitu 32 hodin blíží, může si do filtru nastavit hodnotu „Do limitu“ a zobrazí se mu osoby (žlutá barva), které se hodnotě 32 blíží.

 

Obr. Ve filtru zadána do údaje „Limit“ hodnota 32 (průměrná hodnota dle zákoníku práce). Zobrazení osob, které dosáhly a přesáhly limit 32 v zadaném období.

prehledprescasy.jpg

Obr. Ve filtru zadána do údaje „Do limitu“ navíc hodnota 10. Zobrazení osob blížící se limitu přesčasu 32.

prehledprescasyzluta.jpg

·         Nepřítomnosti v práci – přehled umožňující si hromadně zkontrolovat nepřítomnosti svých zaměstnanců včetně pořízených poznámek v jednotlivých dnech a hodinách na základě pořízeného kódu v docházce

nepritomnostvpraci.jpg

·         Tabulka – kontrola – rozpis dnů v měsíci u každé osoby na jedné řádce. Za posledním dnem docházky je sloupec „Hodiny“, kde je suma všech hodin v měsíci.

Obr. Dny docházky 1-14-tého a barevné rozlišení hodin v uvedených dnech. Sloupec hodiny, který uvádí hodnotu všech sečtených hodin v měsíci.

tabulkadochazky.jpg

Barvy označují o jaké hodiny v docházce se jedná:

-          Nemoc = růžová

-          Práce = zelená (zeleným písmem označen přesčas a červeným písmem chybějící hodiny)

-          Dovolená = oranžová

-          Náhradní volno = výrazná modrá

-          Přesčas ve volný den =světle modrá

-          Chyba = červená

-          Výstup = šedivá